Memuriyet öncesi hizmetler yıllık izinde değerlendirilir mi?

Memuriyet öncesi hizmetler yıllık izinde değerlendirilir mi?

Memuriyet öncesi hizmetler yıllık izinde değerlendirilir mi?

Tarih :
Memuriyet öncesi hizmetler yıllık izinde değerlendirilir mi?

Tüm memurların dikkatine! Memuriyet öncesi hizmetler yıllık izinde değerlendirilir mi?

SORU: Genel İdare Hizmetleri sınıfında bilgisayar işletmeni olarak görev yapmaktayım. Memuriyet öncesi özel sektörde geçen 5 yıl, 7 ay 19 gün sürenin yıllık izine esas hizmet süresinin tespitinde dikkate alınması mümkün mü?

MEVZUAT

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Yıllık izin" başlıklı 102 nci maddesinde, "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 6.6.2002 tarihli ve 24777 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 154 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde, "…Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerekmektedir…" hükmü yer almaktadır.

Devlet memurlarının memuriyete girmeden önce ya da memurluktan ayrılarak yapmış oldukları hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde ne şekilde değerlendirileceği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (C) Fıkrasında düzenlenmiştir. Bu Fıkraya göre, memuriyet dışında serbest olarak çalışılan veya resmi veya özel sektörde geçen süreler? Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri sınıfları ile Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında ve basınla ilgili kadrolarda çalışanlar için değerlendirilirken, aynı sürelerin Genel İdare Hizmetleri Sınıfında çalışan memurlar açısından değerlendirilmesine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

SONUÇ

Bu itibarla,Yıllık izine esas hizmet süresinin tespitinde hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması sebebiyle, özel hukuk hükümlerine tabi şirkette geçen ve kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmeyen hizmet süresinin yıllık izine esas hizmet süresinin tespitinde dikkate alınamamakta.

Kaynak : Sabah

Benzer Haberler