Anasayfa » İlan » İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı Unvan Kadro Derece Adet Nitelik
Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Yabancı Diller Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi 5 5 İngilizce Öğretmenliği veya İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak. Alanında 3 yıl tecrübesi olmak.

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ

05.08.2019

İSTENEN BELGELER:

1- Dilekçe, 2- Özgeçmiş,

3- Fotoğraf (3 adet son 6 ay içinde çekilmiş olmalı), 4- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

5- Onaylı diploma fotokopisi, 6- Tecrübe şartını sağladığına ilişkin belge,

7-ALES belgesi,

8-Yabancı dil belgesi,

9- Transkript, 10- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu
gösterir belge ile birlikte Yabancı Diller Yüksek Okulu'na ilan tarihinden itibaren
15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması
gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate
alınmayacaktır.

SINAV GİRİŞ TARİHİ

08.08.2019

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

20.08.2019

ALES PUANI KOŞULU

70

YDS/EŞDEĞERİ YABANCI DİL KOŞULU

90

BAŞVURU ŞEKLİ

Şahsen, Posta

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler