Yardımcı hizmetlere 'kadro' için toplu sözleşme çıkışı!

Yardımcı hizmetlere 'kadro' için toplu sözleşme çıkışı!

Yardımcı hizmetler sınıfının toplu sözleşme talebi!

Tarih :
Yardımcı hizmetlere 'kadro' için toplu sözleşme çıkışı!

Yardımcı hizmetler sınıfı personelinin Ağustos ayında yapılacak olan memur toplu sözleşmelerinden talebini tekraren Eğitim-İş Sendikası açıkladı.

Sayıları kamuda yaklaşık 110 bini bulan yardımcı hizmetler sınıfı personeli bir kereliğine mahsus GİH kadrolarına atanmak istiyorlar. Önlerinde ise kısa süre önce GİH kadrosuna geçen mübaşirler örneği tam da yardımcı hizmetler sınıfı personelinin talebinin yerindeliğini anlatıyor.

BİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ YETERLİ

Yardımcı Hizmet Sınıfında bulunan Mübaşir kadroları, 6 Şubat 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Genel İdari Hizmetler sınıfı kapsamına alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan 2019/50 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile "Mübaşir kadro unvanının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının Genel İdari Hizmetleri sınıfı başlıklı (I) bendi kapsamına alınmasına karar verilmiştir." denildi.

EK GÖSTERGESİ OLMAYAN TEK KAMU ÇALIŞAN KESİMİ

Kamuda çalışan memurlardan ek gösterge verilmeyen tek çalışan kesim mübaşirlerinde kadroya geçişi sonrası sadece Yardımcı Hizmetler sınıfı personel kaldı. Bu ayrıma sendikalar da dikkat çekmiş ve Kamu-Sen'in hazırladığı ve MHP'nin Meclis'e sunduğu ek gösterge kanun teklifinde yardımcı hizmetler sınıfı personeline de ek gösterge verilmesi yer almıştı.

Eğitim-İş Sendikasının açıklamasında şöyle denildi;

Yardımcı hizmetler sınıfında çalışan memurlar, genel idari hizmetler kadrosuna alınarak maaşlarında bir nebze artış ile ek göstergeden yararlanmaları sağlanmalıdır.

"Masadaki satışa hayır, sadaka değil hakkımızı istiyoruz'

TALEPLERİMİZ; Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılarak genel idari hizmetlere atanmalıdırlar"

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler