Anasayfa » İlan » Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı İptal Edildi

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı İptal Edildi

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı İptal Edildi

Tarih :
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı İptal Edildi

İPTAL İLANI

05.11.2018 tarih ve 30586 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyesi Alım ilanımız "Devlet Yükseköğretim Kurumlannda Öğretim Elemanı Norm Kadrolannın Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" gereğince aşağıda Anabılim Dalı, Kadro Unvanları ve sayısı belirtilen kadrolara ilişkin ilanımız iptal edilmiş olup, diğer kadroların başvurulan devam etmektedir.

Birimi

Bölümü

Program/ABD

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

Türkıyede Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürlüğü

Kürt Dili ve Kültürü

Profesör

1

1

Klasik Kürt edebiyatı metinleri ve 5anaü alanında çalışmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Doçent

1

1

Organik kaplı malzemelerin atmosferik korozyonu ve korozyonun önlenmesi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

İktisat

İktisat Teorisi

Doçent

2

I

Integral denklemleri üzerine çalışmış olmak.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Doktor Öğretim

Üyesi

2

1

Eğitim Yönetimi, Tefrişi, Planlaması ve Ekonomisi alamnda doktora yapmış olup, Patemalist liderlik ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Sosyoloji alamnda doktora yapmış olup, babalık otoritesinin üretimi konusunda çalışma yapmış olmak

Edebiyat Fakültesi

Fars Dili ve Edebiyatı

Fars Dili ve Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Fars Dili ve Edebiyatı alamnda doktora yapmış olup, 13. ve 14. Yüzyılda Farsça yazılmış bir divan üzerine çalışmış olmak

Mühendi slik- Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Şehircilik

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Mimarlık anabilim dalında doktorasını yapmış olup, nerivork toplumu ve kent ilişkileri alanında çalışmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü

Hemşirelik

Hemşirelik

Doktor öğretim Üyesi

3

1

Hemşirelik alanında doktora yapmış olup, Reıkı ve sırt masajı alamnda çalışma yapmış olmak.

TC. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1- Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doçentlik belgesini, (1) bir adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

2- Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, (1) bir adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

3 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölümünü belirtir dilekçelerine özgeçmiş, doktora diplomasının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 1 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

4- Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.

Başvuru Yeri :

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Profesör ve Doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), Doktor Öğretim Üyesi başvuruları ise ilgili Fakülte veya Yüksekokullara şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan Başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

Birimi

Bölümü

Program/ABD

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

Edebiyat

Fakültesi

Dekanlığı

Eğitim

Bilimleri

Bölümü

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Profesör

1

1

İlgili Alanda doçentliğini almış olup, Eğitimde liderlik ve denetim alanında çalışmış olmak.

Türkiyede Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürlüğü

Kürt Dili ve Kültürü

Profesör

1

1

Klasik Kürt edebiyatı metinleri ve sanatı alanında çalışmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

Doçent

1

1

İlgili alanda doçentlik belgesine sahip olup, beden ve spor öğretmenliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

Doçent

2

1

İlgili alanda doçentlik belgesine sahip olmak

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor

Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği

Doçent

2

1

Spor yönetimi ve spor pazarlaması alanında çalışmalar yapmış olmak

Sağlık

Yüksekokulu

Müdürlüğü

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Doçent

1

1

Organik kaplı malzemelerin atmosferik korozyonu ve korozyonun önlenmesi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

İktisat

İktisat Teorisi

Doçent

2

1

İntegral denklemleri üzerine çalışmış olmak.

Kızıltepe

Meslek

Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Tohumculuk Teknolojisi

Doçent

1

1

Buğday genetik kaynakları ve serin iklim tahılları ıslahı konularında çalışmış olmak.

Türkiyede Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürlüğü

Arap Dili ve Kültürü

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda çalışmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Beden eğitimi ve spor alanında doktora yapmış olup, spor fizyolojisi ile ilgili çalışma yapmış olmak

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

Doktor

Öğretim

Üyesi

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor

Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği

Doktor

Öğretim

Üyesi

4

1

Beden eğitimi ve spor alanında doktora yapmış olmak.

Edebiyat

Fakültesi

Dekanlığı

Eğitim

Bilimleri

Bölümü

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında doktora yapmış olup, Paternalist liderlik ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

Edebiyat

Fakültesi

Dekanlığı

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Doktor

Öğretim

Üyesi

4

1

Sosyoloji alanında doktora yapmış olup, babalık otoritesinin üretimi konusunda çalışma yapmış olmak

Edebiyat

Fakültesi

Dekanlığı

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Doktor

Öğretim

Üyesi

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Edebiyat

Fakültesi

Dekanlığı

Arkeoloji

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

Doktor

Öğretim

Üyesi

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Edebiyat

Fakültesi

Fars Dili ve Edebiyatı

Fars Dili ve Edebiyatı

Doktor

Öğretim

Üyesi

4

1

Fars Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olup, 13. ve 14. Yüzyılda Farsça yazılmış bir divan üzerine çalışmış olmak

Turizm

Fakültesi

Dekanlığı

Konaklama

İşletmeciliği

Konaklama İşletmeciliği

Doktor

Öğretim

Üyesi

4

1

Turizm İşletmeciliği Anabilim dalında doktora yapmış olup, hizmet odaklı örgütsel vatandaşlık davranışı konusunda çalışma yapmış olmak.

Turizm

Fakültesi

Dekanlığı

Gastronomi ve

Mutfak

Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Doktor

Öğretim

Üyesi

5

1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında doktora yapmış olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema ve Televizyon

Sinema ve Televizyon

Doktor

Öğretim

Üyesi

4

1

Güzel sanatlar eğitimi ana bilim dalında doktora yapmış olup, canlandırma sineması hakkında çalışmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

El Sanatları

Takı ve Tasarım

Doktor

Öğretim

Üyesi

5

1

Seramik ana sanat dalında doktora yapmış olup, takının tarihi ve tasarımı alanında çalışmış olmak.

Mühendislik-

Mimarlık

Fakültesi

Mimarlık

Şehircilik

Doktor

Öğretim

Üyesi

3

1

Mimarlık anabilim dalında doktorasını yapmış olup, network toplumu ve kent ilişkileri alanında çalışmış olmak.

Sağlık

Yüksekokulu

Müdürlüğü

Hemşirelik

Hemşirelik

Doktor

öğretim

Üyesi

3

1

Hemşirelik alanında doktora yapmış olup, Reiki ve sırt masajı alanında çalışma yapmış olmak.

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir

Altın alacaklar dikkat!
Kredi ücretlerinde önemli karar! Bankanın itirazı reddedildi
Mısır'da idam edilen gencin sözleri yürekleri dağladı
Türkiye'de mutluluk oranı geriledi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 15 yılı dolduran herkes...
3600 ek gösterge meclis gündeminde!
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Konut kredisi faizleri düşüyor! 13 bin 120 lira cepte kalacak
Mart ayında kamu işçilerine büyük zam yolda!
Ünlü oyuncu o partiden aday oldu!
'Faizlerde düşüş sürerse 200 bin ek konut satılır'
İŞKUR, çalışan annelere 40 milyon lira ödeme yaptı
O mağdurlara 31 milyon liralık ödeme
7 kişilik aile takla atan araçtan sağ kurtuldu
Erdoğan imzaladı! Kamuda tüm yazışmalarda kullanılacak
Ebe'lere yeni sorumluluk geliyor
O ülke 4.500 TL ücretle 2.500 işçi alacak! İşte detaylar...
HSK, 2019 Yılı Ana Kararname Prensiplerini açıkladı
Kayıp iş adamı hizmetçisinin evinde ölü bulundu
Kavakyolu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Cumhur İttifakı'nda yeni gelişme: Adaylığı düşürüldü!
Memur-Sen, sözleşmeli çalışanlara ilişkin çalıştay düzenledi
Akıl almaz olay!Sosyal medya üzerinden büyü yapıyor...
BES kesinti miktarı düşecek mi
Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren'tahliye' kararı
5975 gün prim ve 58 yaşa tabisiniz
Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'liler için Beştepe'ye gittiler
'Asfalt katılım payı verenlerin paralarını iade edeceğiz'
Deniz Çakır hakkında flaş gelişme
Altın nereye gidiyor? Uzmanı dolarda rakam vererek açıkladı
İlçe Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
Bakanlık: 'Kadro alan taşeron işçiye yüksek olan ücret ödenir'
İYİ Parti'li Filiz TBMM Başkan Adayı oldu
ABD'nin 'S-400 alerjisi' nereye gidiyor?
MHP'den Meclis'te önemli taşeron çıkışı!
Balıkçılar da tanzim satış istiyor
80 Bin KİT çalışanına kadro verilmemesi bir eksiklik..
AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu
Pakdemirli: Üretici ne diyorsa o olacak
Ergani'de minibüs devrildi: 21 yaralı
Kadro alan taşeronun zammı için 12 Şubat tarihli yeni görüş!
Eyüp'te göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Benzer Haberler