PTT personel alımı yapacak mı?

PTT personel alımı yapacak mı?

Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın personel alımı yapıp yapmayacağı konusu bireyler arasında merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle PTT bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar, ‘PTT personel alımı ne zaman yapılacak’ sorusunun yanıtını araştırıyorlar. Posta ve Telgraf Teşkilatı’ndan konuyla ilgili daha önce açıklama yapılmıştı. İşte PTT personel alımı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı…

Tarih :
PTT personel alımı yapacak mı?
PTT personel alımları ile ilgili detaylar bireyler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Bu bünyede çalışma hayali kuran kişiler arama motoru üzerinden sıklıkla araştırma yapıyorlar. Konuyla ilgili daha önce Posta ve Telgraf Teşkilatı tarafından açıklama yapılmıştı. İşte o açıklama ve personel alımı ile ilgili tüm detaylar…
PTT PERSONEL ALIMI YAPILACAK MI? İŞTE TÜM DETAYLAR
PTT personel alımı ile ilgili tüm detaylara bu başlık altından ulaşabilir konuyla ilgili detayları ve gelişmeleri takip edebilirsiniz…
PTT TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
PTT tarafından daha önce yapılan açıklamada, PTT personel alımı sayılarıyla ilgili çıkan haberlere ve rakamlara itibar edilmemesini, personel alımlarının sadece ihtiyaç olduğunda yapılacağı belirtildi.
PTT PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
Henüz PTT personel alımıyla ilgili bir ilan yayımlanmadı. Önceki alımlarda aranan başvuru şartları şu şekildeydi;
a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

NOT: 14/05/1984 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar müracaat edebilecektir.
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,
e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
ğ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak. (21/05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte mezun olmak).
h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.
i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.
j) Yapılacak "yazılı ve/veya sözlü sınavda" başarılı olmak.

Kaynak : Sabah

Benzer Haberler