Anasayfa » Taşeron » Engelli taşeron işçiler, emeklilik için dikkat!

Engelli taşeron işçiler, emeklilik için dikkat!

Engelli taşeron işçiler, emeklilik için dikkat!

Engelli işçilerin kamudaki durumu için dikkat!

Tarih :
Engelli taşeron işçiler, emeklilik için dikkat!

Kamu kurumlarında sürekli işçi kadrosunda çalışanlar dikkat!

Kamu kurumlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta iken sürekli işçi kadrosuna geçirilen ve 3. derece engelli olan personelin istihdam süresi nasıl olacak?

20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi ile kapsama dahil kuruluşlarda 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olanların anılan madde de belirtilen usul ve şartlar dahilinde sürekli işçi kadrolarına geçirilebilmelerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Ayrıca, 01/01/2018 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar"da kapsama dahil kurumlarda 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olanların sürekli işçi kadrolarına geçiş sürecine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Bununla birlikte, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24 üncü maddeleri uyarınca, sürekli işçi kadrolarına/işçi statüsüne geçiş sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve uygulamada birliğin sağlanması amacıyla http://www.altisveren.gov.tr/ internet adresinden ilgili kurumlar tarafından açıklamalar yapılmaktadır. Yine kurumların internet adresinden yapılan duyuruda; "696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçişi için "herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak" şartını taşımaları gerekmektedir. Bu hükmün uygulanmasında engellilerin sürekli işçi kadrosuna geçişi konusunda idareler nezdinde kurulan komisyonlarda farklı değerlendirmeler ve uygulamaların olduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla, Sosyal Güvenlik Kurumundan kendilerine vergi indiriminden dolayı yaşlılık aylığı bağlanmış bulunanlar hariç, henüz vergi indirim belgesi gereği kendilerine avantajlı koşullardan yararlanmak suretiyle yaşlılık aylığı bağlanmamış sigortalılar bakımından, sosyal güvenlik mevzuatı ve Engelliler Hakkında Kanunun anılan hükümlerinin birlikte mütalaa edilmesiyle bu kişilerin de 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasında engelli olmayan kişiler gibi yaşlılık aylığına hak kazanma açıklamasına yer tarihlerinin esas alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir." verilmiştir.

Kaynak : Sabah

Benzer Haberler