Anasayfa » Emekli » SGK'dan emekli aylığı bağlamayı bir güne düşürecek kritik adım

SGK'dan emekli aylığı bağlamayı bir güne düşürecek kritik adım

SGK'dan emekli aylığı bağlamayı bir güne düşürecek kritik adım

SGK'nın, 25 Nisan'da yayımladığı ve ilgililerine gönderdiği borçlanma yazısının aciliyetinin bulunmadığı ve bu yazısıyla 1 günde emekli aylığı bağlamayı hedeflediği ortaya çıktı.

Tarih :
SGK'dan emekli aylığı bağlamayı bir güne düşürecek kritik adım

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanuna tabi olan 4/1-c sigortalılarının talepleri üzerine yapılan borçlanma işlemlerine ait tahakkuk tabloları Sosyal Güvenlik Kurumunca çalıştıkları kurumlarına gönderilmekte, kurumlarınca tahakkuk tabloları sigortalılara tebliğ edilmektedir. Sigortalılar kendilerine tebliğ edildiği tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere vazgeçme dilekçelerini görev yaptıkları kurumlarına veya Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri halinde borçlanma tahakkukları iptal edilmekte, aksi takdirde borçlanma işlemleri kesinlik kazanmaktadır.

Kurumlar borçlanma tahakkuk tablosunu sigortalılara tebliğ ettiği tarihi takip eden aybaşından itibaren borç tutarını sigortalıların aylıklarından emekli keseneği oranında emekli keseneğinden ayrı olarak borç bitene kadar kesmekte, kesilen tutarları Şahıs Emekli Kesenekleri İcmal Bordroları (Aylık Prim Hizmet Belgesi) ile veya defaten ödeme yapanların ödemeye ilişkin banka dekontlarını yazı ekinde Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermektedir.

Ancak, e-Devlet aracılığı ile girilerek HİTAP kayıtlarının incelenmesinde haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan 4/1-c sigortalılarının borçlanma tahakkukları olmasına rağmen bir kısmının tahsilat tutarlarının Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına işlenmediği görülmektedir.

Kurumların kapatılması, devredilmesi, özelleştirilmesi v.b gibi nedenlerden kaynaklandığı düşünülen bu durum 4/1-c sigortalılarının hizmet bildirimlerinin zamanında yapılamamasına, emekli aylığı bağlama süresinin uzamasına ve gereksiz yazışmalara sebep olmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumunca da borçlanma tahsilatı olmayan söz konusu sigortalılardan e-devlet veri tabanında mail adresi veya telefon numarası bulunanlara ''Mülga Emekli Sandığı Kanununa tabi borçlanma işleminizi önceki yıllarda yaptığınız tespit edilmiştir. Ancak borç tutarlarının yatırılıp yatırılmadığı, yatırıldı ise ödeme dekontunun Kurumumuza gönderilip gönderilmediği tespit edilememiştir. Bu nedenle, borçlanma tutarları yatırılmış ise çalıştığınız kurum ile irtibata geçerek yatırılan borçlanma tutarlarına ait belgelerin gönderilmesini sağlayınız.'' şeklinde mail veya mail adresi olmayanlara ise SMS üzerinden "5434 Sayılı kanuna tabi borçlanmanızın ödendiği tespit edilememiştir. Çalıştığınız kuruma başvurarak ödeme belgesinin gönderilmesini sağlayınız" şeklinde mesaj gönderildiği tespit edilmiştir.

Mesaj gönderilen 4/1-c sigortalılarının ve Kamu Kurumları Kuruluşlarının personel birimlerinin yapılan görüşmelerde Sosyal Güvenlik Kurumunun, borç tahsilatı görünmeyenlerin görev yaptıkları Kurumların personel birimlerine müracaat etmesi, Kurumlarınca borçlanma tahsilatlarının "Kesenek Bilgi Sistemi" ilgili Linkler alanına eklenmiş olan "4/c Borçlanma Tahsilat" ekranına girilebileceği gibi buna ilişkin belgeleri kağıt ortamında da gönderileceklerini belirtildiği bildirilmiştir.

Kamu Kurumlarının bu konuda yetkili personellerince 4/1-c kapsamında sigortalı olan çalışanlarının hizmet birleştirme ve emeklilik işlem sürelerinin kısaltılması ve sigortalıların mağdur olmamaları için Sosyal Güvenlik Kurumunca belirtilen şekilde en kısa sürede borç tahsilat tutarlarını belirtilen link de ilgili alana işlemeleri gerekmektedir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler