Anasayfa » Soru Cevap » Sözleşmeliler dikkat! Refakat izni 3 ayı geçebilir mi?

Sözleşmeliler dikkat! Refakat izni 3 ayı geçebilir mi?

Sözleşmeliler dikkat! Refakat izni 3 ayı geçebilir mi?

Sözleşmeli personelin refakat izni 3 ayı geçebilir mi?

Tarih :
Sözleşmeliler dikkat! Refakat izni 3 ayı geçebilir mi?

Sözleşmeli personelin refakat izni 3 ayı geçebilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli personelin refakat izninin üç ayı geçmesi mümkün mü? Kişinin veya vakanın değişmesi durumunda tekrar refakat izni kullanılmasının mümkün mü?

Soru: Gençlik ve spor Bakanlığında çalışmaktayım Sözleşmeli olarak çalışan personelin refakat izninin üç ayı geçip geçemeyeceği ve kişinin veya vakanın değişmesi durumunda tekrar refakat izni kullanılmasının mümkün mü?

Cevap: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9 uncu maddesinde "Sözleşmeli personelin, bakmakla yükümlü olduğu veya sözleşmeli personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin? sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine üç aya kadar ücretli izin verilir. Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda? refakati gerektiren tıbbî sebepler, refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler belirtilir." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümde sözleşmeli personelin ana baba eş ve çocukları ile kardeşlerinden birine refakat ettiği takdirde üç aya kadar ücretli izin verileceği anlaşılmakta olup bununla birlikte bir sözleşme yılı içerisinde?

-Aynı kişi ve aynı vaka için üç ayı geçtiği takdirde birden fazla refakat izni kullanamayacağı,

-Ayrı kişi için tekrar refakat izni kullanabileceği,

-Aynı kişi fakat ayrı vaka için tekrar refakat izni kullanabileceği,

-Aynı kişi için aynı dönemde (refakat izni süresinin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında kalan dönem) birden fazla sözleşmeli personelin refakat izni kullanamayacağı,

-İzin süresi içinde refakati gerektiren durumun ortadan kalkması halinde sözleşmeli personelin izin süresinin bitmesini beklemeksizin görevine başlaması gerektiği, değerlendirilmektedir.

Kaynak : Sabah

Benzer Haberler