Anasayfa » Medya Haberleri » Memura maaş farkı ödemesinde önemli karar

Memura maaş farkı ödemesinde önemli karar

Memura maaş farkı ödemesinde önemli karar

Memura maaş farkı ödemesinde KDK'dan önemli karar

Tarih :
Memura maaş farkı ödemesinde önemli karar

KDK'dan flaş maaş farkı kararı

657'DE DÜZENLEME YAPILSIN

Bütün memurları ilgilendiriyor. Kamu Denetçiliği Kurumu, uzman yardımcılığından uzmanlık kadrosuna atanan memurun maaş farkının ödenmesi ve uygulamada birlikteliğin sağlanması açısından 657 sayılı Kanun'da düzenleme yapılması gerektiğine yönelik tavsiye kararı aldı.

MEMURA MAAŞ FARKI VERİLMEDİ

Kamu Denetçiliği Kurumu bütün memurları ilgilendiren çok önemli maaş farkı kararına imza attı. Uzman yardımcılığından uzmanlık kadrosuna atanan memur maaş farkının ödenmesi için KDK'ya başvurdu. Kamu Denetçiliği Kurumu , Adalet Bakanlığı'ndan başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeleri, konunun uzmanlık birimleri olan Devlet Personel Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünden görüş istedi.
Adalet Bakanlığı verdiği cevapta özetle ; Atamalar hariç, adı geçen personel atama tarihi olan 27.03.2018 tarihini takip eden aybaşından itibaren atandığı derecenin kademe aylığını almaya hak kazanacağından maaş farkının ödenemeyeceği" belirtildi.

DPB GÖRÜŞ VERDİ: DEĞİŞİKLİK YAPILSIN

Devlet Personel Başkanlığı görüş yazısında; Adalet Uzman Yardımcılığı görevinden Adalet Uzmanlığı'na atanan personelin, aylık ve özlük haklarının göreve başladığı tarihten itibaren yürüttüğü Adalet Uzmanı kadrosuna bağlı olarak ödenebilmesi yönünde söz konusu tebliğde değişiklik yapılmasının hakkaniyet ilkesine uygun olacağının değerlendirilmekte olduğu ifade edildi.

KDK TAVSİYE KARARI VERDİ

Kamu Denetçiliği Kurumu; başvuranın uzmanlığa atamasının yapıldığı 27/03/2018 tarihinden itibaren Adalet Uzmanı olarak çalıştırıldığı, Adalet Uzmanı kadrosuna ilişkin aylık ve özlük haklarının -göreve başlanan tarihten itibaren yürütülen Adalet Uzmanı kadrosuna bağlı olarak atanma tarihinden itibaren ödenmesini engelleyici bir mevzuat hükmü bulunmadığı ve dolayısıyla başvurana atanma tarihinden takip eden aybaşına kadar olan dönem için kıst ödeme yapılabileceğinin değerlendirildiği, nitekim Sayıştay 4. Dairesinin 18.11.1997 tarihli ve 28494 sayılı Kararında Maliye Bakanlığının değişik birimlerinde memur olarak çalışmaktayken açılan sınavı kazanarak müfettiş yardımcılığı kadrosuna atanan kişilerin görev değişikliklerinin 657 sayılı Kanunun 169 uncu maddesi kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığına ve ilgililere yeni görevlerinin gerektirdiği zam ve tazminat farklarının kıst olarak ödenmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığını kararlaştırarak Adalet Bakanlığı'na tavsiye kararında bulundu.

Kamu Denetçiliği Kurumu
ayrıca uzman yardımcılığından uzmanlığa atanma tarihinden takip eden aybaşına kadar olan dönem için kıst ödeme yapılmasına dair ilgili mevzuatta açık hüküm bulunmadığından dolayı kurumlar arası farklı uygulamaların oluştuğunu ve somut olaydaki gibi hakkaniyete aykırı durumların ortaya çıkması sebebiyle, 657 sayılı Kanunda konuya ilişkin açık düzenleme yapılarak oluşan mağduriyetlerin giderilmesi gerektiği hususunda da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yazı yolladı. Karar hem bakanlıklara hem de Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikalar Kurulu'na gönderildi.

KARARIN TAM METNİ İÇİN TIKLAYIN

Kaynak : Vatan

Benzer Haberler