Anasayfa » İlan » Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden:

Başvuru Tarihi : 14.06.2019

Son Başvuru Tarihi : 28.06.2019

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların Üniversitemiz Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü'ne, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Adres: Rektörlük : Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA

Sağlık Bilimleri Fakültesi: Oğuzlar Mahallesi 1375 Sokak No: 6 Balgat / ANKARA

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Karakaya Mah. Bağlum Bulvarı No:1 Keçiören/ANKARA

Meslek Yüksekokulu: Karakaya Mah. Bağlum Bulvarı No:1 Keçiören/ANKARA

PROFESÖR KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

5 - Nüfus cüzdanı örneği

6- Adli Sicil Belgesi

7 - Doçentlik Belgesi

8 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar bile) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD.

10 - İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

11 - İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

DOÇENT KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER 1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş

3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

5 - Nüfus cüzdanı örneği 6- Adli Sicil Belgesi

7 - Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

8 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar -daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi

9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

10 - Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

11 - Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir.

(Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

12 - İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

13 - İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER 1 - Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe.

2 - Özgeçmiş 3 - Yayın listesi

4 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

5 - Nüfus cüzdanı örneği 6 - Adli Sicil Belgesi

7 - Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

8 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar -daha önce çalışıp ayrılsalar bile- çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi 9 - Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD

10 - Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

11 - Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir.

(Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

12 - İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

13 - İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ BELGELER 1 - Başvurdukları bölüm programı belirten dilekçe.

2 - En az Tezli Yüksek Lisans derecesine sahip olmak ve bunu belgelemek.

3 - Son 5 (beş) yıl içinde düzenlenmiş ALES sınavlarından birinden en az 70,00 (yetmiş) alındığına dair ÖSYM sınav sonuç belgesi.

4 - Özgeçmiş

5 - İki adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı, soyadı ve başvurulan kadro yazılacaktır)

6 - Onaylı nüfus cüzdanı örneği.

7 - Adli Sicil Belgesi

8 - Onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora). Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

9 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar veya geçmişte çalışmış olanlar; çalışmış oldukları kurumdan onaylı ayrıntılı hizmet belgesini başvurularına eklemelidirler.

10 - Onaylı lisans ve yüksek lisans (varsa doktora) transkript belgeleri.

11 - İngilizce dilinden en az 50 puan alındığını gösterir, YÖK Tarafından Kabul Edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavı veya Eşdeğeri Kabul Edilen Sınav Sonuç Belgesi (Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi başvuruları için)

12 - Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

13 - Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

14 - Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birimin dekanlığına/müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir.

(Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

15 - İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

16 - İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi alım ilanımız için; Ön Değerlendirme Tarihi : 01.07.2019 Sınav Tarihi : 02.07.2019

Sonuç Açıklama Tarihi : 04.07.2019

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI / PROGRAM

UNVANI

ADET

ARANILAN ŞARTLAR

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim

Dalı

Prof. Dr.

1

Doçentliğini Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi alanından almış olmak. Ulusal ve Uluslararası çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi

Mikrobiyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ya da Mikrobiyoloji uzmanı olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma

Terapisi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

Dil ve Konuşma Terapisi Programında Doktora derecesine sahip olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü alanında Doktora derecesine sahip olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Doğum ve Kadın

Hastalıkları

Hemşireliği

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora derecesine sahip olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Verecek)

1

Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında Tezli Yüksek Lisansını tamamlamış ve Doktora yapıyor olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

İç Hastalıkları Hemşireliği

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Verecek)

1

Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak, İç Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli yüksek lisansını tamamlamış ve doktora yapıyor olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik

Esasları

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

Hemşirelik Esasları alanında doktora derecesine sahip

olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

Sağlık Kurumları Yönetimi alanında Doktora

derecesine sahip olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve

Diyetetik

Beslenme ve

Diyetetik

Prof. Dr.

1

Beslenme ve Diyetetik Bölümü alanında ulusal ve

uluslararası çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve

Diyetetik

Beslenme ve

Diyetetik

Doç. Dr.

1

Beslenme ve Diyetetik alanında doktora derecesine sahip olmak. Doçentlik unvanını Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve

Diyetetik

Beslenme ve

Diyetetik

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Lisans mezunu olmak, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Programlarında doktora derecesine sahip olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve

Teknikler

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

İşletme alanında doktora yapmış olmak, Sağlık Kurumlarında özle sektörün beklentileri üzerine çalışmaları olmak, en az 5 yıl sektör tecrübesi olmak, Yükseköğretim kurumlarında en az 1 yıl ders vermiş

olmak.

Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Teknolojisi ve

Programlama

Bilgisayar

Programcılığı

Öğretim

Görevlisi

(Ders

Verecek)

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans mezunu olmak ve bu alanda Tezli Yüksek lisans yapmış

olmak.

Kaynak : SGK Rehberi
O Bakanlıkta deprem gibi atamalar!
4. kattan düşen sevgilisinin başında böyle ağlamıştı! Yeni gelişme
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Hakan Atilla beraatini böyle duyurdu!
Tarihi Kentler Birliği Malatya'da toplandı
Binbaşı Akkuş'u 'EYP' şehit etmiş
Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Meclis son gününde 3600 ek göstergeyi böyle gördü!
Makam aracına roketli saldırı düzenlenen binbaşı şehit düştü
Muğla Büyükşehir Belediyesi 74 İşçi Alacak
Polis Akademisi'nden ilk derece amirlik eğitimine ilişkin duyuru
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kararları protesto edildi
Tutuklu vali yardımcısının eşine ‘Bylock’ gözaltısı
O tarihlerde çalışma varsa, engelli memur hangi kanuna tabi olur?
Ankara Ödtü Mem Merkezi 1 İşçi Alacak
Asgari ücret saat başına 15 dolara yükseltildi
20 Temmuz 2019'dan önemli gündem başlıkları
Bu sineğe dikkat! İstanbul'da ilk kez görüldü
İstanbul Bağcılar SYDV Personel Alım İlanı
Sözleşmeli personele yargıdan müjdeli haber!
İzmir Tire Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bugün seçim olsa partiler ne kadar oy alır?
Yaptıkları çileden çıkarmıştı! Belediye işçisine ibretlik görev
Polis taksileri denetledi! Ehliyetsiz olan da var, silah taşıyan da
İŞKUR, acil 46 bin işçi arıyor'! İşte meslek ve sayılar...
Balıkesir Sinjet Jeotermal 3 İşçi Alacak
Çalışma Bakanı açıkladı!Her engellinin...
Bayram alışverişinde 'sahte para'ya dikkat
Ardahan Damal Belediyesi 4 İşçi Alacak
Karataş Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Salıncaklar Ağustosta kaldırılacak

Benzer Haberler