Okul gıdası logosunun yürürlüğe girmesi ertelendi

Okul gıdası logosunun yürürlüğe girmesi ertelendi

15 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tebliğe göre, gıda işletmelerinin okul gıdası logosu kullanma zorunluluğu 7/9/2020 tarihine ertelendi

Tarih :
Okul gıdası logosunun yürürlüğe girmesi ertelendi
İşte Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme

Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/29)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/40)

Tarım ve Orman Bakanlığından:

OKUL GIDASI LOGOSU UYGULAMASI USUL VE ESASLARI


HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/29)'DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/40)

MADDE 1 - 20/6/2019 tarihli ve 30807 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2019/29)'e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçiş süreci


GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecileri bu Tebliğ hükümlerine 7/9/2020 tarihine kadar uyum sağlamak zorundadır."

MADDE 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı, Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı müştereken yürütür.

 

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler