Zam alamayana tazminat ödenir mi?

Zam alamayana tazminat ödenir mi?

Zam alamayana tazminat ödenir mi?

Tarih :
Zam alamayana tazminat ödenir mi?

Soru: Maaşlarımızda zam dönemlerinde yapılacak artışlar hemen uygulanmıyor. Bu durum tazminatımızı alarak işten ayrılmamızı sağlar mı? Mahmut TOK

Cevap: Ücretlerin hangi dönemlerde veya oranlarda artırılacağına ilişkin herhangi bir çerçeve belirlenmiş durumda değildir. Ücret uygulamaları konusundaki yasal düzenleme asgari ücretin altında ücretle işçi çalıştırılamayacağı ile sınırlıdır.
Bunun ötesinde ücret uygulamalarına ilişkin esaslar, iş sözleşmelerinde belirlenebilmektedir. İş sözleşmesinde bağlayıcı bir hüküm bulunmaması halinde, uygulamaya ilişkin inisiyatif işverene aittir. İş sözleşmesinde herhangi bir hüküm bulunmamasına karşın, ücret artışlarındaki anlaşmazlık nedeni ile işten ayrılan işçi istifa etmiş sayılacağından, herhangi bir tazminat hakkı oluşmayacaktır.

Soru: Kıdem tazminatım ödenerek işten çıkartıldım. Ben tazminatların hangi şartlara göre hesaplandığını öğrenmek istiyorum F. PERÇİN

Cevap:Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. 1 yıldan artan sürelerde oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanısıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşulu, ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

Soru: Emekli olarak bir işyerinde çalışırken iş sözleşmem fesh edildi. İşveren kıdem tazminatımı ödedi. Ancak ihbar tazminatı vermedi. İhbar tazminatı hakkım var mı? 5...534950 Nolu SMS

Cevap:İhbar tazminatının İş Kanunu'nun 17'nci maddesine uyarak yapılan geçerli nedenle fesihlerde fesih ihbar süresi tanımaksızın sözleşmenin feshedilmesi durumunda ödenmesi gerekir. Bu bakımdan emekli yahut emekli olmayan işçi ayrımı yapılamaz.
Ali Şerbetçi

Kaynak : Takvim

Benzer Haberler