Taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçen personel dikkat!

Taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçen personel dikkat!

Taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçen personel dikkat!

Tarih :
Taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçen personel dikkat!

Sürekli işçi kadrosuna geçen taşeron personel dikkat!

Sabah Gazetesi ekonomi yazarı Faruk Erdem sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerden gelen soruyu yanıtladı.

Kamu kurumlarında taşeron olarak çalışmakta iken sürekli işçi kadrosuna geçen personel başka kamu kurumlarına nakli mümkün mü?İşte bu soruların cevabı.

OKURDAN GELEN SORU:

Bir kamu kurumunda taşeron olarak çalışmakta iken sürekli işçi kadrolarına geçirildik .Başka bir kamu kurum ya da kuruluşuna naklen sürekli işçi olarak atanmamız mümkün mü?

MEVZUAT

20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddenin beşinci fıkrasında? "Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler , birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir…" hükmü yer almaktadır.

SONUÇ

Bu çerçevede işçi statüsündeki personelin başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakline ilişkin mevzuatta bir hüküm bulunmamakta. Bu itibarla başka bir kamu kurumuna naklen sürekli işçi pozisyonunda naklen geçmeleri mümkün değil.

Kaynak : Sabah

Benzer Haberler