Anasayfa » Medya Haberleri » Çalışanlar dikkat!Bu izni alamayana %100 zamlı ücret

Çalışanlar dikkat!Bu izni alamayana %100 zamlı ücret

Çalışanlar dikkat!Bu izni alamayana %100 zamlı ücret

Çalışanlar dikkat!Bu izni alamayana %100 zamlı ücret

Tarih :
Çalışanlar dikkat!Bu izni alamayana %100 zamlı ücret

Belirsiz süreli olarak bir işte çalışmakta olan işçinin, iş sözleşmesinin ister işveren tarafından ister ise işçi tarafından sona erdirilmek istenmesi hâlinde işçinin kıdemine göre değişen belirli bir süre önce karşı tarafa bildirilmesi gerekmektedir. Bildirim önelleri olarak adlandırılan bu süreler İş Kanunu’nda iş sözleşmesinin;

İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

feshedilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. Bu sürelerin daha az kullandırılması mümkün değildir. Ancak artırılması mümkündür. Bildirim şartına uymayan taraf, belirtilen bildirim süresine ilişkin ücret tutarında ihbar tazminat ödemek zorundadır.


İşçinin ücretinden kesinti yapmadan izin verilmesi zorunluBildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir.

Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır.

İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir. İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini %100 zamlı öder.

Yeni iş arama izni, işçinin ihbar öneli içinde çalıştırıldığı günler için geçerli olur. İşçinin hafta tatili, bayram ve genel tatil izinlerini kullandığı günler için iş arama izni verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Çalışılmayan günler için iş arama izni verilmesi gerekmediğinden bu günler için iş arama izin ücretine de hak kazanılamaz.

İsa KARAKAŞ (tamamı için tıklayın)

Kaynak : Türkiye

Benzer Haberler