Anasayfa » Sigortalı » İşte Beklenen Borc Affı Ve Yapılandırılması

İşte Beklenen Borc Affı Ve Yapılandırılması

İşte Beklenen Borc Affı Ve Yapılandırılması

Tarih :
İşte Beklenen Borc Affı Ve Yapılandırılması

Yeni bir Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenmesi düşünülen Sosyal Güvenlik Borçlarının yapılandırılmasına ilişkin düzenleme şeklini almaya başladı, peki bu yapılandırma kimleri ve hangi döneme kadar olan borçları kapsayacak,

SGKREHBERİ.COM

Söz konusu yapılandırma 30/06/2016 tarihine kadar oluşmuş borçları kapsayacak olup,

 İşçilere, esnaflara ve memurlara ilişkin sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri,  işverenin yanında çalışanların sosyal güvenlik destek primleri, İsteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi,  Emekli olduktan sonra Ticari faaliyet bulunanların emekli aylıklarından kesilen sosyal güvenlik destek primi ancak bu kesintiler 2016/Şubat itibariyle kaldırıldı, 30/06/2016 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikli inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, İdari para cezaları, Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 5510 sayılı Kanunun 60/(g) kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarına ilişkin olacaktır.

Bu yapılandırmanın esas ve usullerine baktığımızda daha önceki yapılandırmalara ilişkin esasları kapsamakla birlikte 6552 sayılı Kanun ile getirilen ödeme kolaylığından bozulma koşuluna giren borçlularda faydalanacaklardır.

Diğer bir ifadeyle, İdari para cezası borçları dışında, diğer borçlar için gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilmesi, bunun yerine borç asılları Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak hesaplanacaktır, ancak, idari para cezalarının %50’si ile buna uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçileceği öngörülmektedir.

Öte yandan, borç asıllarının ödenmiş fakat fer’ilerinin ödenmemiş olduğu durumlarda, fer’i alacakların %60’ının tahsilinden vazgeçilecek olup, borcun tamamının defaten ödenmesi durumunda Kanunun yayınlandığı tarihten borcun ödeme tarihine kadar (4 Aylık sürece) faiz uygulanmayacak,

Önemli bir husus ise borçlarını yapılandırmış olma şartıyla yapılandırılan borçlar  haricinde 60 günden fazla borcu olmayan 4/(b), 60/(g), ek 5, ek 6 sigortalıları ilk taksitlerini ödemeleri kaydıyla sağlık yardımlarından faydalanmaları mümkün olacaktır.  Her hangi beklenmeyen durumların gelişmesi göz önünde bulundurulup, Bakanlar Kurulunun başvuru ve ilk taksit ödeme süresini 1 ay erteleme yetkisinin saklı tutulacağı da önem arz etmektedir,

Geçmiş taksitlerde olduğu gibi, borçlar, peşin veya 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitler halinde ödenebilecektir bu süreler Spor Kulüpleri ve Belediyeler için  36 eşit taksit halinde uygulanabilecek ve taksitler 2 ayda bir ödenecektir.

Taksitlerin ihlal durumları ise,  6552 sayılı kanunla getirilen yapılandırmanın bozulma koşullarıyla aynı özellikleri taşımaktadır.

Yukarıda bahsedilen ödeme kolaylığı ile ilgili düzenlemenin tüm ilgililere hayırlı olmasını  diliyoruz.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler