Anasayfa » İlan » Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70 (lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak alınır.

3- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılan 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliğine Üniversitemiz Senatosu karar verir.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

ÖZEL ŞARTLAR

1- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.

3- Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. Ancak Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

MUAFİYETLER

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İSTENEN BELGELER

1-pdb.ktu.edu.tr adresinde formlar kısmında yer alan "İlan Başvuru Dilekçesi (Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi)" doldurulmuş ve imzalanmış olarak. (ilan no mutlaka belirtilecektir)

2-Özgeçmiş.

3-Bir adet vesikalık fotoğraf.

4-Nüfus cüzdan fotokopisi.

5-Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi.

6-Lisans transkript belgesi fotokopisi.

7-Yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi .

8-ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir)

9-Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği YÖK Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi) (ilan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için)

10-Deneyim sahibi olduğunun gösterir belge (kamuda çalışanlardan; onaylı hizmet cetveli ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belge, özel sektörde çalışanlardan; SGK hizmet dökümü ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belge) (ilan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için)

11-Açıklama kısmındaki şartları taşıdığını gösterir belgeler.

NOT:

1-Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. Bu nedenle başvuru esnasında belgelerin kontrolü yapılmayacaktır. Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının veya onaylı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

2-İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilmeyecektir.

3-Müracaatlar şahsen ya da posta ile yapılacak olup, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

4-Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

5-Sonuçlar (Ön Değerlendirme Sonuçları ve Nihai Değerlendirme Sonuçları) Üniversitemiz web sitesinde (www.ktu.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca bir tebliğ yapılmayacaktır.

İlan Tarihi : 23.09.2019

Son Başvuru Tarihi : 07.10.2019

Ön Değerlendirme Tarihi : 25.10.2019

Giriş Sınavı Tarihi: 04.11.2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 18.11.2019

Başvurular şahsen ya da posta ile "Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlük Ana Bina Yazı İşleri Bürosu Ortahisar/TRABZON" adresine yapılacaktır.

İLAN NO BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI DER. AD. ALES
Puanı
ALES
PuanTürü
Yabancı Dil Puanı AÇIKLAMA
201901 Araklı Ali Cevat Özyurt MYO Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik İş Sağlığı ve Güvenliği Öğr.Gör. 6 1 70 Sayısal Muaf

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında lisans mezunu olmak ve bu alanda tezli yüksek lisans yapmış olmak ve en az B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı belgesine sahip olmak ve yükseköğretim kurumunda alanıyla ilgili en az üç yıl ders vermiş olmak.

201902 Araklı Ali Cevat Özyurt MYO Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik İş Sağlığı ve Güvenliği Öğr.Gör. 6 1 70 Sayısal Muaf

İş Sağlığı ve Güvenliği veya Kamu Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Üniversite onaylı İnsan Kaynakları Uzman Eğitim Sertifikasına sahip olmak.

201903 Rektörlük Örgütü (Merkez Laboratuvarı) --- Öğr.Gör. 6 1 70 Sayısal 50

Jeofizik Mühendisliği veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak ve bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

201904 Rektörlük Örgütü (Uzaktan Eğitim Merkezi) --- Öğr.Gör. 6 1 70 Sayısal 50

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri veya Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak ve web tasarımı ve internet tabanlı programlama konularında deneyim sahibi olmak.

TOPLAM 4
Kaynak : SGK Rehberi
Malullük Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?
Anne ve babamın ikisinden aylık alabilir miyim?
Ankaralı öğrenciler için aylık Abonman İndirimli Kart Dönemi başlıyor.
10100 sigortalı günüm var. Ne zaman emekli olurum!
Kamuda görevden alma depremi! Çok sayıda bürokrat görevden alındı...
Esnafa yeni destek
Milyonları ilgilendiren 2 vergi adımı geliyor
Cumhurbaşkanlığı açıkladı: Memuru ezdirmeyeceğiz
Dikkat! Sünnet düğününde dansöze hapis cezası
En çok iş ilanı ‘bilişim sektörü’nde
ABD Enerji Bakanı görevinden ayrılıyor
Açığa alınan iki savcıya 'rüşvet' iddianamesi
Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'ndaki şehit sayısını açıkladı
EYT'lilere kötü haber! 2020 bütçesine kaynak konulmadı...
Enflasyon farkında kritik veri geldi!
Bütçede aslan payı sağlık ve eğitime
'Uzlaşmasaydık, Türkler tüm bölgeyi alacaktı'
Kıdem tazminatına esas ücret ne kadardır?
Açıköğretimde kayıt yenileme için son gün
Halkbank'tan kredi müjdesi!
Emekli, memur, EYT'li milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu...
Gergin ortamı Erdoğan'ın sorusu değiştirdi!

Benzer Haberler