Anasayfa » İlan » Malatya Hekimhan SYDV 1 personel alacak

Malatya Hekimhan SYDV 1 personel alacak

Malatya Hekimhan SYDV 1 personel alacak

Tarih :
Malatya Hekimhan SYDV 1 personel alacak

HEKİMHAN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Hekimhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı Kararı ile belirlenen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılmak üzere; 1 (Bir) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi istihdam edilmesi planlanmaktadır. İşe ilişkin bilgiler, adaylarda aranan şartlar, istenilen belgeler ile alım sürecine ilişkin detaylar aşağıda belirtilmiştir.

İşin Süresi : Belirsiz süreli

Deneme Süresi : 2 Ay

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3- 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

5- Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

6- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, cinsiyet, tecrübe gibi özel şartları taşımak

7- Müracaat edilen iş pozisyonuna göre gerekli eğitim şartını taşımak ve geçerli Kamu Personel Seçme Sınavında (2018-2019) P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak

8- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak ve müracaat edilen iş pozisyonu için belirtilen nitelikleri taşımak

9- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl veya vücut sağlığı ile ilgili engeli bulunmamak

10- En az B sınıfı ehliyete sahip olmak (Aktif araç kullanıyor olmak)

B) ÖZEL ŞARTLAR

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde Aranacak Özel Şartlar:

 1. 4 Yıllık eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarına bağlı; Siyasal Bilgiler, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme ve İletişim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmuş olmaları gerekmektedir.
 2. Adayların ilan tarihinden itibaren en az 1 yıl öncesinde Malatya il sınırları içerisinde ikamet ediyor olması gerekmektedir.
 3. Vakfımızdaki personel ihtiyacı doğrultusunda ERKEK personel alınacaktır.
 4. Askerliğini yapmış veya muaf olmak.

2-İSTENECEK BELGELER

 1. Diploma veya Mezuniyet Belgesi
 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 3. KPSS Sınav Sonuç Belgesi
 4. 4 adet vesikalık fotoğraf
 5. Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, katıldığı kurs ve eğitim bilgileri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri gibi konulardan bahsedilecektir.)
 6. İlan tarihinden itibaren en az 1 yıl öncesinde Malatya ilinde ikamet ettiğini gösterir belge.
 7. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
 8. Sağlık Raporu (Atanmaya hak kazanan adaydan istenecektir.)

Not: Fotokopisi verilecek belgelerin müracaat esnasında aslı veya noter onaylı suretlerinin ibrazı zorunludur.

3- BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Başvurular 12.09.2019- 23.09.2019 tarihleri arasında mesai bitimine kadar www.sosyalyardimlar.gov.tr internet adresinde bulunan, SYDV personeli alım ilanı bölümünde yapılması gerekmektedir.
 2. Sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi, 24.09.2019 tarihinde açıklanacaktır. Sözlü Sınav, 25.09.2019 Çarşamba günü saat 14:00'da yapılacaktır.
 3. Başvurular ile ilgili Kurumumuz tarafından yapılacak inceleme sonucunda gerekli şartları taşımayanlar ile eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 4. Başvuruda bulunan adaylar içerisinden geçerli KPSS puanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, alınacak personel sayısının 5 katı (5 aday) Sözlü Sınava çağrılacaktır.
 5. Mütevelli Heyetince oluşturulacak Mülakat Komisyonu tarafından Sözlü Sınavda adaylar 100 tam puan üzerinden;Sosyal iletişim beceri ve kabiliyeti (20 puan)
 1. Liyakatı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (20 puan)
 2. Genel kültürü ve bilgi birikimi (20puan)
 3. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı ve uygulama kabiliyeti (20 puan)
 4. Özgüveni, İfade yeteneği ve muhakeme gücü(20 puan)

Açısından değerlendirilecektir.

 1. Nihai Sınav Sonucu, geçerli KPSS puanı ile adayın Sözlü Sınavdan almış olduğu puanın aritmetik ortalaması ile belirlenecektir. Nihai sınav sonucu notu 60 puandan aşağı olmamak üzere, en yüksek puan alan 1 (bir) adaySosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak belirlenecek ve atanmak üzere Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır.
 2. Nihai sınav sonucu olarak 59,99 ve daha düşük puan alan adaylar başarısız sayılacaktır.
 3. Vakfımız işe alım süreci sonucunda, personel alıp almamakta serbesttir.

4- DİĞER HUSUSLAR

 1. Başvuru sonunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ile Nihai Sınav sonucu oluşacak atanan adayların listesi Hükümet Konağı ilan panosunda ve Kaymakamlık Resmi İnternet sitesi olan www.hekimhan.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2. Atanmaya hak kazanan aday, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Hekimhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bizzat teslim etmesi gerekmektedir.
 3. Gerçeğe aykırı belge ile müracaat ettiği anlaşılan adayların, atamaları yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilir ve haklarında yasal süreç başlatılır.
 4. Atamaları yapılmayan adayların başvuru belgeleri, yerleştirme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.
 5. Mülakata katılacak adaylar, geçerli KPSS puanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, alınacak personel sayısının 5 (beş) katı olarak belirleneceğinden, müracaatlar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi olan,www.sosyalyardimlar.gov.tr adresinden SYDV Personel Alım İlanları linkini kullanarak yapılacaktır. Adayların istenen belgeleri 23.09.2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Vakfımıza şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

5- MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri: Hekimhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Hükümet Konağı, Hekimhan / Malatya

Telefon : (422) 713 15 08

Kaynak : SGK Rehberi
Memurların yıpranma payları emeklilik yaş gruplarını nasıl belirler?
Oğlu dolandırdı babası sakladı
Hastaneler de normalleşiyor... Bakanlık yeni tedbirleri açıkladı
Vatani Hizmet aylığı nedir ve 2020 yılında kimlere ne kadar ödenir?
MEB'den öğrencilerin sınıf geçme durumuna dair yazı
Korona geçirdim mi? Antikor testleri başladı
Almanya ekonomisi için tehlike çanları çalıyor!
Yılanın ısırdığı müdür yardımcısı hayatını kaybetti
Messi futbolun eskisi gibi olmayacağına inanıyor
2020 yılında yaşlı ve engellilere ödenecek harçlık tutarları
İstanbul'dan 34 kente seferler 4 Haziran'da başlıyor
Korona gündemini altüst edecek gelişme! Aşıyı reddedene para cezası
DSÖ'den sürpriz ABD açıklaması
2828 sayılı Kanuna göre atanacak 1.343 kişide hangi özel şartlar aranıyor?
Bolu Valisi: 3 günde 17 vaka tespit edildi
Bakan Koca talimat verdi! Ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Otogarlarda hareketlilik başladı
Yeni bir salgın duyurusu yaptılar: Resmen başladı
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Toplu ulaşımda yeni dönem
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanı Alım İlanı
10 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

Benzer Haberler