Anasayfa » Medya Haberleri » Türkiye İş Kurumu 22 başlıkta zayıf yönlerini açıkladı

Türkiye İş Kurumu 22 başlıkta zayıf yönlerini açıkladı

Türkiye İş Kurumu 22 başlıkta zayıf yönlerini açıkladı

Türkiye İş Kurumu 2018 Yılı Faaliyet Raporunda Kurumun zayıf yönleri 22 başlıkta sıralandı. İşte Kurumun zayıf yönleri:

Tarih :
Türkiye İş Kurumu 22 başlıkta zayıf yönlerini açıkladı

1- Teknik ve fiziki kapasite eksikliği,

2- Kurumsal faaliyetlere ve hizmetlere yönelik İzleme ve Değerlendirme Sisteminin olmaması,

3- Hizmet merkezlerinin standartlaştırılamaması,

4- Kurumsal AR-GE kapasitesinin hizmetlere yeterince yansıtılamaması,

5- İİMEK’lerin (İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları) yeterince etkin olmaması,

6- Teknolojik imkânların yeterince kullanılamaması,

7- Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin yeteri kadar azaltılmaması,

8- Tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yeterli olmaması

9- Personel sayısının yetersizliği,

10- Kurum içi işbirliği ve koordinasyonun düşük düzeyde olması,

11- Farklı hedef gruplarına yönelik özelleştirilmiş hizmet sunumlarının olmaması,

12- Hizmet içi eğitimlerin ve kişisel gelişim imkanlarının yetersizliği,

13- Yönetim bilgi sisteminin istenilen düzeyde olmaması,

14- İstihdamın korunmasına yönelik kurumsal hizmetlerin yetersizliği,

15- Kurum kültürünün istenilen düzeye ulaşamaması,

16- Kurum hizmetlerinin yeterince etkin uygulanmaması,

17- Yüksek nitelikli işgücü taleplerinin etkin şekilde karşılanamaması

18- Kurum içi ve kurumlar arasında bilgi paylaşımı ve koordinasyon konusunda sorunlar yaşanması,

19- İnsan kaynakları politikasın etkin olmaması,

20- Kurumun merkez ve taşra birimlerinde standart bir yönetim modelinin uygulanmıyor olması,

21- Geleneksel iş yapma yöntemi nedeniyle operasyon kabiliyetinin düşük olması,

22- Eğitimli genç nüfus nezdinde kurumsal imajın yeterince güçlü olmaması.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler