Anasayfa » İlan » Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri'ne göre yapılacaktır.

Doçent başvurularında "Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 65 puan veya uluslararası geçerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini, yayınlara ilişkin puanlama listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek doçentlik belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte;

Dr. Öğr. Üyesi başvurularında "Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri" uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az 60 puan veya uluslararası geçerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak

Dr. Öğr. Üyesi adaylarının; doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Yukarıdaki şartları taşıyan Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik belgelerini, Yabancı Dil belgelerini, yayın listelerini, yayınlara ilişkin puanlama listelerini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ekleyerek;

Bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Dr. Öğr. Üyeleri ilan edilen fakülte dekanlığına, Doçentler ise Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

(Dosyalar haricinde dilekçeye ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doktora, uzmanlık, sanatta yeterlik belgesi, Yabancı Dil belgesi ve kurum dışından gelenler için hizmet cetveli eklenecektir)

Not: Başvuru tarihleri tatil gününe denk geliyor ise bir sonraki iş günü son gün olarak değerlendirilecektir.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

İlgililere duyurulur.

BİR

IM LİSTESİ

Birimi

Bölümü/ Anabilim Dalı

Kadro

Unvanı

Derece

Kadro

Adedi

BAŞVURU KOŞULU

Mühendislik ve

Mimarlık Fak.

İnşaat Müh. Böl./ Hidrolik ABD

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak. Meteorolojik ve hidrolojik kuraklıkların atmosferik salınımlarla olan ilişkilerinin incelenmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

İnşaat Müh. Böl./ Yapı ABD

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak. Çelik yapılarda birleşimlerin deneysel ve teorik değerlendirilmesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Makine Müh. Böl./ Mekanik ABD

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Yapıştırıcıyla birleştirilmiş bağlantıların mekanik davranışı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Elektrik ve Elektronik Müh. Böl./ Elektrik Makinaları ABD

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. Elektrik makinalarıyla tahrik edilen insansız kara araçları ve robotik sistemler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Fen Fak.

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Böl./ Biyoteknoloji ABD

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında almış olmak. Enzim ve fungal biyoteknoloji üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Böl./ Biyoteknoloji ABD

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında almış olmak. Bitki genetiği ve biyoinformatik üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Edebiyat Fak.

Psikoloji Böl./ Sosyal Psikoloji

ABD

Dr. Öğr.

Üyesi

3

1

Edebiyat veya Fen Edebiyat Fakültelerinin Psikoloji Bölümü mezunu olmak. Sosyal Psikoloji alanında doktora yapmış olmak

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler