Anasayfa » İlan » Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e göre öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara ilişkin detaylar, istenen belgeler, sınav takvimi, başvuru şekliyle ilgili bilgiler ve genel açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

I. KADRO DETAYLARI

İLAN

SIRA

NO

BİRİMİ

BÖLÜM

ADJASJ l'R.

UNVAN

DERECE

ADET

ALES

YAB.

DİL

ÖZEL ŞART

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Coğrafya

Fiziki Coğrafya

Arş.Gör.

5

1

Sözel

70

50

Coğrafya Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı

Kanunun 50/d maddesi gereğince atama yapılacaktır.)

2

Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya

Organik Kimya

Arş.Gör.

5

1

Sayısal

70

50

Kimya Bölümü lisans mezunu olmak. Kimya Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı

Kanunun 50/d maddesi gereğince atama yapılacaktır.)

3

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Toplumsal Yapı ve Değişme

Arş.Gör.

5

I

Eşit

Ağırlık

70

50

Sosyoloji Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı

Kanunun 50/d maddesi gereğince atama yapılacaktır.)

4

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Resim

Arş.Gör.

5

1

70

50

Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim Bölümünden lisans mezunu olmak.

Resim Anasanat Dalında tezli yüksek lisans veya sanatta yeterlik yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi gereğince atama yapılacaktır.)

5

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Arş.Gör.

5

1

Eşit

Ağırlık

70

50

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak, özel Hukuk Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi gereğince atama yapılacaktır.)

6

İslami İlimler Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları

Arş.Gör.

5

1

Sözel

70

50

İlahiyat veya İslami ilimler Fakültesi lisans mezunu olmak. İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı

Kanunun 50/d maddesi gereğince atama yapılacaktır.)

7

Mühendislik Fakültesi

Harita Mühendisliği

Fotogrametri

Arş. Gör.

5

I

Sayısal

70

50

Harita Mühendisliği. Geomatik Mühendisliği. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.Harita

Mühendisliği. Geomatik Mühendisliği. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dallarının birinde tezli y üksek lisans yapıyor olmak. (2547 say ılı

Kanunun 50/d maddesi gereğince atama yapılacaktır.)

8

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Kimyasal Teknolojiler

Arş.Gör.

5

1

Sayısal

70

50

Kimya Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanunun

50/d maddesi gereğince atama yapılacaktır.)

9

Teknoloji Fakültesi

Makine Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Arş. Gör.

5

1

Sayısal

70

50

Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Makine Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanunun

50/d maddesi gereğince atama yapılacaktır.)

10

Teknoloji Fakültesi

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

Arş.Gör.

5

I

Sayısal

70

50

Metaluıji ve Malzeme Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümlerinden lisans mezunu olmak.Metalurji ve Malzeme

Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanunun

50/d maddesi gereğince atama yapılacaktır.)

11

Turizm Fakültesi

Turizm Rehberliği

Turizm Rehberliği

Arş.Gör.

5

1

70

50

Turist Rehberliği. Turizm Rehberliği. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm

Rehberliği. Seyahat İşletmeciliği vc

Turizm Rehberliği Öğretmenliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Turizm alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi gereğince atama yapılacaktır.)

12

Veteriner Fakültesi

Klinik Bilimler

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi

Arş.Gör.

5

1

Sayısal

70

50

Doğum ve Jinekoloji (Veteriner)

Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanunun

50/d maddesi gereğince atama yapılacaktır.)

13

Veteriner Fakültesi

Klinik Bilimler

Veterinerlik İç Hastalıkları

Arş. Gör.

5

1

Sayısal

70

50

İç Hastalıkları (Veteriner) Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak. (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi gereğince atama yapılacaktır.)

14

z\fyon Meslek Yüksekokulu

Elektronik ve Otomasyon

Elektronik Teknolojisi

Öğr.GÖr.

(Ders Verecek)

5

1

Sayısal

70

Muaf

Elektrik-Elcktronik Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği lisans mezunu olmak. Elektronik Mühendisliği.

Bilgisayar Bilimleri veya Mekatronik Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıvla Yüksek

Öğretim Kuramlarında alanı ile ilgili en az bir dönem ders vermiş olmak.

15

Bayat Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon insan Kaynakları Yönetimi

Oğr.Gör.

(Ders Verecek)

5

1

Eşit

Ağırlık

70

Muaf

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Kamu Hukuku Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

16

Devlet Konservatuvarı

Türk Halk Müziği

Çalgı Eğitimi

Öğr.Gör.

(Ders Verecek)

5

1

70

50

Konscrvatuvarların Geleneksel Türk Müziği Bölümü lisans mezunu olmak. Müzik zVnasanat Dalında yüksek lisans yapmış olmak. Kabak Kemane çalgısında uzman olmak.

17

Emirdağ Meslek Yüksekokulu

Mimarlık ve Şehir Planlama

Harita ve Kadastro

öğr.Gör.

(Ders V'erecek)

5

I

Sayısal

70

Muaf

Harita Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Harita Mühendisliği .Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

18

Islami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Öğr.Gör.

(Ders Verecek)

5

I

Sözel

70

50

İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

19

Islami İlimler Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Öğr.Gör.

(Ders Verecek)

5

1

-

50

Arap Dili ve Belagatı veya Arap Dili Edebiyatı alanlarında doktora yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıvla Yüksek Öğretim Kuramlarında alanı ile ilgili en az bir dönem ders vermiş olmak.

20

Rektörlük

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Öğr.Gör.

(Uygulamalı

Birim)

5

1

Sayısal

70

50

Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak. Donanım Anabilim Dalında veya Bilgisayar Mühendisliği Anabilim

Dalında donanım üzerine yüksek lisans yapmış olmak. Bilgi Güvenliği. Sistem Uzmanlığı. Cisco. Nctwork Uzmanlığı sertifikalarından en az birine sahip olmak.

21

Rektörlük

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Öğr.Gör.

(Uygulamalı

Birim)

5

I

Sayısal

70

50

Bilgisayar Mühendisliği. Yazılım Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak. Yazılım Anabilim Dalında veya Bilgisayar Mühendisliği Anabilim

Dalında yazılım üzerine yüksek lisans yapmış olmak. PHP veya C# dillerinden en az birini bildiğini belgelendirmek.

Mobil uygulama konusunda tecrübe sahibi olmak ve en az bir proje geliştirmiş olmak.

22

Rektörlük

Jcotcrmal-Mincralli Sular ve Maden Kaynakları Uygulamalı ve Araştırma Merkezi

Öğr.Gör.

(Uygulamalı

Birim)

5

1

-

50

Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı. Elektrik Yöntemler ve Manyetotellürik Yöntemler alanında doktora yapmış olmak. Manyetotellürik cihaz kullanımı konusunda deneyimli olmak.

23

Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu

Mimarlık ve Şehir Planlama

Harita ve Kadastro (Uzaktan Öğretim)

Öğr.Gör.

(Ders Verecek)

5

1

Sayısal

70

Muaf

Harita Mühendisliği. Jeodezi ve Fotogramctri Mühendisliği veya

Geomatik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Harita Mühendisliği. Jeodezi ve Fotogramctri Mühendisliği. Geomatik Mühendisliği /knabilim Dallarının birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

2. İSTENEN EVRAKLAR

1- Dilekçe (uww.aku.cdu.tr internet adresinde DUYURULAR bölümünde yer alan dilekçe örneği doldurulacaktır. Dilekçesiz yapılan başvurular ile imzasız dilekçe ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.)

2- ALES Sonuç Belgesi. (Kadro Detaylarında ALES den Muaf olan kadrolar için zorunlu değildir.) Sonuç açıklama tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir. "Kontrol Kodu/Doğrulama Kodu" yer almayan veya okunmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.

3- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi. (Kadro Detaylarında Yabancı Dilden Muaf olan kadrolar için zorunlu değildir.) ÖSYM ve YÖKDİL belgelerinde "Kontrol Koda'Doğrulama Kodu" yer almayan veya okunmayan belgeler geçersiz sayılacaktır. ÖSYM ve YÖKDİL dışındaki yabancı dil belgelerinin aslı veya noter onaylı ömegi olmalıdır. ÖSYM ve YÖKDİL sınav sonuç belgelerinin geçerlilik süresinde sınırlama yoktur. Diğer eşdeğer kabul edilen sınavlar, başvuru tarihini gösteren belge ile birlikte sunulması kaydıyla. sınav sonuç belgesinin üzerinde belirtilen "geçerlilik süresi"ncc geçerlidir.

4- Mezuniyet belgelerinin (lisans, yüksek lisans veya doktora) c-Dcvlet çıktısı veya noter onaylı örneği. Noter dışında onaylanan belgeler, fotokopi belgeler veya noter onayının renkli fotokopileri kabul edilmeyecektir. E-Devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur. YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET BELGELERİNDE TEZLİ İFADESİ MUTLAKA YER ALMALIDIR. Mezuniyet belgelerinde "tezli" ifadesi yer almıyorsa mezun olunan enstitüden tezli yüksek lisans yapıldığına dair bir belge alınmalıdır veya başvuru dilekçesinde YÖK-TEZ MERKEZİNDE yer alan TEZ NUMARASI belirtilmelidir.

5- Lisans transkript belgesinin aslı veya noter onaylı ömegi. (e-Devlet sisteminden alınan mezuniyet belgesinde not ortalaması varsa transkript belgesi gönderilmesine gerek yoktur. Transkript ile ©-Devlet Mezuniyet belgelerindeki not ortalamalarındaki farklılıklarda e-Devlet not ortalaması dikkate alınacaktır.)

6- öğrenci Belgelerinin e-Devlet çıktısı veya aslı. (Lisansüstü eğitim şartı olan kadrolar içindir. E-Devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.) YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ BELGELERİNDE TEZLİ İFADESİ MUTLAKA YER ALMALIDIR. Öğrenci belgelerinde "tezli" ifadesi yer almıyorsa kayıtlı olunan enstitüden tezli yüksek lisans yapıldığına dair bir belge alınmalıdır. Öğrenci belgeleri güncel (son 1 ay içerisinde alınmış) olmalıdır.

NOT: Lisansüstü eğitimde azami eğitim süresini aşmış olan veya süre sıfırlamasına tabi olan (lisansüstü eğitimini azami sürede tamamlayamaması nedeniyle) öğrenciler ile lisansüstü eğitimini azami sürede tamamlayamaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrosundan ilişiği kesilen öğrenciler araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

7- Alanında tecrübeli olduğuna ilişkin belge. (Tccrübe/Deneyim şartı olan kadrolar içindir.) Tecrübe belgeleri fotokopi olarak gönderilebilir. Kazanılması durumunda aslı veya noter onaylı örneği istenecektir. [Tecrübe belgelerinde göreve başlama ve görevden ayrılma tarihleri, hangi unvanda görev yapıldığı, halen göreve devam ediliyorsa bu durumun belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca tüm tecrübe belgeleri kamu kumrularından alınıyorsa mühürlü, özel sektörden alınıyorsa kaşeli. e-devletten alınıyorsa barkotlu (kontrol kodlu) olmalıdır. SGK'dan alınan Hizmet Dökümü belgeleri mutlaka barkotlu (kontrol kodlu) olmalı ve belgede meslek kodu yer almalıdır, aksi takdirde geçerli değildir.)

8- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların YÖK'ten alınan denklik belgesi ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. (Denklik belgesi e-Devlet üzerinden alınmış olmalı veya noter onaylı olmalıdır.) Transkripı belgelerinin noter onaylı çevirisi gönderilmeli ve belgelerde mutlaka genel not ortalamasının 100 lük sistem karşılığı yer almalıdır. Genel not ortalaması hesaplamalarda kullanılacağı için 100 lük sistem karşılığı olmayan transkript belgeleri dikkate alınmayacaktır. Ayrıca beyan edilen öğrenci belgelerinin de noter onaylı çevirisi sunulmalı ve yüksek lisans öğrenci belgelerinde tezli ifadesi yer almalıdır.

3. BAŞVURU DETAYLARI VE SINAV TAKVİMİ

Başvuru Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı A.N.S. Kampusu Merkez / AFYONKARAIIİSAR

Evrak Kayıt Birimi Tel: 0272 218 11 31 Personel Daire Başkanlığı Tel: 0272 218 12 31

Başvuru Tipi: Şahsen veya Posta Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: www.aku.cdu.tr

SINAV TAKVİMİ: İlan Resmi Gazetede yayınlandığında Üniversitemiz web sayfasında ( www.aku.edu.tr) açıklanacaktır.

4. GENEL AÇIKLAMALAR

1. Bu ilana başvuran adaylar: "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerini ve bu ilanda belirtilen hususları kabul etmiş sayılır.

2. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

3. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. Birden fazla kadroya yapılan başvuruların hiçbirisi dikkate alınmaz.

4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100'Iük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı çeviri tablosu kullanılarak hesaplanır. Genel not ortalamasının hem 4 lük hem de 100 lük sistemde verildiği transkript belgelerinde alınan derslerin geçme notunun nasıl hesaplandığına bakılarak, herhangi bir ders için geçme notu HARF NOTU (BB gibi) şeklindeyse, transkriptteki 4 lük sisteme göre belirlenen genel not ortalaması geçerli olur ve bu 4' lük sistemdeki not YÖK çeviri tablosuna göre 100 lük sisteme çevrilir. Eğer herhangi bir ders için geçme notu 100 lük sistemde ise. transkriptteki 100 lük sisteme göre belirlenen genel not ortalaması geçerli olur.

5- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

6- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

7- İstenilen evrakların eksiksiz teslim edilmesi adayın sorumluluğundadır.

Kaynak : SGK Rehberi
Yediği lokum sonu oldu!
Bir milyon Suriyeli göç için kapıda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi mesajı
Kamu işçisinden Türk-İş'e: Ne oldu da yüzde 8’e imza attınız?
Yenişafak yazarından memur ve emekliye çarpıcı zam önerisi!
İzmir Çeştur Çeşme İmar 16 İşçi Alacak
Okullar ne zaman açılacak? Ara tatillerin yapılacağı tarihler belli oldu
Türk-İş Başkanı Atalay önerisini unuttu
11 Farklı şehir ve kurum 270 personel alımı yapıyor
22 müşteri otel yemeğinden zehirlendi..
Hastaneye giderken hastanelik oldu
Yalova Kaytazdere Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
E-sigara şirketi dava edildi! İşte nedeni...
İzmir Tire Belediyesi 1 İşçi Alacak
Plan hazır! Gıda fiyatlarında kalıcı düşüş...
Kastamonu Bozkurt Belediyesi 6 İşçi Alacak
İzmir'de intihar girişimi
İlk hac kafilesi yurda döndü
Iğdır Belediyesi 4 İşçi Alacak
Sultan Aleaddin'in mezarı Erzurum'da çıktı
Düzce Beyköy 17 İşçi Alacak
Lokum ikramına yasak geldi!
Tapuda devrim! Yeni özellik milyonlara kolaylık sağlayacak
18 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
Valilik: Denizlispor başkanı polislere görevini yaptırmadı
Turizm çalışanına işsizlik maaşı!
Yaşlanmadan yaş almak mümkün mü?
İSMEK kayıtları 9 Eylül'de başlayacak
Alaşehir Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ankara Anket Geçici 1 İşçi Alacak
Hamile işçiyi çıkaran ayrımcılık tazminatı ödeyecek
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı: Bu teklifi kabul etmiyoruz
6 yaşındaki oğlunu 'Cennete gitsin' deyip gölete attı
Otomotiv firması konkordato ilan etti!
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Kılıçdaroğlu'ndan Türk-İş Başkanı'na tepki: Kendisini saraya teslim etmiş
Bülent Arınç'tan yeni parti açıklaması: Yaptıkları yanlış
Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli 65 personel alacak
Hükümetin zam teklifine Memur-Sen'den yanıt
Haftanın ilk günü ikili zam geliyor!
Polis olmak isteyenlerin merak ettiği o soru!
Antalya Kemer Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul tüm vapur seferleri iptal
Memura şaka gibi teklif
İnşaat devi konkordato ilan etti
Kamu binalarında enerji tasarrufu için ilk adım atıldı
Adana Pozantı Belediyesi 5 İşçi Alacak
Ali Yalçın'dan maaş zammı teklifi için yeni açıklama
Çorum Ortaköy Kazı Başkanlığı Geçici 10 İşçi Alacak
Hakkari'de 6 terörist etkisiz hale getirildi
Antalya Büyükşehir: Alınan ücretlerin iadesi yapılacak
Hafta sonu dikkat! Kuvvetli yağış uyarısı geldi
O doktor hastane listesinde yok

Benzer Haberler