Sözleşmeli personele vekaleten müdürlük görevi verilebilir mi?

Sözleşmeli personele vekaleten müdürlük görevi verilebilir mi?

Sözleşmeli personele vekaleten müdürlük görevi verilebilir mi?

Tarih :
Sözleşmeli personele vekaleten müdürlük görevi verilebilir mi?

Devlet Personel Başkanlığı görüşlerine göre 4/B'li sözleşmeli personele vekaleten müdürlük görevinin verilmesi mümkün değildir.

SORU:Merhabalar, Nüfusu 10.000 e kadar olan ilçe belediyesinde fen işleri veya imar işleri müdürlüğünde teknik eleman olmaması durumunda, 4-b sözleşmeli personel(inş.müh./mimar) vekaleten müdür olarak görev alıp vk.imar müdürü olarak imza atabilir mi? Yani müdür olacak kişi illa devlet memuru olmak zorunda mı? 657 sayılı kanunda veya belediyeler kanunun da vk.sözleşmeli teknik personel müdür olamaz veya olabilir diye bir ibare göremedim varsa da kanun maddesini paylaşırmısınız?

CEVAP: 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilen personelin tabi olduğu usul ve esasları belirleyen; 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 6. maddesinde "İlgililer sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz " hükmü yer almaktadır.

Fen işleri müdürü veya imar müdürü, müdürlükte çalışan personelin disiplin amiridir. Hiyerarşik olarak üst konumdadır ve müdürlük görevi memur kadrosuna ilişkin bir görevdir.

Devlet Personel Başkanlığı'nın 25/04/2011 tarihli ve 7454 sayılı görüşünde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi çerçevesinde sözleşmeli istihdam edilen mühendislerin birim amiri mühendisi olarak görevlendirilemeyeceği yönünde görüş bildirmiştir. Bu nedenle 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilen personelin vekaleten müdür olarak atanması mümkün görünmemektedir.

DPB görüşü için tıklayınız.

 

Kaynak : Memurlar.Net

Benzer Haberler