Anasayfa » İlan » K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kapsamında Öğretim Görevlisi Alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 24.04.2019 Son Başvuru Tarihi : 08.05.2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Ön Değerlendirme Tarihi : 15.05.2019 Sınav Giriş Tarihi : 21.05.2019 Sonuç Açıklama Tarihi : 28.05.2019 Kabul Edilecek Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta ile Başvuru Adresi : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Avşar Kampusü Onikişubat / Kahramanmaraş Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.ksu.edu.tr

Genel şartlar

1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. (İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı için Arapça Dil Puanı olarak en az 80), Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

2) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine üniversitemiz senatosu karar verir.

3) İlanda belirtilmeyen hususlarda Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Özel şartlar

1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

Muafiyet

1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

İstenen Belgeler ve Önemli Notlar

Başvuruda İstenen Belgeler:

1-www.ksu.edu.tr adresinde yayımlanan başvuru formu ekinde;

2-Özgeçmiş,

3-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

4-Lisans, Yüksek Lisans Belgesi ve Doktora durum belgesi (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

5-Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora transkripti (onaylı)

6-ALES Belgesi,

7-Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS veya muadili)

8-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

9-Fotoğraf (1 adet)

10-Onaylı Hizmet Belgesi / Tecrübe Belgesi (istenilen alanda çalıştığını gösterir belge ile birlikte SGK Hizmet Dökümü mutlaka eklenecektir.)

Önemli Notlar:

1-Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.

2-Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

3-Onaylı Hizmet / Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu / şirket / firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.

4-Onaylı Hizmet / Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.

5-İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.

6-Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

7-Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

8-Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

BİRİM K.UNVANI DERECE ADET ALES Y. DİL ÖZEL ŞARTLAR
REKTÖRLÜK
Üniversite Sanayi- Kamu İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim) 4 1 70 50

Tekstil mühendisliği lisans mezunu olup Tekstil mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Akıllı giysi tasarımı konusunda çalışmış olmak. ÜSKİM laboratuvarında en az bir yıl çalışma deneyimi bulunmak.

Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğr. Gör. (Uygulamalı Birim) 4 1 70 50

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri eğitimi lisans mezunu olup enformatik anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Türkçe Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezi Öğr. Gör. (Ders Verecek) 4 1 70 50

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans mezunu olup Türk Dili ve Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapmış ve Türkçe Eğitimi alanında doktora yapıyor olmak.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Müzik Bölümü Müzik Anasanat Dalı Öğr. Gör. (Ders Verecek) 1 1 70 50

Müzik alanında lisans mezunu olup müzik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Resim Bölümü Resim Anasanat Dalı Öğr. Gör. (Ders Verecek) 2 1 70 50

Resim alanında lisans mezunu olup resim alanında doktora/sanatta yeterlik mezunu olmak.

Tekstil Ve Moda Tasarımı Bölümü Moda Tasarımı Anasanat Dalı Öğr. Gör. (Ders Verecek) 1 1 70 50

Moda tasarım alanında lisans mezunu olup moda tasarım alanında doktora yapıyor olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve Belagatı Anabilim
Dalı
Öğr. Gör. (Ders Verecek) 4 1 70 80
(Arapça)

İlahiyat lisans mezunuolup Arap Dili ve Belagatı alanında tezli yüksek lisans yapmış ve aynıalanda doktora yapıyorolmak.

Temel İslam Bilimleri Bölümü Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı Öğr. Gör. (Ders Verecek) 4 1 70 50

İlahiyat lisans mezunu olup Tefsir veya Kıraat alanında tezli yüksek lisans yapmış ve bu alanların birinde doktora yapıyor olmak. Ayrıca, belgelendirmek kaydıyla hafız olmak.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler