Anasayfa » İlan » Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim

Kanunun 50/d maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına

Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları

taşımak,

2-ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi

yabancı dil sınavından en az 50, Yabancı Dil ile eğitim veren bölümler için ise 80 puan

veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

gerekir.

3-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti

notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not

sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÖZEL ŞARTLAR

1-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi

itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak ve tezli yüksek lisans, doktora veya

sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak.

İSTENEN BELGELER

1-Öğretim Elemanları Başvuru Formu

(İlgili Forma

http://www.artuklu.edu.tr/dosyalar/personel_daire_baskanligi/ebuhuzeyfe_form/

akademik/ogr_bas_2.

docx adresinden ulaşılabilir.)

2-Lisans Diploma veya geçici mezuniyet belgesi noter veya Resmi Kurum onaylı

sureti veya e-Devletten alınan karekodlu mezuniyet belgesi (yabancı yükseköğretim

kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini

gösteren onaylı belge).

3-Bir adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf).

4-ALES Belgesi.

5-Lisans Transkripti Noter veya Resmi Kurum onaylı

6-Özgeçmiş

7-Yabancı Dil Belgesi

8-Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuranlar için yüksek lisans/doktora yapıyor

olduğunu belirten öğrenci belgesi.

9-Nüfus cüzdanı sureti

Not

1-Adaylar

sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecektir.

2-Belgesi eksik olan veya posta yoluyla yapılan başvurularda başvuru süresi içerisinde

Üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

3-Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca

bir tebligat yapılmayacaktır

4-Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

5-İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir

6-Üniversite, sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

7-Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun'un 50/d

maddesi uyarınca yapılacaktır. 6220/1-1

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler