Anasayfa » İşçi » Türk-İş: En düşük işçi ücreti aylık 3.500 TL olmalı!

Türk-İş: En düşük işçi ücreti aylık 3.500 TL olmalı!

Türk-İş: En düşük işçi ücreti aylık 3.500 TL olmalı!

2019 Yılı Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi için TÜRK-İŞ Koordinasyon Kurulu 12 başlıkta önerilerini Bakan Selçuk'a sundu.

Tarih :
Türk-İş: En düşük işçi ücreti aylık 3.500 TL olmalı!

2019 YILI KAMU KESİMİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK-İŞ KOORDİNASYON KURULU ÖNERİLERİ

1- TABAN ÜCRET

Toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki en düşük aylık brüt çıplak ücret 3.500 TL’ye çekilecektir. Toplu iş sözleşmesi imza tarihinden sonra işe alınanların da taban ücreti bu tutarın altında olamaz.

2- İYİLEŞTİRME

Düşük ücretlerde çekme işlemi yapıldıktan sonra, toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki aylık çıplak brüt ücretlere 300 (üç yüz lira) TL iyileştirme yapılacaktır.

3- ÜCRET ZAMMI

a) Birinci Yıl Birinci Altı Ay Ücret Zammı

İşçilerin (1. ve 2. fıkradaki) çekme ve iyileştirme yapıldıktan sonra, toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihinde işyerinde çalışan işçilerin aylık brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci yıl birinci altı ay için yüzde 15 oranında ücret zammı yapılır.

b) Birinci Yıl İkinci Altı Ay Ücret Zammı

İşyerinde çalışan işçilerin brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci yıl ikinci altı ay için; Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2019 indeks sayısının Aralık 2018 indeks sayısına göre değişim oranına yüzde 3 refah payı ilavesiyle ücret zammı yapılır.

c) İkinci Yıl Birinci Altı Ay Ücret Zammı

İşyerinde çalışan işçilerin brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere ikinci yıl birinci altı ay için; Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2019 indeks sayısının, Haziran 2019 indeks sayısına göre değişim oranına yüzde 3 refah payı ilavesiyle ücret zammı yapılır.

d) İkinci Yıl İkinci Altı Ay Ücret Zammı

İşyerinde çalışan işçilerin brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere ikinci yıl ikinci altı ay için; Türkiye İstatistik Kurumunun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Haziran 2020 indeks sayısının, Aralık 2019 indeks sayısına göre değişim oranına yüzde 3 refah payı ilavesiyle ücret zammı yapılır.

• Yukarıda belirlenen zam oranları her toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi madde metni esas alınarak düzenlenecektir.

4- EK ÖDEME

Bu çerçeve protokolü uyarınca bağıtlanacak toplu iş sözleşmelerinin kapsamındaki işçilere; her yılın Mayıs ayı içinde bir defaya mahsus olmak ve başkaca bir ödemeyi etkilememek üzere 1.500 TL “ek ödeme” yapılır. Bu ödemeden toplu iş sözleşmesinin imza tarihinde taraf işçi sendikasına üye olan işçiler yararlanır. Bu ödeme, yıl içinde çalışılan süreyle orantılı olarak yapılır.

5- SOSYAL YARDIMLAR

1. Yıl 2. Yıl

a) Sosyal Yardım 500 TL/ay 600 TL/Ay
b) Yemek Parası 17 TL/ Gün 18 TL/ Gün
c) Aile ve Çocuk Yardımı Devlet memurlarına verilen miktarda ödenir.
d) Giyim Yardımı 500 TL/Yıl 600 TL/Yıl
e) Yukarıda yer alan sosyal yardımlardan yüksek olanlar aynı miktarda artırılır.
f) Yukarıda yer almayan sosyal yardımlara ücret zamları oranında zam yapılır.
g) Yukarıda yer almayan ancak toplu iş sözleşmesinde yer alan maktu ödemeler (ücrete bağlı olmayan ödemeler, doğum, ölüm, evlenme, yol yardımları ile prim, tazminat vb. ödemeler), taraflar arasında başka bir anlaşma yapılmamışsa, toplu iş sözleşmelerinin ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibarıyla artırılarak ödenir.

6- FARKLARIN ÖDENME ZAMANI:

Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasında oluşacak ücret ve diğer tüm ödemelere ilişkin farklar kurumların bütçe imkânları göz önüne alınarak gecikmeden ödenecektir.

7- İŞYERİNE / İŞLETMEYE ÖZGÜ SORUNLAR

İşyeri/işletme/işkoluna özgü ücret, iş riski analizi ve çalışma ilişkileri gibi sorunlar toplu iş sözleşmesinin tarafları arasında görüşülerek sonuca bağlanır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan veya naklen/açıktan atanarak ya da kanunla geçiş yapan işçilerin toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve menfaatleri (intibakı), gittikleri işyerindeki benzer işçilerin durumu ve geldikleri işyerlerindeki hizmet yılları emsal alınarak yapılır.

8- DAİMİ İŞÇİ KADROSUNA ALINAN ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN DURUMU

696 sayılı KHK kapsamında daimi işçi kadrolarına geçirilen taşeron işçileri, kanuni düzenleme yapılarak, asıl işyerinde geçerli toplu iş sözleşmesi kapsamında işbu “çerçeve anlaşma protokolü ile belirlenen ücret ve sosyal yardım ödemelerinden faydalanırlar.

9- 696 SAYILI KHK KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILAN TAŞERON İŞÇİLERİ

696 sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan alt işveren (taşeron) işçilerinin daimi işçi kadrolarına geçirilmesi çalışmalarına devam edilecektir.

10- YETKİ UYUŞMAZLIĞI DEVAM EDEN İŞYERLERİ

Yetki uyuşmazlığı devam eden işyerlerinde çalışan işçilere işbu “çerçeve anlaşma protokolü ile belirlenen ücret ve sosyal yardım artışları avans niteliğinde ödenir.

11- GEÇİCİ İŞÇİLER

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan geçici işçiler içinden, kurumunca ihtiyaç duyulanlar daimi işçi kadrolarına geçirilirler.

12- SENDİKA BÖLGE, İL ve İLÇE TEMSİLCİLERİNİN DURUMU

Sendikanın şubesi bulunmayan bölge, il ve ilçelerde; bölge, il ve ilçe temsilciliği kurulabilir. Bölge, il veya ilçe temsilciliğinin faaliyet alanındaki üye sayısı 100 ve daha fazla ise sendikanın bölge, il veya ilçe temsilcisi haftada 8,5 saat; 100’ün altında ise haftada 4 saat izinli sayılır. Bölge, il ve ilçe temsilcileri bu sürelerde fiilen çalışmış gibi kabul edilir ve ücretleri buna göre ödenir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler