Kıdem tazminatı talebinde bunlara dikkat!

Kıdem tazminatı talebinde bunlara dikkat!

Kıdem tazminatı talebinde bunlara dikkat!

Tarih :
Kıdem tazminatı talebinde bunlara dikkat!

İş yeri devrinde kıdem tazminatından kim sorumludur?

Herhangi bir iş yerinde çalışan kişinin en merak ettiği sorulardan biri de “İş yeri devrinde kıdem tazminatından kim sorumludur?” Günümüzde birçok iş yeri çeşitli nedenlerle yapısal değişikliğe giderek başka bir işletme ile devir işlemi gerçekleştirebilmektedir. İşte bu gibi durumlarda, devredilen işletmede çalışan işçilerin güvencesi olan tazminatlar ne oluyor? İşte ayrıntılar…

Birçok işletme özellikle finansal nedenlerden dolayı yapısal değişikliğe giderek gerek şirketin bir bölümünü gerekse tamamını başka bir işletmeye devredebiliyor. Bu günümüzde iş hayatında çok sık rastlanan durumlardan biri. Yaşanan bu devir işlemleri esnasında çalışanların ise akıllarındaki en önemli soru kıdem tazminatlarının ne olacağıdır. Çalışan işçilerin en büyük güvencelerinden ve haklarından biri olan kıdem tazminatının böyle bir durum karşısında işçilere verilip verilmeyeceği gibi verilmesi durumunda kimin vereceği de merak konusu. Peki, iş yeri devrinde kıdem tazminatından kim sorumludur? İşte konuya ilişkin tüm detaylar haberimizde…

İŞ YERİ DEVRİNDE KIDEM TAZMİNATINDAN KİM SORUMLUDUR?

İş yerinin devri hakkında 4857 sayılı İş Kanunu'nun 6. maddesi iş yerinin veya bir bölümünün devri halinde devreden ve devralan işverenin sorumluluklarıyla ilgili maddeleri çok net bir şekilde belirlemiştir.

İlgili madde, “İş yeri veya iş yerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde iş yerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer.

Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür.

Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır.

Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle sona erme halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz. Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf iş yerinin veya iş yerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez ve devir işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz. Devreden veya devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları veya işçi ve işverenlerin haklı sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır.

Yukarıdaki hükümler, iflas dolayısıyla mal varlığının tasfiyesi sonucu iş yerinin veya bir bölümünün başkasına devri halinde uygulanmaz.” demektedir.

Kaynak : Sözcu

Benzer Haberler