Anasayfa » İlan » Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. GENEL AÇIKLAMALAR

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete 'de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 24/e ve 26. maddelerinde

belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.

5. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

*PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

- Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form)

- İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

3) Yayın Dosyası:

- Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

**DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

- Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi, (Doçentlik unvanının hangi aşamada (eser inceleme veya sözlü sınav) alındığının ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir. İlgili adayın başvuru dilekçesinde "doçentlik sözlü sınavına girmek istiyorum" tercihi varsa söz konusu belgelere ihtiyaç bulunmamaktadır.)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form)

- İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriterler maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır)

3) Yayın Dosyası:

- Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

***DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası;

- Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.'ca verilen denklik belgesi) (Onaylı),

- Yabancı Dil Belgesi

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form)

- İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

3) Yayın Dosyası

- Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır.)

İlgili Dekanlık veya Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi : 09.05.2019 Bitiş Tarihi : 23.05.2019

Birim

Bölüm

Abd/Prg

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

1

Çene yüz protezlerinde üç boyutlu yazıcı

teknolojilerinin kullanılması üzerine çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

1

Zirkonya implant destekli protezler üzerine çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek

Bilimleri

Farmakoloji

Doktor Öğretim

Üyesi

1

1

Eczacı olmak, Hipertansiyon ve Vasküler stres faktörleri konularında çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek

Bilimleri

Farmakoloji

Doktor Öğretim

Üyesi

1

1

Eczacı olmak, Hipertansiyon ve Epigenetik konularında çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Farmasötik Teknoloji

Doçent

1

1

Eczacı olmak, Biyofarmasötik Sınıflandırma Sistemi konusunda çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Farmasötik Teknoloji

Doçent

1

1

Eczacı olmak, İyontoforez yöntemi üzerine çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Farmasötik Teknoloji

Doçent

1

1

Eczacı olmak, Kolona hedeflendirilmiş ilaç şekilleri üzerine çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Farmasötik Teknoloji

Doktor Öğretim

Üyesi

1

1

Eczacı olmak, Doktorasını Farmasötik Teknoloji alanında yapmış olmak ve duyarlı nanotaşıyıcı sistemler üzerine çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Farmasötik Teknoloji

Doktor Öğretim

Üyesi

1

1

Eczacı olmak, Doktorasını Farmasötik Teknoloji alanında yapmış olmak ve Nanolifler üzerine çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık

Bilimleri

Eczacılık Temel

Bilimleri

Doktor Öğretim

Üyesi

1

1

Kuantum noktaları ile gıdalarda analizler konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

İstatistik Fizik

Doçent

1

1

Spin sistemlerinin simülasyonu üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

Risk Analizi

Doçent

1

1

Yaşam sürdürme analizi konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

Uygulamalı İstatistik

Profesör

1

1

İkili kümeleme konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

Uygulamalı İstatistik

Doçent

1

1

Determinant optimal tasarımlar üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

Yöneylem Araştırması

Profesör

1

1

Veri zarflama analizi konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar

Teorisi

Profesör

1

1

Diferensiyel operatörler üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Profesör

1

1

Mükemmel guruplar üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Profesör

1

1

Kısmi türevli denklemler üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

Yaklaşım teorisi üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

1

Neuro Linguistik Programlama (NLP) konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

1

Öğretim elemanlarının sınıf yönetimi davranışları konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Doçent

1

1

Öğretmenlerin yeterlik algıları konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Profesör

1

1

Viyolonsel eğitimi üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Doçent

1

1

Keman ve Türk Halk Müziği alanında çalışmaları olmak

Gazi Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Doçent

1

1

Çağdaş tasarım ve müze alanında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fizik Eğitimi

Doçent

1

1

Laboratuvarda öğrenme konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen

Bilimleri Eğitimi

Kimya Eğitimi

Doçent

1

1

Argümantasyon konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen

Bilimleri Eğitimi

Kimya Eğitimi

Doçent

1

1

Laboratuvarda öğretim konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Görme Engelliler Eğitimi

Doçent

1

1

Görme engelli öğrencilerin bağımsız hareket becerileri üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Görme Engelliler Eğitimi

Doçent

1

1

Ağır ve çoklu yetersizliği olan görmeyen çocukların eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Profesör

1

1

Grup eğitimi programı konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Profesör

1

1

Çocuk ihmali ve istismarı konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

1

Üstün yetenekli çocuklar üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

1

Örgütsel adalet ve öğrenme konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal

Bilimler Eğitimi

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Doçent

1

1

Türkiye Türkçesi ve toplum dilbilimi konularında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal

Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Öğretim programlarında ve yabancılara Türkçe öğretimi konularında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal

Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Okumada öz düzenleme konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal

Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretimi üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal

Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller

Eğitimi

Alman Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Almanca-Türkçe çeviri eleştirisi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller

Eğitimi

Arap Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Arapçada Etimolojik incelemeler üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller

Eğitimi

Fransız Dili Eğitimi

Profesör

1

1

Fransızca yazma güçlükleri konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller

Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Profesör

1

1

Çocuklara İngilizce öğretimi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller

Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Yabancı dil öğretiminde edebiyatın kullanımı konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller

Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Bağlam kuramı ile İngilizce öğretimi konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri

Tasarımı

Endüstri Ürünleri

Tasarımı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Akışkanlar dinamiği konusunda çalışmaları

olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge

Planlama

Şehir ve Bölge

Planlama

Profesör

1

1

Kent jeolojisi konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge

Planlama

Şehir ve Bölge

Planlama

Profesör

1

1

Sanayi kümelenmeleri konusunda çalışmaları

olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge

Planlama

Şehir ve Bölge

Planlama

Doçent

1

1

Konut ekonomisi konusunda çalışmaları

olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

1

İngilizceden KPDS, ÜDS, YDS veya YÖKDİL'den en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak ve zaman gecikmeli elektrik güç sistemleri üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik - Elektronik

Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

1

İngilizceden KPDS, ÜDS, YDS veya YÖKDİL'den en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak ve Güç elektroniği alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri

Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Çizelgeleme konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

1

Kıyısal Kirlenme üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

1

Zemin iyileştirme konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Doçent

1

1

Hidrojen üretimi konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Doçent

1

1

Alternatif yakıt üretimi konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Doçent

1

1

Bor kimyasalları üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Doktorasını Kimya Mühendisliği alanında yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

Makina Mühendisliği

Profesör

1

1

Biokütle konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

Makina Mühendisliği

Profesör

1

1

Toz metaluıjisi konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

Makina Mühendisliği

Doçent

1

1

Termik santraller üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

1

Romatolojik Rehabilitasyon konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Odyoloji

Odyoloji

Profesör

1

1

Odyoloji alanından Doçentliğini almış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Doçent

1

1

Akuatik toksikoloji konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Sağlık politikaları konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümü

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Profesör

1

1

Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) yöntemi üzerine çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

Doçent

1

1

Fiziksel Uygunluk konusunda çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

Doçent

1

1

Antrenman planlama konusunda çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Profesör

1

1

Egzersiz ve Ergonomi konusunda çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Doçent

1

1

Ritim eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Doçent

1

1

Pliometri konusunda çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği

Profesör

1

1

Spor yönetim bilimleri alanında kalite yönetimi ve pazarlama konusunda çalışmaları olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü

Kimya Teknolojisi

Doçent

1

1

Biyoteknoloji alanında çalışmaları olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü

Polimer Teknolojisi

Doçent

1

1

Kimyasal Reaksiyon üzerine çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1

Döşeme kaplama malzemeleri konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1

Kutu tipi mobilyalar üzerine çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik - Elektronik

Mühendisliği

Elektrik - Elektronik

Mühendisliği

Profesör

1

1

Siber güvenlik konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik - Elektronik

Mühendisliği

Elektrik - Elektronik

Mühendisliği

Profesör

1

1

Yapay zeka teknikleri konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik - Elektronik

Mühendisliği

Elektrik - Elektronik

Mühendisliği

Profesör

1

1

Yumuşak anahtarlama teknikleri konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Profesör

1

1

Akıllı endüstriyel otomasyon sistem tasarımı konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Profesör

1

1

Kompozit malzemeler konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İmalat Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Profesör

1

1

Toz enjeksiyon kalıplama konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İmalat Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Doçent

1

1

Çelik sac malzemelerin şekillendirilmesi konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İmalat Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Doçent

1

1

Sac malzemelerin şekillendirilmesi üzerine çalışmaları olmak

Teknoloji Fakültesi

İmalat Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Doçent

1

1

Dinamometre üzerine çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

1

Betonarme perde kalıpların tasarımı konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

1

Yapı tamir harçları konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Otomotiv

Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Doçent

1

1

Taşıtlarda fren sistemleri konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İngilizceden KPDS, ÜDS, YDS veya YÖKDİL'den en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak ve Endeskopik jinekolojik cerrahi konusunda deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları (Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı)

Doçent

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı)

Doçent

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İngilizceden KPDS, ÜDS, YDS veya YÖKDİL'den en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak ve sağlık okuryazarlığı konusunda deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı)

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İngilizceden KPDS, ÜDS, YDS veya YÖKDİL'den en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak ve yoğun bakım hastaları ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Doçent

1

1

Nikotinik reseptörler konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Doçent

1

1

Tıp Fakültelerinde en az 1 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak ve Elektromanyetik alanların intraüterin etkileri üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıp doktoru olmak ve İngilizceden KPDS, ÜDS, YDS veya YÖKDİL'den en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak ve Tıp Fakültelerinde en az 2 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

1

Tıp doktoru olmak ve Metabolik Sendrom ile ilgili çalışmaları olmak.

Kaynak : SGK Rehberi
FETÖ zanlısı valinin cezası arttırıldı
Gergin ortamı Erdoğan'ın sorusu değiştirdi!
17 Ekim 2019'dan önemli gündem başlıkları
'Kimyasal silah kullanıp, suçu Türkiye'ye atacaklar'
O mesafe 5,5 saatte gidilecek! Başlıyor
Sosyal medyadan kara propagandaya şafak operasyonu
Milyonları ilgilendiren 2 vergi adımı geliyor
Emekliye 366 milyar liralık kaynak
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tır ile kafa kafaya çarpıştı! 4 kişi öldü
'Vardiyalı çalışanlarda kanser riski daha yüksek'
Merkez Bankasının rezervleri azaldı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği
Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 673 oldu
O liste açıklandı! Türkiye listede yer aldı...
ABD ve Türkiye anlaştı... Ateşkes olacak ve YPG çekilecek
Emekli olacaklar dikkat! Büyük kolaylık geliyor
Merkez Bankası’na ‘elektronik’ yetki
Herkesi ilgilendiriyor! SGK prim iadesi nasıl alınır?
Arınç'ın damadına FETÖ yargılamasında karar çıktı!
Çeyrek altın rekora koşuyor!
Çalışma Bakanı açıkladı; Türkiye'de kadın muhtarın olmadığı 4 il
Yasa değişti! Onlara erken emeklilik yok
Açıköğretimde kayıt yenileme için son gün
Şule Çet davasında 'dudak okuma'dan da sonuç çıkmadı
Putin’den Trump’ın Erdoğan’a gönderdiği mektuba çok sert tepki
En çok iş ilanı ‘bilişim sektörü’nde
Kreş yardımından kimler yararlanır? İşte tüm detaylar...
Bakan Çavuşoğlu: Rusya'dan söz aldık
Bebeğini boğarak öldüren anne suçunu itiraf edince tutuklandı
Trump bize niye teşekkür ediyor?
Polis başmüfettişi polisevinde ölü bulundu
İbrahim Kalın açıkladı: İncirlik Üssü kapatılacak mı?
Devriye aracına teröristlerce saldırı: 1 asker şehit, 2 yaralı
İYİ Parti: Amerika istediğini aldı
O hizmetten uzmanı kadrosuna geçtim ek göstergem neden düştü?
Halkbank'tan kredi müjdesi!
Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Türkiye'de halk en az din görevlisi ile siyasetçiye güveniyor
Kıdem tazminatına esas ücret ne kadardır?
İzmir'de toplu ulaşıma zam, öğrenci biletine indirim
Rüşvet aldıkları iddiasıyla 2 polis müdürü tutuklandı
Cumhurbaşkanı'ndan kritik atamalar! Resmi Gazete'de yayımlandı...
Trump üst üste açıklama yaptı. Kimse ne dediğini anlamadı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO'ya sert tepki
Okul servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı
Gözler oradaydı... Ve yeşil ışık
Halkbank'tan kredi müjdesi!
Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'ı kabul etti
SPK'dan, 37 siteye erişim engelleme kararı aldı!
Şehit Elif'in hayali hemşire olmaktı
Türki'ye onu konuştu!İşte şaşırtan olay...
90 liraya uçak bileti! Satışa çıktı
Cumhurbaşkanı, o mektubu yırtarak çöpe attı
Açığa alınan iki savcıya 'rüşvet' iddianamesi
CHP'den ilk tepki: Türkiye için olumlu ancak iyi takip etmek lazım
Türkiye-ABD anlaşmasında dikkat çeken iki madde
Anne ve babamın ikisinden aylık alabilir miyim?
10100 sigortalı günüm var. Ne zaman emekli olurum!
Nusaybin belediye başkanı ve yardımcısı da tutuklandı
İşte dünyanın en fakir ülkesi!
Asgari ücret ne kadar olacak?
18 Ekim 2019'dan önemli gündem başlıkları
Gaziantep Sosyal Güvenlik Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Doktoru boğazından jiletle yaralayan zanlı tutuklandı
CHP’li belediye AK Parti’li vekilin ofisini yıktı
HDP'li Hakkari Belediye Başkanı tutuklandı
TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li milletvekiline kınama
Nükleer Düzenleme Uzmanlığı Yönetmeliği
Bakan Pekcan'dan, esnafa kredi ödemelerinde kolaylık açıklaması
Yatırım hedefi 24.4, finansman ihtiyacı 26.5 milyar lira
KDK kararlarına uymayan idareciler koltuklarında kalmıyor
PTT memur alımları ne zaman? Personel alımı şartları neler?
Bahçeli'den ABD ile yapılan uzlaşıya destek
Milyonlarca kişiye müjde! Düşük faizli kredi verilecek!
Burdur İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
Yargı reform paketi teklifinin 20 maddesi kabul edildi
MHP'yi yasa boğan ölüm! Kaleden düşerek hayatını kaybetti...
Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektup sızdırıldı
Moody’s’den Türkiye değerlendirmesi
Dikkat! Sünnet düğününde dansöze hapis cezası
Başarılı öğretmen müdür oldu
İki emniyet müdürü 'rüşvetten' tutukladı

Benzer Haberler