Kamu işçileri kurumlar arasında geçici süreli görevlendirilebilir mi?

Kamu işçileri kurumlar arasında geçici süreli görevlendirilebilir mi?

Tarih :
Kamu işçileri kurumlar arasında geçici süreli görevlendirilebilir mi?
Soru
Merhabalar;

Bakanlığa bağlı bir kurumda daimi işçi statüsünde görev yapan birisi, rızası olması halinde il dışında yine aynı bakanlığa bağlı bir kuruma geçici görevle 6 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilir mi?

Bilgilendirebilirseniz çok sevinirim.

İyi günler dilerim.

Cevap
4857 sayılı İş Kanununun geçici iş ilişkisi başlıklı 7. Maddesinde "Geçici iş ilişkisi, özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme yapılmak suretiyle kurulabilir. İşverenin, devir sırasında yazılı rızasını almak suretiyle bir işçisini, holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde de geçici iş ilişkisi kurulmuş olur. Bu fıkra kapsamında geçici iş ilişkisi, yazılı olarak altı ayı geçmemek üzere kurulabilir ve en fazla iki defa yenilenebilir. İşçisini geçici olarak devreden işverenin ücret ödeme yükümlülüğü devam eder. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, işçinin kendisinde çalıştığı sürede ödenmeyen ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden, devreden işveren ile birlikte sorumludur. Dördüncü, beşinci, onuncu ve on dördüncü fıkralar ve dokuzuncu fıkranın (a) ve (f) bentleri ile (d) bendinin birinci cümlesinde düzenlenen hak ve yükümlülükler bu fıkraya göre kurulan geçici iş ilişkisinde de uygulanır." hükmü bulunmaktadır.

Hükümde geçici iş ilişkisi kurulduğunda asıl işverenin mali sorumluluğunun devam edeceği belirtilmiştir. Ancak, kamu kurumları açısından bu mümkün gözükmemektedir. Çünkü, kurum adına ihdas edilmiş işçi kadrosunda bulunmayan ve kendisiyle iş sözleşmesi imzalanmamış birine kamu kurumlarınca ödeme yapılması kamu personel mevzuatımıza göre mümkün değildir.

Kamu personelinin (kamu işçileri de dahildir) bu şekilde bir görevlendirmeye tabi tutulabilmesi ancak özel bir kanun hükmü olmasına bağlıdır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ek 8. maddesinde "Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir" hükmü bulunmaktadır. Bununla birlikte bu madde memurların geçici görevlendirmesini düzenlemektedir.

Ancak bazı kurumların teşkilat kanunlarında işçilerin geçici görevlendirmesine imkan veren hükümler mevcuttur. Örneğin 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanunun 36. Maddesinde "Ayrıca, birinci fıkrada belirtilen kurumlarda görevli personel; aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Başbakanlıkta görevlendirilebilirler." hükmü, 6253 sayılı TBMM İdari Teşkilatı Kanununun 30. Maddesinde "Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlarda çalışanlar aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla kurumlarının ve kendilerinin muvafakati ile bu maddenin bir ila üçüncü fıkraları kapsamında TBMM'de görevlendirilebilirler." hükmü bulunmaktadır. Bu örnek hükümlere göre kamu işçilerinin bu kurumlarda geçici olarak görevlendirilmesi mümkün görülmektedir.

Sorunuza gelince, özel kanunlarda bu yönde hüküm bulunmadığı sürece kamu işçilerinin kurumlar arasında geçici süreli görevlendirmesinin mümkün olmadığını düşünüyoruz.

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 15 yılı dolduran herkes...
Eyüp'te göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
Troas Bölgesi Belediyeler Katı Atık Yönetimi Geçici İşçi Alım İlanı
Mart ayında kamu işçilerine büyük zam yolda!
Meteoroloji o ili uyardı!
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ÜAK'tan görevde yükselme yazılı sınav açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Bu yıl başlıyoruz!
Sahile uçan taksinin sürücüsü hayatını kaybetti
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bakanlıktan 'İzmir ödeneği' açıklaması
Soylu: Polisime taciz iftirası atıyorlar

Benzer Haberler