Anasayfa » Medya Haberleri » Memurların bilmesi gereken kritik bilgiler

Memurların bilmesi gereken kritik bilgiler

Memurların bilmesi gereken kritik bilgiler

Memurların bilmesi gereken kritik bilgiler

Tarih :
Memurların bilmesi gereken kritik bilgiler

Bugünkü yazımızda memurların memuriyet hayatları boyunca sıkça karşılaştıkları/karşılaşacakları ve bilmesinde büyük fayda olan kritik kavramları okuyucularımızla paylaşacağız

ALT SINIR AYLIĞI NEDİR?

Emekli aylıklarının belli bir tutarın altına düşmemesi içi getirilen zorunlu alt sınırdır. 5434 sayılı Kanun'a göre bağlanacak emekli aylığının alt sınırı 14. Derecenin 2. Kademesi üzerinden 30 fiili hizmet yılı için hesaplanan emekli aylığıdır. 2019 yılının ikinci yarısındaki alt sınır aylık tutarı 2.425,51 TL'dir. 5510 sayılı Kanuna tabi olanlar içinse alt sınır aylık farklı düzenlenmiştir. Buna göre Kanunun 55 inci maddesinde bütün sigortalılar için düzenlenen alt sınır aylık memurlar için de geçerlidir. Ayrıca, emekli aylıkları 5510 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesine göre 1.000 TL'den az olamamaktadır.

ÜST KADEME YÖNETİCİLERİ HANGİ PERSONELE DENİR?

Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşların üst kademelerinde görev alan ve genel devlet politikası içerisinde, kuruma verilmiş olan kamu hizmetlerinin sevk ve idaresinde yetkiyi haiz olup, sorumluluk taşıyan, en üst düzeyde yönetsel politika konularında karar verme sorumluluğuna sahip olan, kuruluşun planlama, örgütlendirme, personel ve kadrolarını yönetme, denetim ve temsil gibi işlevlerini yapan en az genel müdür ve benzeri düzeydeki kişileri ifade etmektedir.

Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ekinde yer alan (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerdeki personeller üst kademe yöneticisi sayıldığı gibi bunlar dışında da üst kademe yöneticileri vardır. Meclisteki atamaları örnek olarak gösterebiliriz.

EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞI NEDİR VE NASIL HESAPLANIR?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için En Yüksek Devlet Memuru ifadesi kullanılmaktadır. Buna ödenen gösterge ve ek gösterge tutarı olan 1500+8000 rakamı toplamının memur maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutara ise En Yüksek Devlet Memuru Aylığı ifadesi kullanılmaktadır. Buna göre Temmuz sonrası En Yüksek Devlet Memuru Aylığı = 9500*0,138459 = 1.315,36 TL'dir.

AYLIK NEDİR?

Devlet memurlarının gösterge ve ek göstergesinin memur maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutara aylık denilmektedir. Memurlara ödenen maaşlar için aylık kavramı kullanılmamaktadır.

ÇEKİLME NEDİR?

Devlet memurluğunun sona erme sebeplerinden birisi olup, memurun çalıştığı kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle ve kurumunun kabul etmesiyle gerçekleşmektedir. Bu usule istifa da denilmektedir. Yaygın olarak uygulamada istifa kavramı kullanılsa da 657 sayılı Kanun'da istifa kavramı kullanılmamaktadır. İstifa kelimesi sadece 657 sayılı Kanun'un geçici 34'üncü maddesinde geçmektedir.

ÇEKİLMİŞ SAYILMA NEDİR?

Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, zımni istifa talebine çekilmiş sayılma denilmektedir. Uygulamada çekilmiş sayılmaya müstafi tabiri kullanılmaktadır. Müstafi kelimesi sadece 657 sayılı Kanun'un ek 34'üncü maddesinde kullanılmıştır.

AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ NEDİR?

Devlet memurlarının çalışmayan eşleri ile çocuklarına verilen yardımı ifade etmektedir. Sadece eş için bu kavramı kullanmak yanlıştır. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2.134, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72'nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek tutar üzerinden ödenmektedir.

DOĞUM YARDIMI ÖDENEĞİ NEDİR?

Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere 2.500 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek tutarda yapılan yardımı ifade etmekteydi. 633 sayılı KHK'de yapılan değişiklikle kaldırılmıştır. Yapılan yeni düzenlemeye göre; Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılmaktadır. Yapılan düzenlemeyle doğum yardımı için çalışan, çalışmayan veya memur ayrımı kaldırılmıştır. Bu yardımdan hiçbir kesinti yapılmamaktadır. Ayrıca, bu tutarların arttırılması mümkünken, düzenlemenin yürürlüğe girdiği 2015 yılından itibaren hiç arttırılmamıştır.

ÖLÜM YARDIMI ÖDENEĞİ NEDİR?

Devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile aile yardımı ödeneğine müstehak çocuğu ölenlere En Yüksek Devlet Memuru aylığı olan Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanı için ön görülen aylık ((1500+8000)*maaş katsayısı) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında, yapılan yardıma ölüm yardımı ödeneği denilmektedir.

KIDEM AYLIĞI NEDİR?

Devlet memurlarına her bir hizmet yıl için 20 gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpımında oluşan tutara kıdem aylığı denilmektedir. 25 yıldan fazlası için kıdem aylığı verilmemektedir.

KAZANILMIŞ HAK AYLIĞI NEDİR?

657 sayılı Kanun'a göre devlet memurunun öğrenim durumu ve hizmet sınıfı gibi hususların değerlendirilmesiyle tespit edilen memuriyete giriş derece ve kademesine yine bu kanunda yer alan ilavelerin yapılması suretiyle bulunacak derece ve kademe üzerinden hesaplanan aylık olarak tanımlanmaktadır.

MEMURİYETE GİRİŞTE YAŞ SINIRI VAR MIDIR?

Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanunu'nun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kariyer meslekler ile bazı görevler haricinde memuriyete giriş için üst yaş sınırı yoktur.

TABAN AYLIK NEDİR VE NASIL HESAPLANIR?

Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan personele 1.000 gösterge rakamının taban aylık katsayısı ile çarpımından oluşan ve memur maaşının bir unsuru olan tutara memuriyet taban aylığı denilmektedir. 2017 yılının ilk yarısı için taban aylık tutarı ise; 1000 *2,167248 = 2.167,248 TL'dir.

TAYIN BEDELİ NEDİR VE NASIL HESAPLANIR?

Bazı kadrolarda bulunan personele, 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna göre çıkarılan Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesine Ait Yönetmelik hükümleri çerçevesinde verilen tutara denilmektedir. Bu tutar 2.100 gösterge rakamı ile maaş katsayısının çarpımından oluşmaktadır.

TORBA KADRO ATAMASI NEDİR?

657 sayılı Kanun'un 68/B maddesi gereğince yapılan atamalara verilen isimdir.

Ahmet Ünlü

Kaynak : Yeni Şafak
23 il kapsamında öğretmenlerin nakil sonuçları açıklandı
Evden çalışanlar uzaktan takip edilebilecek
Gözaltı dalgası
Spor tesislerine korona ayarı! HES koduyla giriş yapılacak
'Bir kesim lobi var. Krizlerden çok kriz lobileriyle uğraşıyoruz'
Bakan Koca: Yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmeli
Altın bazlı yatırım fonlarından son üç gündür çıkış yaşanıyor
Liderlerin hayallerini gerçekleştirdi
Ankara Emniyet Müdürlüğünde görev değişikliği
Bakan Albayrak'tan ilginç çıkış: Dört kesimle tartışılır!
Annesi ve kardeşini öldüren Vali Yardımcısı tutuklandı
SGK'dan prim iadesi nasıl yapılır?
TOGG'dan yerli aracın fiyatıyla ilgili açıklama
Yeni vaka sayısı 1200 sınırını geçti
Karabük Ihlamur Teras Turizm 4 İşçi Alacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisiyle görüştü
CHP'li Özgür Özel'den üniversiteler için araştırma önergesi
Bakan Selçuk açıkladı... Okullar uzaktan eğitimle açılacak
MEB 21 ilde 15.000 kişiyi işe alacak! İşte kadrolar...
Bakan Koca paylaştı: Maske takılsa bile mesafe önemli

Benzer Haberler