Anasayfa » İlan » Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi 24.04.2019- Çarşamba

Son Başvuru Tarihi 09.05.2019- Perşembe

Ön Değ. Sonuç Açıklama Tarihi 16.05.2019- Perşembe

Giriş Sınavı Tarihi 23.05.2019 - Perşembe

Sonuç Açıklama Tarihi 28.05.2019 - Salı

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi www.selcuk.edu.tr

GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2) ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

4) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

5) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

6) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

MUAFİYET

1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı

kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2) Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Adaylar başvuru için http://sakit.selcuk.edu.tr adresine girip ön kayıtlarını gerçekleştirecek ve sistemden alacakları müracaat formuna aşağıda listelenen belgeleri ekledikten sonra müracaat süresi içerisinde ilanda belirtilen Birimlere şahsen teslim edecek veya posta yolu ile göndereceklerdir.

Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Müracaat Formu,

2. Özgeçmiş,

3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4. Mezuniyet Belgeleri ve Transkript. (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

5. Bir adet fotoğraf,

6. ALES Belgesi,

7. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

8. Müracaat edilecek kadronun özel şartında (varsa) istenilen diploma, sertifika ve deneyim belgeleri (Çalışılan kurumdan yapılan göreve dair alınacak belgeye SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir)

9. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Fakülte,Yüksekokul ve Konservatuvar müracaatları için)

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilanda belirtilen birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Adaylar sistemden ön kayıtlarını yapmış olsalar dahi evrakları son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmadığı takdirde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Birimlerimiz adına birimlerin adresleri yerine Rektörlüğümüze gönderilen müracaat evrakları dikkate alınmayacaktır.

DUYURULUR

BİRİM LİSTESİ

İLAN NO BİRİM ANABİLM DALI /
PROGRAM
KADRO DERECE ADET ÖZEL ŞART MÜRACAAT ADRESİ TELEFON
1904001 Sağlık Hizmetleri MYO Ameliyathane Hizmetleri Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 5 1 Tıp doktoru olmak. Patoloji alanında ihtisas yapmış olmak. Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu/KONYA 0 (332) 223
10 71
1904002 Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 5 1 Tıp doktoru olmak. Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme alanında ihtisas yapmış olmak. Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu/KONYA 0 (332) 223
10 71
1904003 Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 3 1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunu olmak.
Halkla İlişkiler veya Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yüksek Lisans sonrası alanında en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak ve
belgelendirmek.
Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksek Okulu Konya-Antalya Yolu Yeni Mahalle Nurullah Ercan Sokak No:15
Akören/KONYA
0 (332) 461
28 90
1904004 Kulu Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 4 1 Jeoloji Mühendisliği bölümü mezunu olmak. Jeoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlık belgesine sahip olmak. Selçuk Üniversitesi Kulu Meslek Yüksekokulu Kemaliye Mah.
Ankara Cad. No:1918/1
Kulu/KONYA
0 (332) 641
41 59
1904005 Kulu Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 4 1 Kimya bölümü lisans mezunu olmak. Kimya alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlık belgesine sahip olmak. Selçuk Üniversitesi Kulu Meslek Yüksekokulu Kemaliye Mah.
Ankara Cad. No:1918/1
Kulu/KONYA
0 (332) 641
41 59
1904006 Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu Tarımsal İşletmecilik Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 3 1 Tarım Makineleri bölümü veya Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği bölümü mezunu olmak.
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans
yapmış olmak.
Selçuk Üniversitesi Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu 42850 Cihanbeyli/KONYA 0 (332) 673
40 89
1904007 Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu Tarımsal İşletmecilik Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 5 1 İktisat bölümü mezunu olmak. İktisat veya Uluslararası Ekonomi ve Finans alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Selçuk Üniversitesi Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu 42850 Cihanbeyli/KONYA 0 (332) 673
40 89
1904008 Sarayönü Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 4 1 Bahçe Bitkileri bölümü mezunu olmak. Bahçe Bitkileri Meyvecilik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Turunçgiller üzerine çalışmaları olmak. Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu
Yukarı Mah. Sarayönü Cad. No:13 Sarayönü/KONYA
0 (332) 617
28 00
1904009 Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 3 1 Seyahat İşletmeciliği bölümü mezunu olmak. Turizm İşletmeciliği veya Seyahat İşletmeciliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 5 (beş) yıl ders verme deneyimine sahip olmak ve
belgelendirmek.
Selçuk Üniversitesi Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu
Taşucu Mah. Prof.Dr. Halil CİN Sok. No:43 Silifke/MERSİN
0 (324) 741
27 34
1904010 Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 6 1 Fizik bölümü mezunu olmak. Katıhal Fiziği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Tepebaşı Mah. Faik Ali İçil Cad.
Kadınhanı/KONYA
0 (332) 834
03 06
1904011 Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Lojistik Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 4 1 İşletme veya İktisat bölümü mezunu olmak. İşletme veya İktisat alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu Tepebaşı Mah. Faik Ali İçil Cad.
Kadınhanı/KONYA
0 (332) 834
03 06
Kaynak : SGK Rehberi
Burdur Akaryakıt Hizmetleri 8 İşçi Alacak
Memurun büyük rezaleti! Bilgisayarında...
Asgari ücret yoksulluk sınırının üzerinde olmalı'
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sosyal medyada aşık oldu, görünce şaşkına döndü
TÜBİTAK 7 Personel Alacak
Bankalararası Kart Merkezi'nden ‘güvenlik' açıklaması
MB'den dev faiz indirimi geldi!
Yaşlı bakımevindeki görüntüler dehşete düşürdü
Tarsus Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kurdukları sistem ile 800 bin kadını istihdam ediyorlar
Sosyal konut için başvuru tarihleri belli oldu
Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak
TÜBİTAK 51 Personel Alacak
ATO Başkanı Baran'dan faiz indirimi değerlendirmesi
Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan'a: Belge elimde yargılanacaksınız
6 maddede kredi kartı krizi
Kars Sarıkamış Dağ Truzim 5 İşçi Alacak
Yargıtay eski Üyesi Zafer Turanlı'ya FETÖ'den beraat
Bunu yapan yandı! Hapis cezası geliyor
Cani koca eşini öldüresiye dövdü, kız kardeşleri kurtardı
YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı'nın mazbatasını iptal etti
TEMSAN Engelli İşçi Alım İlanı
İBB Meclisi'nde kişisel verilerin istenmesi tartışıldı
Erdoğan müjdeyi verdi: 894 TL
Merzifon Belediyesi İşçi Alım İlanı
Konya Bozkır Belediyesi 1 İşçi Alacak
Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde
Boşanma aşamasındaki karısının otomobilini yaktı

Benzer Haberler