Anasayfa » İlan » Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz akademik birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. 24. ve 26.

Maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve

Atanma Kriterleri Yönergesi hükümleri çerçevesinde öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuracak Adaylardan İstenen Belgeler:

Başvuru dilekçesi (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe), özgeçmiş, yabancı dil belgesi, yayın

listesi, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılanlar dahil) çalıştığı kurumdan

alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyası.

Profesör Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

1- Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler:

Doçentlik Belgesi,

2-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi'ne uygunluk beyan formu (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki "Formlar"

sekmesinde bulunan form)

İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan

oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.)

3-Yayın Dosyası:

Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve

yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 6 (altı) adet fiziki dosya teslim edilecektir.

Doçent Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

1- Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler:

Doçentlik belgesi,

2-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi'ne uygunluk beyan formu (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki "Formlar"

sekmesinde bulunan form)

İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylıbelge veya çıktılardan

oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.)

3-Yayın Dosyası:

Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet fiziki dosya

teslim edilecektir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuracak Adaylar için:

1- Başvuru Dosyasına Eklenecek Belgeler:

Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen denklik belgesi) (Onaylı),

2-Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi'ne uygunluk beyan formu (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki "Formlar"

sekmesinde bulunan form)

İlgili form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan

oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziki olarak dosya hazırlanacaktır.)

3-Yayın Dosyası:

Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet fiziki dosya ilgili

Dekanlık/Yüksekokula teslim edilecektir.

Açıklamalar

1. Başvurular, 22/07/2019 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde alınacaktır.

2. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi'ne uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Profesör ve doçent adayları Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı'na, doktor öğretim üyesi adayları ise ilgili Dekanlığa

başvurularını şahsen yapacaklardır.

4.Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.

5. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6. İlana ve sürece ilişkin bilgiler http://personel.hacibayram.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler