Anasayfa » İlan » Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden:

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri (23., 24. ve 26. Maddeleri), Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri ile İlgili Yönerge" hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1) Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 657 sayılı kanunun 48. Maddesindeki genel şartları sağlamaları gerekmektedir.

2) Üniversitemiz "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"sine istinaden; doçentlik kadrolarına başvuranlardan doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların ilgili kadroya atamaları yapılmayacaktır.

3) 2547 sayılı Kanun'un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen yüzde yirmi (%20) kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

İSTENEN BELGELER

a) Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin;

1) Bir adet başvuru dosyası (Başvuru yapılan anabilim dalı, anasanat dalı veya program adının belirtildiği başvuru dilekçesi), 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, güncel adli sicil belgesi, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının noter veya kurum onaylı örnekleri, özgeçmiş ve yayın listesi)

2) Dört adet taşınır bellek veya CD (Nüfus cüzdanı örneği, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının noter veya kurum onaylı örnekleri, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınların tamamını içerecek).

b) Doçentlik Kadroları İçin;

1) Bir adet Başvuru Dosyası (Başvuru yapılan anabilim dalı, anasanat dalı veya program adının belirtildiği Başvuru dilekçesi), Nüfus cüzdan fotokopisi, güncel adli sicil belgesi, Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi)

2) Dört adet taşınır bellek veya CD (Doçentlik belgesi, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınların tamamını içerecek).

c) Profesörlük Kadroları için:

1) Bir adet Başvuru Dosyası (2547 sayılı kanunun 26. Maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak sunan dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan örneği, güncel adli sicil belgesi ve yayın listesinden oluşacak)

2) Altı adet taşınır bellek veya CD (Özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi ve yayınların tamamını içerecek).

GENEL AÇIKLAMALAR

1) Başvuru Dilekçesinde duyuru ilan numarası mutlaka belirtilecektir. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. Birden fazla kadroya başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

2) Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar.

3) Adayların devlet hizmeti yükümlülüğü bulunmaması gerekir.

4) Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekir.

5) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış ve belgelendirilmiş olması şarttır.

6) İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, adayların başvuru ve atanma koşullarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde dahi atamaları yapılmayacak olup, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

7) Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanı her aşamada kısmen veya tamamen iptal edebilir ve sınav takviminde değişiklik yapma hakkını saklı

tutar.

8) Adaylar başvuru dilekçesi ve Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönergesine Üniversitemiz internet sayfasından (http://www.trabzon.edu.tr/) ulaşılabilirler.

9) Başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün olup, başvurular şahsen Trabzon Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına (Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü, Fatih Kampusu, Söğütlü, Akçaabat, Trabzon) yapılacaktır. Başvuru süresi 15. günün mesai saati sonunda (saat 17:00'de) biter. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, bundan Üniversitemiz sorumlu değildir.

10) Sonuçlar Üniversitemiz internet sayfasından ilan edilecek olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

11) Başvuru evrakları adaylara geri iade edilmeyecektir.

İlgililere duyurulur.

İLAN TAKVİMİ

İlan Tarihi:

17/06/2019

Son Başvuru Tarihi:

01/07/2019

İlan No

Kadronun İlan Edildiği Birim Adı

Kadro Adedi

Kadro

Derecesi

Kadro

Unvanı

Açıklama

2019101

Fatih Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi Anabilim Dalı

1

1

Profesör

Doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanında almış olup, çevrimiçi öğrenme ortamları konusunda çalışmaları bulunmak

2019102

Fatih Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı

1

4

Dr. Öğr. Üyesi

Eğitim Psikolojisi alanında tezli yüksek lisans yapmış olup, Psikobiyografya metodolojisiyle kişilik analizi üzerine çalışmaları bulunmak

2019103

Fatih Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

1

1

Doçent

Doçentliğini Eğitim Yönetimi alanında almış olup, eğitim yönetimi ve eğitimde liderlik alanında çalışmaları bulunmak

2019104

Fatih Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı

1

4

Dr. Öğr. Üyesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olup, çevrimiçi öğrenme panelleri konusunda çalışmaları bulunmak

2019105

Fatih Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı

1

4

Dr. Öğr. Üyesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında lisans ve yüksek lisans mezunu olup, olasılığa dayalı uyarlanabilir hiper ortamlar konusunda çalışmaları bulunmak

2019106

Fatih Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı

1

4

Dr. Öğr. Üyesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olup, işitme engelli öğrenciler için teknoloji destekli öğrenme ortamları konusunda çalışmaları bulunmak

2019107

Fatih Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

1

5

Dr. Öğr. Üyesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora mezunu olup, Bilişsel-Davranışçı yaklaşım kapsamında teorik ve uygulamalı araştırmaları bulunmak, şema ve aile evlilik terapileri alanında deneyimli olmak

2019108

Fatih Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

1

5

Dr. Öğr. Üyesi

Kimya Eğitimi alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olup, okul dışı öğrenme ortamları üzerine çalışmaları bulunmak

2019109

Fatih Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

1

1

Profesör

Cebir Öğretimi konusunda doktora yapmış olup, doçentliğini Matematik Eğitimi alanında almış olmak

2019110

Fatih Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

1

1

Doçent

Geometri Öğretimi konusunda doktora yapmış olup, doçentliğini Matematik Eğitimi alanında almış olmak

2019111

Fatih Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

1

5

Dr. Öğr. Üyesi

İstatistik Öğretimi konusunda doktora yapmış olmak

2019112

Fatih Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

1

1

Profesör

Doçentliğini Sınıf Eğitimi alanında almış olup, ilkokuma-yazma, Türkçe öğretimi ve yaratıcı drama alanında çalışmaları bulunmak,

2019113

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim Bölümü

Resim Anasanat Dalı

1

5

Dr. Öğr. Üyesi

Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim bölümünden mezunu olup, Sanatta Yeterlilik derecesini aynı alanda almış olmak

2019114

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

İslam Hukuku Anabilim Dalı

1

5

Dr. Öğr. Üyesi

İlgili alanda tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olup, Fıkıh Usulü Şerh Edebiyatı üzerine çalışmaları bulunmak

2019115

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tefsir Anabilim Dalı

1

5

Dr. Öğr. Üyesi

İlgili alanda tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olup, Tefsirin Mahiyeti ve İşlevine dair çalışmaları bulunmak

Kaynak : SGK Rehberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile görüştü
2. el otoda 'yetki belgesi' süresi uzatıldı
Mardin Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Cumhurbaşkanı'ndan Çalışma Bakanlığı'na 4 kritik atama!
Babacan’ın yeni partisi için tarih belli oldu
Adalet Bakanı Gül'den Emine Bulut cinayeti açıklaması
Karabük Özel İl İdaresi Geçici 10 İşçi Alacak
Şirket ortakları SSK’lı olabilir mi?
MEB'den atanan öğretmenlere ilişkin duyuru
TFF'den 'Emine Bulut' kararı
Aydın Alabanda Antik Kent Kazı Başkanlığı Geçici 24 İşçi Alacak
Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulundu
Emine Bulut cinayetini anlatırken gözyaşlarını tutamadı
Emine Bulut olayına Süper Lig takımları sessiz kalmadı.
Balıkesir Edremit Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Okullar ne zaman açılacak? Bakan açıkladı..
Fitch Ratings’ten Türk bankalarına ilişkin açıklama
Mardin Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bilecik Bozüyük Belediyesi 5 İşçi Alacak
Gümüşhane'de 'civciv çıkarma' oyununa soruşturma
Bakanlık yalanladı! Sadece benzerlik...
AK Parti'den kongre açıklaması! Tarih belli oldu
Sezen Aksu’yu kahreden haber
Emekliye ve dar gelirliye kira yardımı nasıl alınır?.
Çankırı Eldivan SYDV Personel Alım İlanı
Kamudaki işçiler geçici görevlendirilebilir mi?
Çağımızın vazgeçilmezi! Türk kadınları üretmeye başladı
TUBİTAK 'Samsun Bilim Merkezi'ne desteğini çekti
Emine Bulut'un katiline jet iddianame!

Benzer Haberler