Anasayfa » İlan » Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. GENEL AÇIKLAMALAR

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete 'de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 24/e ve 26. maddelerinde

belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.

5. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

*PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

- Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form)

- İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

3) Yayın Dosyası:

- Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

**DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

- Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi, (Doçentlik unvanının hangi aşamada (eser inceleme veya sözlü sınav) alındığının ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir. İlgili adayın başvuru dilekçesinde "doçentlik sözlü sınavına girmek istiyorum" tercihi varsa söz konusu belgelere ihtiyaç bulunmamaktadır.)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form)

- İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriterler maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır)

3) Yayın Dosyası:

- Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

***DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası;

- Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.'ca verilen denklik belgesi) (Onaylı),

- Yabancı Dil Belgesi

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki "Formlar" sekmesinde bulunan form)

- İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

3) Yayın Dosyası

- Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır.)

İlgili Dekanlık veya Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi : 09.05.2019 Bitiş Tarihi : 23.05.2019

Birim

Bölüm

Abd/Prg

Unvan

Derece

Adet

Açıklama

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

1

Çene yüz protezlerinde üç boyutlu yazıcı

teknolojilerinin kullanılması üzerine çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Doçent

1

1

Zirkonya implant destekli protezler üzerine çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek

Bilimleri

Farmakoloji

Doktor Öğretim

Üyesi

1

1

Eczacı olmak, Hipertansiyon ve Vasküler stres faktörleri konularında çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek

Bilimleri

Farmakoloji

Doktor Öğretim

Üyesi

1

1

Eczacı olmak, Hipertansiyon ve Epigenetik konularında çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Farmasötik Teknoloji

Doçent

1

1

Eczacı olmak, Biyofarmasötik Sınıflandırma Sistemi konusunda çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Farmasötik Teknoloji

Doçent

1

1

Eczacı olmak, İyontoforez yöntemi üzerine çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Farmasötik Teknoloji

Doçent

1

1

Eczacı olmak, Kolona hedeflendirilmiş ilaç şekilleri üzerine çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Farmasötik Teknoloji

Doktor Öğretim

Üyesi

1

1

Eczacı olmak, Doktorasını Farmasötik Teknoloji alanında yapmış olmak ve duyarlı nanotaşıyıcı sistemler üzerine çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Teknolojisi

Farmasötik Teknoloji

Doktor Öğretim

Üyesi

1

1

Eczacı olmak, Doktorasını Farmasötik Teknoloji alanında yapmış olmak ve Nanolifler üzerine çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık

Bilimleri

Eczacılık Temel

Bilimleri

Doktor Öğretim

Üyesi

1

1

Kuantum noktaları ile gıdalarda analizler konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

İstatistik Fizik

Doçent

1

1

Spin sistemlerinin simülasyonu üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

Risk Analizi

Doçent

1

1

Yaşam sürdürme analizi konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

Uygulamalı İstatistik

Profesör

1

1

İkili kümeleme konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

Uygulamalı İstatistik

Doçent

1

1

Determinant optimal tasarımlar üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

İstatistik

Yöneylem Araştırması

Profesör

1

1

Veri zarflama analizi konusunda çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Analiz ve Fonksiyonlar

Teorisi

Profesör

1

1

Diferensiyel operatörler üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Profesör

1

1

Mükemmel guruplar üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Profesör

1

1

Kısmi türevli denklemler üzerine çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Uygulamalı Matematik

Doçent

1

1

Yaklaşım teorisi üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

1

Neuro Linguistik Programlama (NLP) konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

1

Öğretim elemanlarının sınıf yönetimi davranışları konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi

Doçent

1

1

Öğretmenlerin yeterlik algıları konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Profesör

1

1

Viyolonsel eğitimi üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Doçent

1

1

Keman ve Türk Halk Müziği alanında çalışmaları olmak

Gazi Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Resim-İş Eğitimi

Doçent

1

1

Çağdaş tasarım ve müze alanında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fizik Eğitimi

Doçent

1

1

Laboratuvarda öğrenme konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen

Bilimleri Eğitimi

Kimya Eğitimi

Doçent

1

1

Argümantasyon konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen

Bilimleri Eğitimi

Kimya Eğitimi

Doçent

1

1

Laboratuvarda öğretim konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Görme Engelliler Eğitimi

Doçent

1

1

Görme engelli öğrencilerin bağımsız hareket becerileri üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Görme Engelliler Eğitimi

Doçent

1

1

Ağır ve çoklu yetersizliği olan görmeyen çocukların eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Profesör

1

1

Grup eğitimi programı konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Profesör

1

1

Çocuk ihmali ve istismarı konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Doçent

1

1

Üstün yetenekli çocuklar üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi

Doçent

1

1

Örgütsel adalet ve öğrenme konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal

Bilimler Eğitimi

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Doçent

1

1

Türkiye Türkçesi ve toplum dilbilimi konularında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal

Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Öğretim programlarında ve yabancılara Türkçe öğretimi konularında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal

Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Okumada öz düzenleme konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal

Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Yurt dışındaki Türk çocuklarına Türkçe öğretimi üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal

Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller

Eğitimi

Alman Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Almanca-Türkçe çeviri eleştirisi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller

Eğitimi

Arap Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Arapçada Etimolojik incelemeler üzerine çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller

Eğitimi

Fransız Dili Eğitimi

Profesör

1

1

Fransızca yazma güçlükleri konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller

Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Profesör

1

1

Çocuklara İngilizce öğretimi konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller

Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Yabancı dil öğretiminde edebiyatın kullanımı konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller

Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi

Doçent

1

1

Bağlam kuramı ile İngilizce öğretimi konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Endüstri Ürünleri

Tasarımı

Endüstri Ürünleri

Tasarımı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Akışkanlar dinamiği konusunda çalışmaları

olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge

Planlama

Şehir ve Bölge

Planlama

Profesör

1

1

Kent jeolojisi konusunda çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge

Planlama

Şehir ve Bölge

Planlama

Profesör

1

1

Sanayi kümelenmeleri konusunda çalışmaları

olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge

Planlama

Şehir ve Bölge

Planlama

Doçent

1

1

Konut ekonomisi konusunda çalışmaları

olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

1

İngilizceden KPDS, ÜDS, YDS veya YÖKDİL'den en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak ve zaman gecikmeli elektrik güç sistemleri üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik - Elektronik

Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

1

İngilizceden KPDS, ÜDS, YDS veya YÖKDİL'den en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak ve Güç elektroniği alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri

Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Çizelgeleme konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

1

Kıyısal Kirlenme üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

1

Zemin iyileştirme konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Doçent

1

1

Hidrojen üretimi konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Doçent

1

1

Alternatif yakıt üretimi konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Doçent

1

1

Bor kimyasalları üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Doktorasını Kimya Mühendisliği alanında yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

Makina Mühendisliği

Profesör

1

1

Biokütle konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

Makina Mühendisliği

Profesör

1

1

Toz metaluıjisi konusunda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Makina Mühendisliği

Makina Mühendisliği

Doçent

1

1

Termik santraller üzerine çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

1

Romatolojik Rehabilitasyon konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Odyoloji

Odyoloji

Profesör

1

1

Odyoloji alanından Doçentliğini almış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Doçent

1

1

Akuatik toksikoloji konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Sağlık politikaları konusunda çalışmaları olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümü

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Profesör

1

1

Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) yöntemi üzerine çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

Doçent

1

1

Fiziksel Uygunluk konusunda çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi

Doçent

1

1

Antrenman planlama konusunda çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Profesör

1

1

Egzersiz ve Ergonomi konusunda çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Doçent

1

1

Ritim eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Doçent

1

1

Pliometri konusunda çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği

Profesör

1

1

Spor yönetim bilimleri alanında kalite yönetimi ve pazarlama konusunda çalışmaları olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü

Kimya Teknolojisi

Doçent

1

1

Biyoteknoloji alanında çalışmaları olmak.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü

Polimer Teknolojisi

Doçent

1

1

Kimyasal Reaksiyon üzerine çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1

Döşeme kaplama malzemeleri konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

1

Kutu tipi mobilyalar üzerine çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik - Elektronik

Mühendisliği

Elektrik - Elektronik

Mühendisliği

Profesör

1

1

Siber güvenlik konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik - Elektronik

Mühendisliği

Elektrik - Elektronik

Mühendisliği

Profesör

1

1

Yapay zeka teknikleri konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik - Elektronik

Mühendisliği

Elektrik - Elektronik

Mühendisliği

Profesör

1

1

Yumuşak anahtarlama teknikleri konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Profesör

1

1

Akıllı endüstriyel otomasyon sistem tasarımı konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Profesör

1

1

Kompozit malzemeler konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İmalat Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Profesör

1

1

Toz enjeksiyon kalıplama konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İmalat Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Doçent

1

1

Çelik sac malzemelerin şekillendirilmesi konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İmalat Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Doçent

1

1

Sac malzemelerin şekillendirilmesi üzerine çalışmaları olmak

Teknoloji Fakültesi

İmalat Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Doçent

1

1

Dinamometre üzerine çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

1

Betonarme perde kalıpların tasarımı konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

1

Yapı tamir harçları konusunda çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Otomotiv

Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Doçent

1

1

Taşıtlarda fren sistemleri konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İngilizceden KPDS, ÜDS, YDS veya YÖKDİL'den en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak ve Endeskopik jinekolojik cerrahi konusunda deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları (Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı)

Doçent

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı)

Doçent

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Doçent

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İngilizceden KPDS, ÜDS, YDS veya YÖKDİL'den en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak ve sağlık okuryazarlığı konusunda deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı)

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İngilizceden KPDS, ÜDS, YDS veya YÖKDİL'den en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak ve yoğun bakım hastaları ile ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Tıbbi Farmakoloji

Doçent

1

1

Nikotinik reseptörler konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyofizik

Doçent

1

1

Tıp Fakültelerinde en az 1 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak ve Elektromanyetik alanların intraüterin etkileri üzerine çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Fizyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Tıp doktoru olmak ve İngilizceden KPDS, ÜDS, YDS veya YÖKDİL'den en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puan muadili bir puan almış olmak ve Tıp Fakültelerinde en az 2 eğitim-öğretim yılı süresince İngilizce ders vermiş olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

1

Tıp doktoru olmak ve Metabolik Sendrom ile ilgili çalışmaları olmak.

Kaynak : SGK Rehberi
Bakan açıkladı: Milyonlarca öğrenciye telafi eğitimi tarihi belli oldu
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin suçlamasına cevap geldi
AVM ve kuaförlere ilgi düşük kaldı
Bayramlaşmak için gitmişlerdi! Akraba ziyareti acı bitti
Adana'ya bayram sabahı kar sürprizi
Japon firma 'düğmeye basma çubuğu' üretti
Yusuf Kaplan'dan Ramazan Böçkün mesajı! 'Yanlıştan derhal dönülmeli'
O il kısıtlamaya yüzde 100 uydu, hiç ceza yazılmadı
Ramazan Böçkün akıl hastanesine yatırıldı!
Bakanlık duyurdu: Dünyada arttı, Türkiye'de düştü!
Husumetlilerini ayaklarından vuran avukat tutuklandı
MEB harekete geçti! Flaş yaz tatili kararı
Milyonlarca çalışanı etkileyecek emsal karar! Yarımşar gün izin verilebilir mi?
Kaymakamlık, 33 kişiye koronavirüs bulaştı haberini yalanladı
Survivor'da maça damga vurdu, Fenerbahçeliler Acun'dan onu istedi
YKS'ye girecek on binlerce öğrenci büyük çıkmazda! ÖSYM'ye 'acil' çağrı yaptılar
Uzun namlulu silahlarla hayvan otlatma kavgası: 2 ölü
Aktaş ''Cin şişeden çıktı... seçime gidecekler'
1000 TL yardım başvuru sonuçları nasıl öğrenilir?
Rize'ye gelen çay üreticilerinin 10'unda virüs tespit edildi
Emekli memur vefat ederse, anne ve kızlarına ne oranda aylık bağlanır?
Erdoğan, yeni normalin 3 önemli kuralını açıkladı
Rize'ye gelen 4 bin 569 çay üreticisine test yapıldı
Gram altın 379 lira seviyelerinde
Anjiyo sonrası testi pozitif çıktı, ziyarete gelenler karantinaya alındı
Özel Kurslar Sınav Yönergesi yürürlüğe konuldu
Kalfalık ve Ustalık sınavları ertelendi
Eski Genelkurmay Başkanı hayatını kaybetti
Hastane için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar
Koronavirüs için en tehlikeli olan ilaçlar açıklandı
Komşular birbirine girdi: 2 ölü, 3 yaralı
Altın ve dövizi olanlar dikkat! İşte vergi düzenlemesi hakkında bilinmesi gerekenler
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim açıklaması
Alman devi zorda: Bir ay maaş almayın
Sınavla müdürlüğe atandım. Eski kadroma atanabilir miyim?
İşçinin ücretine zam yapılmaması haklı fesih sebebi mi?
Kılıçdaroğlu: Devlet 3 alanda eleman tasarrufu yapamaz
Bayram şekeri için ağlayan miniğin yüzünü, başkan güldürdü
Son dakika...Sağlık Bakanlığı son verileri açıkladı...
Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla bayramlaştı
Dört ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
4 İlde koronavirüs yeniden hortladı! Gevşeme pahalıya mal olabilir
Türkiye Çad'a tıbbi yardım malzemesi gönderdi
‘Kumarhaneler Kralı' hayatını kaybetti!
Kovid-19 hastalarında denenen ilacın kullanımı askıya alındı
Belediye işsizlere karşılıksız 1.000 TL yardım yatırdı!
Ölü bulunan kadının cinayet zanlısı oğlu ve komşuları tutuklandı
65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkacak?
Diyanetten cuma namazı için uyarı afişi
Dikkat! Şifrelerinizi bugün mutlaka değiştirin!
Sağlık çalışanlarının bayramlıkları, üniformaları oldu
Kısa çalışma ödeneği üç ay uzayacak mı?
Bilim Kurulu Üyesi: Aşı bulununcaya kadar önlemler uygulanacak
Özel bakım merkezinin 2 çalışanında korona tespit edildi
Sağlıkçıların testi pozitif çıktı, hastane hizmete kapatıldı
Camisiz minare ilçenin sembolü oldu
Tuzlu suya çilek koyma deneyi! Görüntüler şoke etti
Fatih Terim'den immün plazma bağışı çağrısı
İşte emekli polis, öğretmen ve hemşire maaşları!
Vergi ve SGK Borcu Sorgulaması Ertelenebilir mi?
Güler Sabancı: 'Artık 'değişim yönetimi' zamanı'
Van'daki çığ faciasında kar altında kalan araçlar ortaya çıktı!
Fırına ekmek almaya gitmek serbest mi?
Annelere çocuk yardımı nasıl alınır? Doğum yardımı ne kadar başvurular nereye
Hastane izni alıp, bayram ziyaretine gidenler 112'yi kilitledi
Yeni bir felaket mi kapıda? En son 1790 yılında bu durum yaşanmıştı
İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
9 bin kişiye aylık nakdi yardım ve elektrik faturası desteği
Eski hükümlü devlet desteğiyle iş sahibi oldu
Koronavirüs vaka sıralaması değişti... Türkiye kaçıncı sırada?
Sağlık Bakanlığı 24 Mayıs 2020 tarihli verileri açıkladı.
Osmanlı'nın 'dezenfektan kokuları' gün yüzüne çıkıyor
Operasyonu emniyet müdürü yönetti, 3 zanlı yakalandı
Netflix, uzun süre aktif olmayan hesapları kapatıyor
Ulaştırma Bakanı'ndan 'kesintisiz iletişim' açıklaması
Toplu para ile emeklilik formülü! İşte o şartlar...
Ünlü yapımarket bütün mağazalarını 1 Haziranda açıyor
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Valisi vaka sayıları hakkında iddiaları yalanladı
MEB, özel kurslar sınav ücretleri belli oldu!
Sivas'ta rekor soğuk! 3 derece olarak ölçüldü
Meteoroloji uyardı! İşte illere göre hava durumu
Böyle bayramlaşma görülmedi

Benzer Haberler