Anasayfa » İlan » İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Fakülte / Meslek Yüksekokulu

Bölüm

Anabilim Dalı / Programı

Unvan

Kadro

Derece

Adet

Nitelik

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Bölümü

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Doçent

3

1

Genetik faktörlerin diş çürüğüne etkisi üzerine klinik çalışma yapmış olmak.

Klinik Bilimler

Bölümü

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim Üyesi

4

1

Restoratif diş tedavisi alanında indirekt estetik restorasyonlar konusunda çalışmış olmak.

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Doçentliğini Eğitim Yönetimi alanından almış olmak. Yönetimde güç merkezi oluşturma, kişilik ve sosyal duyarsızlık konularında çalışmaları olmak.

Temel Eğitim Bölümü

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Oyun öz düzenleme ve okul öncesinde matematik konularında çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat

Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

İngiliz Dili ve

Edebiyatı Anabilim

Dalı

Profesör

1

1

Doçentliğini İngiliz Dili ve Edebiyatı alanından almış olmak. Çağdaş İngiliz kadın tiyatrosu alanında çalışmaları olmak.

Tarih Bölümü

Genel Türk Tarihi

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim Üyesi

5

1

Hindistan tarihi ve medeniyeti alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler

Fakültesi

İşletme Bölümü

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim Üyesi

4

1

Doktorasını istatistik alanında tamamlamış olmak. Etkinlik analizi ve veri dönüşümü konularında çalışmaları olmak.

Mühendislik

Fakültesi

Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

Bölümü

Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

Anabilim Dalı

Doçent

3

1

Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanından almış olmak. Medikal görüntü işleme ve bilgisayarla görü alanlarında çalışmaları olmak.

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yapı Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim Üyesi

5

1

Yapı işletmesi ve iş güvenliği alanında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Bölümü

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Anabilim Dalı

Doktor

Öğretim Üyesi

5

1

Fizyoterapist olmak ve yetişkin hematopoetik kök hücre nakli alanında çalışmaları olmak.

Meslek

Yüksekokulu

Çevre Koruma Teknolojileri

Bölümü

Çevre Koruma ve Kontrol Programı

Doktor

Öğretim Üyesi

5

1

Katı oksit yakıt pilleri, hidrojen depolama, malzemelerin fiziksel, elektronik ve elastik özellikleri konularında çalışmaları olmak.

Doktor

Öğretim Üyesi

5

1

Analitik kimya ve çevre sorunları araştırmalarında uzmanlaşmış olmak.

Sağlık Hizmetleri

Meslek

Yüksekokulu

Sağlık Bakım

Hizmetleri Bölümü

Yaşlı Bakımı Programı

Doktor

Öğretim Üyesi

1

1

Doktorasını Hemşirelik Esasları alanında yapmış olmak. El yıkama ve aspirasyon konularında çalışmaları olmak.

Dişcilik Hizmetleri

Bölümü

Diş Protez Teknolojisi Programı

Doktor

Öğretim Üyesi

1

1

Doku Mühendisliği alanında çalışmaları olmak.

DİĞER ŞARTLAR:

1- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2- Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3- Başvuran adayların; dilekçe, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu için), nüfus

cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, yayın listesi (Profesör kadrosu için başlıca araştırma eseri açıkça belirtilerek) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör kadrosu için 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD,

4- Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi ile birlikte,

Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları/Meslek Yüksekokulu

Müdürlüğüne ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. 5850/1-1

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler