Anasayfa » Medya Haberleri » Belediyelerde çalışanlar dikkat!

Belediyelerde çalışanlar dikkat!

Belediyelerde çalışanlar dikkat!

Belediyelerde çalışanlar dikkat!

Tarih :
Belediyelerde çalışanlar dikkat!

5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine tabi sözleşmeli personel olarak çalışanlar, askerlik hizmetinizi yapmak üzere sözleşmeyi fesih edebilir mi? Askerlik sonrası yeniden göreve dönebilir mi? Askerlik döneminde sözleşmenin durumu ne olacak? Sabah Memurlar cevaplıyor.

Soru: Belediyede, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine tabi sözleşmeli personel olarak çalışanlar, askerlik hizmetinizi yapmak üzere sözleşmeyi fesih edebilir mi? Askerlik sonrası göreve başlayabilir mi? M.T

1111 sayılı Askerlik Kanununun Geçici 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında, "Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 06/06/1978 tarihli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Yeniden Hizmete Alınma" başlıklı Ek 1 inci maddesinde, "Doğum, evlat edinme ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin?

a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,

b) ...askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması, gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler. Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir…" hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla; yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde;

-Askerlik hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanununun geçici 55 inci maddesi kapsamında yerine getirecek sözleşmeli personelin, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları kurum tarafından aylıksız izinli sayılmaları gerektiği, bu süre zarfında sözleşmenin askıda olacağı,

- Askerlik hizmetinin bitim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumlarına müracaat etmeleri halinde göreve başlatılmaları gerektiği, değerlendirilmektedir.

Kaynak : Sabah

Benzer Haberler