Anasayfa » İlan » Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI İLANI / 2019-01

Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi Üniversitemizin www.kilis.edu.tr adresinde mevcuttur.

Başvuru evraklarının son başvuru tarihi mesai bitiminden önce ilgili birimde olması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. Başvurular, kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postada geciken başvuru dosyaları kabul edilmeyecektir. Sınavlarla ilgili sınav yeri ve saati bilgileri sınav sonuçları ile kazanan adaylarla ilgili bilgiler internet sitemiz üzerinden duyurulacak olup, yapılan duyurular adaylara tebliğ edilmiş sayılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınavın kazanılması durumunda, belgelerin asıllarının ya da noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilir.

Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/D maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlama Tarihi : 17 /09 /2019

Son Başvuru Tarihi : 01 /10 /2019

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 08 /10 /2019

Giriş Sınav Tarihi : 14 /10 /2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 21 /10 /2019

Duyuruların Yayımlanacağı İnternet Sitesi : www.kilis.edu.tr

NOT: İlanın başvuru başlama tarihinden sonraki bir tarihte Resmi Gazetede ilan edilmesi halinde, sınav takvimi ilgili güne kadar güncellenerek internet sitemizden yayımlanacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler