Memurların fazla mesai ücreti ne kadar?

Memurların fazla mesai ücreti ne kadar?

Memurların fazla mesai ücreti ne kadar?

Tarih :
Memurların fazla mesai ücreti ne kadar?

Son dönemlerde devlet memurlarının en çok merak ettiği konulardan biri de ‘memurların fazla mesai ücreti ne kadar?’. Haftada 40 saatten fazla çalıştırılan memurlar yaptıkları fazla mesailer karşısında ne kadar ücret alacaklarını öğrenmek istiyor. İşte binlerce memurun aklındaki soruların cevapların yanıtları…

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi devlet memurları çalıştıkları kurumlarda yaptıkları fazla mesailer sonucunda ne kadar ücret alacaklarını merak etmektedir. Haftalık 40 saatten fazla çalıştırıldıkları takdirde çalıştıkları her saat fazla mesai olarak değerlendirilen kamu personellerine fazla mesai ücreti ödenmesi gerekmektedir. Peki, memurların fazla mesai ücreti ne kadar? Fazla mesai ücretleri nasıl hesaplanır? Tüm bu soruların cevabını arayan memurlar için hazırladığımız haberde konuya ilişkin ayrıntıları bulabilirsiniz. İşte haberin detayları…

DEVLET MEMURLARINDA FAZLA MESAİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 99.maddesine göre kamu personelinin çalışma saatleri şu şekilde belirlenmiştir;

– Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.

– Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.

– Ancak bu kanuna, özel kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine veya bunlara dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.

Belirtilen bu süreden fazla çalıştırılan memurlara fazla mesai ücreti ödenmesi gerekir. Bu durum ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 178. Maddesine göre şu şekilde belirlenmiştir;

A) 99 ve 100 üncü maddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında;

a) Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması (Bu hallerin devamı süresince),
b) Fabrika, atölye, şantiye, işletme gibi yerlerde İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması, hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır.

Yukarıda sayılan hallerde yaptırılacak fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenir.

B)Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir.

Ayrıntılı bilgi için https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf linkini tıklayabilirsiniz.

MEMURLARIN FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR?

Memurların belirlenen günlük çalışma saatleri dışında; salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması veya iş hizmetinin gereğinden kaynaklanan sebeplerden dolayı haftalık 40 saati aşan bir mesai halinin bulunması durumunda, yapılan fazla mesailer ekstra ücrete tabidir.

– Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla kurul başkanı (Bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndaki Daire Başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla çalışan personel de yine ayda 90 saati geçmemek kaydıyla makam onayına istinaden saat başına 2,25 lira fazla mesai ücreti alıyor.

– Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de yeni yılda 60 saati geçmemek üzere 2,25 lira fazla mesai ücreti ödeniyor.

– Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarla üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkânı bulunmayanlara da ayda 90 saati aşmamak kaydıyla 2,13 lira ek çalışma ücreti ödemesi yapılıyor.

Kaynak : Sözcu

Benzer Haberler