Anasayfa » İlan » Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına göre yapılacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek;

Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek doçentlik belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

İlgililere duyurulur.

BİRİM/

ANABİLİM DALI

UNVAN

ADET

NİTELİKLER

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Sosyometri

Profesör

1

Sosyoloji alanında doçentliğini almış olmak. Göç,

toplumsal yapı ve değer, suç, KOBİ'ler, şiddet

konularında çalışmaları olmak.

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Antrenörlük Eğitimi

Profesör

1

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi alanında doçentliğini

almış olmak, sağlık ve spor alanlarında kas hasarları

ile ilgili çalışmaları olmak.

Rekreasyon

Doçent

1

Spor Bilimleri alanında doçentliğini almış olmak.

Beden eğitimi ve spor derslerinde dönüt kullanımı ve

öğretmen yeterlikleri ile ilgili çalışmaları olmak.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler