Üniversite mezunları ev hizmetlerinde çalışıyor

Üniversite mezunları ev hizmetlerinde çalışıyor

İzmir’de 100 kadının katıldığı araştırmada, yüksekokul ve üniversite mezunlarının kendi alanlarına göre daha çok kazındığı için ev hizmetlerinde çalıştığı belirlendi.

Tarih :
Üniversite mezunları ev hizmetlerinde çalışıyor
Tamer Arda ERŞİN

ANKARA- İzmir’de 100 kadınla yapılan araştırmada, yüksekokul ve üniversite mezunlarının kendi alanlarına göre daha çok kazındığı için ev hizmetlerinde çalıştığı belirlendi. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 2.6’sı işyerinde cinsel tacize uğradığını söyledi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Dr. Suat Uğur ve üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimi gören Yeşim Özdemir, İzmir’de çalışan 100 kadınla “Ev Hizmetleri Alanında Çalışan Yerli Kadın İşgücünün Sosyo-Ekonomik Analizi: İzmir İli Alan Araştırması” isimli çalışma yaptı. Çalışmalarını Sosyal Güvenlik Dergisi’nin Haziran 2019 tarihli sayısında kaleme aldı.

ÜNİVERSİTE MEZUNLARI EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞIYOR

Araştırmaya katılanların yüzde 5’i meslek yüksekokulu, yüzde 9’u da lisans mezunu ve lisans mezunları ev hizmetlerinde çalışmayı kendi alanlarına göre daha çok kazındıkları için tercih ettiğini belirtti. Araştırma 2017 yılı Mart ve Ağustos ayları arasında yapıldı ve 2017 yılında asgari ücret net bin 404 liraydı. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 32’si 1000-1500 lira, yüzde 46’sı 1600-2000 lira arası ve yüzde 22’si ise2000 lira üzerinde aylık ücret kazandığını söyledi.

100 KİŞİDEN 3’Ü CİNSEL ŞİDDETE MAĞRUZ KALDI

Katılımcılara işyerinde sıklıkla karşılaştıkları sorunlar sorulduğunda verilen cevapların yüzdesel dağılımı şöyle oldu: “Yüzde 16.3’ü sözlü şiddet, yüzde 5.8’i fiziksel şiddet, yüzde 3.7’si ücretin ödenmemesi, yüzde 8.9’u ücretin eksik ödenmesi, yüzde 13.2’si ücretin zamanında ödenmemesi, yüzde 2.6’sı cinsel taciz, yüzde 23.7’si dinlenme izni olmaması ve yüzde 25.8’i ağır çalışma şartları.” İşverenin sigorta yapma durumu incelendiğinde; katılımcıların yüzde 25’i sigorta yaptığını, yüzde 68’i yapmadığını, yüzde 7’si ise eksik yaptığını belirtti.

SİGORTA İÇİN TEŞVİK OLUŞTURULMALI

Araştırma sonucunda şu tavsiyede bulunuldu: “ Sosyal güvence için, işverenin sigorta yapması yönünde teşvikler oluşturulmalı, sigorta prim oranlarının maliyeti düşürülmelidir. Ayrıca bürokratik işlemler karmaşık yapıda olmamalı, işverene yol gösterici yöntemler sunulmalıdır. Böylece kayıt dışı çalışma önlenmelidir. Yasal sürelere uygun çalışma saatleri belirlenmeli, işveren bunun dışına çıkarsa yaptırımı olmalıdır. Temizlikçi, gündelikçi çalışanlar için iş sağlığı ve güvenliği sağlanmalı, temel çalışma esaslarına göre çalışma biçimi oluşturulmalıdır. Ev hizmetinde çalışan işçi için insan onuruna yakışır çalışma biçimi benimsenmeli, bu hizmetten faydalanan işveren için, ev işçisinin sosyal güvence kapsamında sigortalılığına yönelik işlemler sadeleştirilmelidir.”

Kaynak : Anayurt

Benzer Haberler