Anasayfa » Medya Haberleri » Memur zammına bu kişiler karar verecek!

Memur zammına bu kişiler karar verecek!

Memur zammına bu kişiler karar verecek!

Memur zammına bu kişiler karar verecek!

Tarih :
Memur zammına bu kişiler karar verecek!

Memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde yasal olarak belirlenen müzakere süresi sona erdi.

HAKEM KURULU SÜRECİ BAŞLADI

Sürenin sona ermesi nedeniyle toplu sözleşmeyle ilgili Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru süreci başlamış oldu. Kurulun kararları hem hükümet hem de kamu çalışanları için bağlayıcı nitelikte

YÜKSEK HAKEM KURULU (YHK) ÜYELERİ BELLİ OLDU

Toplu sözleşmede yüksek hakem kurulu üyelikleri belli oldu.

Toplu sözleşmede yüksek hakem kurulu üyelikleri Cumhurbaşkanı tarafından belirlendi. İşte belirlenen yüksek hakem kurulu üyelerinin listesi.

3 İŞGÜNÜ İÇİNDE BAŞVURU YAPILACAK

Yönetmeliğin 9. maddesine göre 3 işgünü içinde, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulması gerekmektedir.

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, bu 3 günlük sürenin 1 güne düşürülmesi, artan 2 günlük sürenin toplu sözleşme müzakerelerine ayrılmasını talep etmiş olmasına rağmen, bu talebi kabul edilmemiştir.

Yine yönetmeliğin 11. maddesinde yer alan hüküm gereğince, "Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kurula son başvuru tarihini takip eden gün, Başkanın çağrısı üzerine Başkanın belirleyeceği yerde çalışmalarına" başlayacaktır. Bu belirlemeye göre Kurul, 24 Ağustos Cumartesi günü çalışmalarına başlayacaktır.

5 İŞ GÜNÜNDE KARAR VERİYOR

Yine yönetmeliğin 11. maddesinde Kurulun 5 işgünü içinde kararını vermesi öngörülmüştür. Yani Hakem Kurulun, tarafları dinledikten sonra, 28 Ağustos'ta kararını açıklaması gerekmektedir.

HEYETİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN OLARAK 4688 SAYILI KANUNDA YER ALAN HÜKÜM

Madde 34 - Kamu Görevlileri Hakem Kurulu her toplu sözleşme dönemi için;

a) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan, Başkanvekili, Başkan Yardımcısı veya Daire Başkanları arasından Cumhurbaşkanınca Başkan olarak seçilecek bir üye,

b) Cumhurbaşkanınca belirlenen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından dört üye,

c) Bağlı sendikaların üye sayısı itibarıyla en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından belirlenecek iki, bağlı sendikaların üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlardan birer üye, (TOPLAM 4)

d) Üniversitelerin kamu yönetimi, iş hukuku, kamu maliyesi, çalışma ekonomisi, iktisat ve işletme bilim dallarından en az Doçent unvanını taşıyanlar arasından Cumhurbaşkanınca seçilecek bir üye,

e) Bağlı sendikaların üye sayısı itibarıyla en fazla üyeye sahip konfederasyon tarafından üç, bağlı sendikaların üye sayısı açısından ikinci ve üçüncü sırada bulunan konfederasyonlar tarafından ikişer olmak üzere (d) bendinde belirtilen bilim dallarından en az Doçent unvanını taşımak kaydıyla, önerilecek toplam yedi öğretim üyesi arasından Cumhurbaşkanınca seçilecek bir üye,

olmak üzere onbir üyeden oluşur.

Birinci fırkanın (b) bendi gereğince belirlenen üyeler, konfederasyonlarca belirlenen üyeler ile öğretim üyeleri, toplu sözleşme görüşmelerinin başlamasından iki hafta önce Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun Başkan ve diğer üyeleri, toplu sözleşme görüşmeleri başlamadan önce belirlenir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanı ve her bir üyesi için aynı usul ve esaslar çerçevesinde birer yedek üye görevlendirilir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler