Anasayfa » İşveren » Sgk’dan Sigortalı Çalıştıran Bağ-Kur’luya Kıyak

Sgk’dan Sigortalı Çalıştıran Bağ-Kur’luya Kıyak

Sgk’dan Sigortalı Çalıştıran Bağ-Kur’luya Kıyak

5510 sayılı Kanuna göre 4/b kapsamındasigortalı sayılan Bağ-Kur’lular ödeyecekleri prim tutarına esas olacakkazançları kendileri beyan etmekte ve bu beyanlarına göre prim ödemektedir.

Tarih :
Sgk’dan Sigortalı Çalıştıran Bağ-Kur’luya Kıyak

5510 sayılı Kanuna göre 4/b kapsamında sigortalı sayılan Bağ-Kur’lular ödeyecekleri prim tutarına esas olacak kazançları kendileri beyan etmekte ve bu beyanlarına göre prim ödemektedir.

Ancak, 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinde “Sigortalı aynı zamanda işveren ise aylık prime esas kazancı,çalıştırdığı sigortalıların prime esas günlük kazancının en yükseğinin otuz katından az olamaz.” Şeklinde yer alan hüküm gereği, yayında 4/a kapsamında sigortalı çalıştıran 4/b sigortalısı, işçisine ödediği ücretten daha az bir miktarda kazanç beyanında bulunamaz.

Yani bu hüküm, 4/b sigortalısının elde ettiği kazançla orantılı bir şekilde beyanda bulunmasını sağlamaktadır. Örneğin, çalıştırdığı işçisini 2000 lira aylık kazanç üzerinden SGK’ya bildiren 4/b sigortalısı olan işveren, kendi kazanç beyanını asgari ücret üzerinden daha açık ifadeyle 2000 liradan az yapamaz.

Şirket Ortaklarına Büyük Kıyak

Bugünkü (21/8/2013) Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 98 inci maddesine “Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi, tüzel kişiliği haiz kuruluşların ortakları hakkında uygulanmaz.” Şeklinde eklenen bent ile çalıştırdığı sigortalı adına bildirilen kazançtan daha az kazanç beyan edilemeyeceğine ilişkin Kanun hükmünden tüzel kişiliğe haiz olan tüm şirket ortakları muaf tutuldu.

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren, 4/b sigortalılarının beyan ettiklerin kazançların, yanlarında çalıştırdıkları işçilerden daha az olup olmadığının kontrolünü yapamayan SGK, yerine getirmediği yükümlülüğünü azaltmak için tüzel kişiliği bulunanlara kıyak olacak şekilde kendi prim gelirlerinden de vazgeçerek beyan edilen kazancın kontrolünden vazgeçti.

İşveren Uygulama Tebliğinde de yer alan bu kıyak, yapılan değişiklik ile Yönetmeliğe taşındı.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler