Sağlık durum bildirim raporu alan itfaiye eri emekli edilebilir mi?

Sağlık durum bildirim raporu alan itfaiye eri emekli edilebilir mi?

Sağlık sorunlarından dolayı sağlık durum bildirim raporu alan bir memuru, çalıştığı kamu kurumu emekli edemez. 657 sayılı kanunun 105. maddesi hükmü gereğince memurun hastalık raporunda yer alan süre kadar izinli sayılması ve hastalığın devam etmesi halinde yine en uzun süre kadar hastalık raporu alınması gerekmektedir. Ancak bu halden sonra emeklilik işlemi başlatılabilir. Diğer taraftan, 5434 sayılı Kanun Madde 44 hükmü gereğince, memurun, SGK Sağlık Kurulu malul kararıyla, malul durumunun engel olmayacağı başka görevde çalıştırılması mümkündür.

Tarih :
Sağlık durum bildirim raporu alan itfaiye eri emekli edilebilir mi?
SORU: 399 bagli bir kurumda itfaiyeciyim. Sağlık sorunlarımdan dolayı durum bildiririm raporu aldım. Ama kurum beni emekli.edebilecekmis bu rapor yüzünden. SGK emekli listesindeki rahatsizliklarda benim rahatsizligim gecmiyor, yine de emekli edebilir mi kurum?

CEVAP: Durumunuzu değerlendirmemiz:

5434 sayılı Kanun kapsamında;

Memurlar, göreve girmeden önce malul oldukları SGK Sağlık Kurulunca tespit edildiği durumda malül olarak emekli olamazlar.

Göreve başladıktan sonra malul olanlar hakkında ise sıhhi izin süreleri belirlenmiştir. Bu belirleme 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 105 hükmünde yapılmıştır.

Bu hüküm gereği,

-Memur hakkında düzenlenen sağlık raporlarına göre kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde memur onsekiz aya kadar özlük hakları korunmak suretiyle sıhhı izinli sayılırlar.

-Bu hastalıklar dışındaki diğer hastalık hallerinde ise oniki aya kadar sıhhi izinli sayılırlar.

-Ayrıca, bu süreler sonunda hastalığının devam ettiği yine sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesi kaydıyla bu süreler bir kat uzatılmaktadır. Yani 18 ay 36 aya, 12 ay da 24 aya kadar uzatılmaktadır.

-Şayet bu süreler sonunda da memurun iyileşemeyeceğine dair yine bir sağlık kurulu raporu düzenlenmesi halinde memur hakkında emeklilik işlemi uygulanmaktadır.

-Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri halinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.

-Memurlar görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur ise iyileşinceye kadar izinli sayılırlar. Bu durumda olanlar hakkında bir süre aranmaz.

657 şartları bu şekilde olmakla birlikte, 5434 sayılı Kanun Madde 44 hükmü gereği, Kurumlar tarafından istenilmesi halinde SGK Sağlık Kurulu malul kararı ile birlikte memurun malul durumunun engel olmayacağı başka görev veya sınıflarda görev yapabileceği kararını da verebilir. Yani, memur sadece sıhhi izin süreleri sonunda malulen emekli edilebilir, bunun dışında emekli edilemeyeceklerini değerlendirmekteyiz.

5510 sayılı Kanun Kapsamında;

Aynı şekilde 5510'lu memurlardan malul olanlar hakkında da 657 sayılı Kanun Madde 105 hükmü işler.

Yine aynı şekilde sıhhi izin süresi bitimi hariç memur istemediği sürece malul olarak kurumlar görevden ayıramayacaklarını, başka görev veya sınıfta görev yapıp yapamayacağının SGK. Sağlık Kurulunca tespit edilmesi gerektiğini değerlendirmeteyiz.

Sonuç değerlendirmemiz:

Memurlar sıhhi izin sürelerinin dolmasından sonra iyileşemezlerse ve bu durumları hakkında son bir sağlık kurulu raporu düzenlendiği takdirde malullük işlemini Sosyal Güvenlik Kurumu ve Kurumları uygular.

Bunun dışında bir memuru Kurumları (sağlık yeteneği yönetmeliği, yani hangi görevin ne şekilde yapılabileceği şeklinde bir yönetmelik bulunan kurumlar ve görevler hariç) tarafından malul olarak emekli edemezler. Bunun dışında yaptıkları görev haricinde başka bir hizmet veya görev verip bu görevlerini de yaptırabilirler.

Kaynak : Memurlar.Net

Benzer Haberler