Milyonlarca emekliye güzel haber! Artık sürpriz kesinti olmayacak

Milyonlarca emekliye güzel haber! Artık sürpriz kesinti olmayacak

Tarih :
Milyonlarca emekliye güzel haber! Artık sürpriz kesinti olmayacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 2018/38 sayılı Tahsis Genelgesi adeta kangren olmuş bir çok sorunu kökten çözecek yenilikleri bünyesinde barındırıyor. Özellikle basın yayın organlarında çıkan haberlerde emekli aylığı bağlandıktan on yıl sonra aylıkların küçük borçlar nedeniyle kesildiğine ve ciddi tutarlarda borç çıkarıldığına şahit olunmaktaydı. İşte yapılan yeni düzenlemeler bu tür sıkıntıları kökten çözüyor.

Sonradan çıkan prim borcu aylık tarihini değiştirmeyecek. Emeklilik başvurusu yapan sigortalının başvuru anında borcu bulunmayıp sonradan tespit edilen vergi ve şirket kaydına göre prim borcu oluşur ve borç toplamı da iki asgari ücret altında kalırsa aylık başlama tarihi değiştirilmeksizin aylık bağlanacak. Üstelik bu çıkan borç bağlanan aylıktan dörtte bir oranında kesilerek tahsil edilecek.

Genelgedeki hüküm aynen şu şekildedir; Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin ek 9 uncu maddesinin birinci cümlesi uyarınca, tahsis talep tarihi itibariyle prim borcu olmamakla birlikte, aylık bağlama işlemleri sırasında tahsis talep tarihinden önceki sürelere ait brüt asgari ücretin iki katı tutarına kadar prim borcu olduğu tespit edilenlerin aylık başlangıç tarihleri değiştirilmeksizin aylıkları bağlanacak ve prim borçları bağlanacak aylıklardan 1/3 oranında kesilerek tahsil edilecektir.

5/12/2017 tarihinden sonra malullük ve yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalılar için Yönetmelik değişikliği hükümleri uygulanacaktır.

Sigortalıların kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borcu (cari ay prim borcu ile gecikme cezası ve gecikme zammı dahil) brüt asgari ücretin iki katı tutarına dahil olacaktır.
Tahsis talep tarihinden önceki sürelere ait brüt asgari ücretin iki katı tutarından daha fazla prim borcu olanların aylıkları ise borcun ödendiği tarihi takip eden ay başından başlatılacaktır.

4/1-(a) veya 4/1-(c) kapsamında aylık bağlanmasında genel sağlık sigortası prim borçları dikkate alınmayacaktır.

Örnek: 16/1/2018 tarihinde tahsis talebinde bulunan ve talep tarihi itibariyle prim borcu olmayan ancak, aylık bağlama işlemleri sırasında (1/2/2018) tahsis talep tarihinden önce vergi kaydının devam ettiği anlaşılan sigortalının 30 günlük 4/1-(b) hizmeti ve bu hizmete ilişkin prim borcu bulunduğu tespit edilmiş olup, söz konusu prim borcunun gecikme cezası ve gecikme zammı dahil brüt asgari ücretin (2018 yılı için 2.029,50 x 2 = 4.059,00 TL) iki katını geçmemesi nedeniyle, sigortalının aylığı talep tarihini takip eden ay başından itibaren başlatılarak prim borçları ödenecek aylıklarından kesilerek tahsil edilecektir.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler