Anasayfa » İlan » Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı İptal Edildi

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı İptal Edildi

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı İptal Edildi

Tarih :
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı İptal Edildi

İPTAL İLANI

05.11.2018 tarih ve 30586 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyesi Alım ilanımız "Devlet Yükseköğretim Kurumlannda Öğretim Elemanı Norm Kadrolannın Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" gereğince aşağıda Anabılim Dalı, Kadro Unvanları ve sayısı belirtilen kadrolara ilişkin ilanımız iptal edilmiş olup, diğer kadroların başvurulan devam etmektedir.

Birimi

Bölümü

Program/ABD

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

Türkıyede Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürlüğü

Kürt Dili ve Kültürü

Profesör

1

1

Klasik Kürt edebiyatı metinleri ve 5anaü alanında çalışmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Doçent

1

1

Organik kaplı malzemelerin atmosferik korozyonu ve korozyonun önlenmesi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

İktisat

İktisat Teorisi

Doçent

2

I

Integral denklemleri üzerine çalışmış olmak.

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Doktor Öğretim

Üyesi

2

1

Eğitim Yönetimi, Tefrişi, Planlaması ve Ekonomisi alamnda doktora yapmış olup, Patemalist liderlik ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Sosyoloji alamnda doktora yapmış olup, babalık otoritesinin üretimi konusunda çalışma yapmış olmak

Edebiyat Fakültesi

Fars Dili ve Edebiyatı

Fars Dili ve Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

Fars Dili ve Edebiyatı alamnda doktora yapmış olup, 13. ve 14. Yüzyılda Farsça yazılmış bir divan üzerine çalışmış olmak

Mühendi slik- Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Şehircilik

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Mimarlık anabilim dalında doktorasını yapmış olup, nerivork toplumu ve kent ilişkileri alanında çalışmış olmak.

Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü

Hemşirelik

Hemşirelik

Doktor öğretim Üyesi

3

1

Hemşirelik alanında doktora yapmış olup, Reıkı ve sırt masajı alamnda çalışma yapmış olmak.

TC. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1- Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doçentlik belgesini, (1) bir adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

2- Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, (1) bir adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

3 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları bölümünü belirtir dilekçelerine özgeçmiş, doktora diplomasının tasdikli sureti, nüfus cüzdanı sureti, 1 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

4- Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir.

Başvuru Yeri :

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Profesör ve Doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), Doktor Öğretim Üyesi başvuruları ise ilgili Fakülte veya Yüksekokullara şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan Başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

Birimi

Bölümü

Program/ABD

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

Edebiyat

Fakültesi

Dekanlığı

Eğitim

Bilimleri

Bölümü

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Profesör

1

1

İlgili Alanda doçentliğini almış olup, Eğitimde liderlik ve denetim alanında çalışmış olmak.

Türkiyede Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürlüğü

Kürt Dili ve Kültürü

Profesör

1

1

Klasik Kürt edebiyatı metinleri ve sanatı alanında çalışmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

Doçent

1

1

İlgili alanda doçentlik belgesine sahip olup, beden ve spor öğretmenliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

Doçent

2

1

İlgili alanda doçentlik belgesine sahip olmak

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor

Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği

Doçent

2

1

Spor yönetimi ve spor pazarlaması alanında çalışmalar yapmış olmak

Sağlık

Yüksekokulu

Müdürlüğü

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Doçent

1

1

Organik kaplı malzemelerin atmosferik korozyonu ve korozyonun önlenmesi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı

İktisat

İktisat Teorisi

Doçent

2

1

İntegral denklemleri üzerine çalışmış olmak.

Kızıltepe

Meslek

Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Tohumculuk Teknolojisi

Doçent

1

1

Buğday genetik kaynakları ve serin iklim tahılları ıslahı konularında çalışmış olmak.

Türkiyede Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürlüğü

Arap Dili ve Kültürü

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

İlgili alanda çalışmış olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Beden eğitimi ve spor alanında doktora yapmış olup, spor fizyolojisi ile ilgili çalışma yapmış olmak

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

Doktor

Öğretim

Üyesi

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor

Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği

Doktor

Öğretim

Üyesi

4

1

Beden eğitimi ve spor alanında doktora yapmış olmak.

Edebiyat

Fakültesi

Dekanlığı

Eğitim

Bilimleri

Bölümü

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi

Doktor

Öğretim

Üyesi

2

1

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında doktora yapmış olup, Paternalist liderlik ile ilgili çalışmalar yapmış olmak

Edebiyat

Fakültesi

Dekanlığı

Sosyoloji

Uygulamalı Sosyoloji

Doktor

Öğretim

Üyesi

4

1

Sosyoloji alanında doktora yapmış olup, babalık otoritesinin üretimi konusunda çalışma yapmış olmak

Edebiyat

Fakültesi

Dekanlığı

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Doktor

Öğretim

Üyesi

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Edebiyat

Fakültesi

Dekanlığı

Arkeoloji

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

Doktor

Öğretim

Üyesi

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

Edebiyat

Fakültesi

Fars Dili ve Edebiyatı

Fars Dili ve Edebiyatı

Doktor

Öğretim

Üyesi

4

1

Fars Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olup, 13. ve 14. Yüzyılda Farsça yazılmış bir divan üzerine çalışmış olmak

Turizm

Fakültesi

Dekanlığı

Konaklama

İşletmeciliği

Konaklama İşletmeciliği

Doktor

Öğretim

Üyesi

4

1

Turizm İşletmeciliği Anabilim dalında doktora yapmış olup, hizmet odaklı örgütsel vatandaşlık davranışı konusunda çalışma yapmış olmak.

Turizm

Fakültesi

Dekanlığı

Gastronomi ve

Mutfak

Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Doktor

Öğretim

Üyesi

5

1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında doktora yapmış olmak

Güzel Sanatlar Fakültesi

Sinema ve Televizyon

Sinema ve Televizyon

Doktor

Öğretim

Üyesi

4

1

Güzel sanatlar eğitimi ana bilim dalında doktora yapmış olup, canlandırma sineması hakkında çalışmış olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

El Sanatları

Takı ve Tasarım

Doktor

Öğretim

Üyesi

5

1

Seramik ana sanat dalında doktora yapmış olup, takının tarihi ve tasarımı alanında çalışmış olmak.

Mühendislik-

Mimarlık

Fakültesi

Mimarlık

Şehircilik

Doktor

Öğretim

Üyesi

3

1

Mimarlık anabilim dalında doktorasını yapmış olup, network toplumu ve kent ilişkileri alanında çalışmış olmak.

Sağlık

Yüksekokulu

Müdürlüğü

Hemşirelik

Hemşirelik

Doktor

öğretim

Üyesi

3

1

Hemşirelik alanında doktora yapmış olup, Reiki ve sırt masajı alanında çalışma yapmış olmak.

Kaynak : SGK Rehberi
İşte iyi koşullar herkese yarar
Erdoğan: Zehra hanıma neyi sorun dedi?
40 bin kişiye daha bayram ikramiyesi verilecek!
Askeri helikopter, 8 yaşındaki çocuk için havalandı
EYT, 3600 ek gösterge, stajyerler ve kıdem tazminatıyla ilgili en son gelişmeler
Vatandaş, Erdoğan'a kuzu hediye etti
Ekrem İmamoğlu, "Siz bir proje misiniz?" sorusuna yanıt verdi
20 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
6 kişinin öldüğü arazi kavgasıyla ilgili 10 gözaltı
Ege Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem
Borsa haftaya yükselişle başladı
İnanmadılar ağladılar! Mahallenin borcunu ödedi...
Başkan, tüm memurların, saat 20:15'teki yürüyüşe katılmasını istedi
Konutta veresiye dönemi
Doktor, avukat eşini silahla öldürdü
Bayraktar: Türkiye dünyanın en iyisi İHA'sını yaptı
Ortak para birimi geliyor!Resmen duyurdular...
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü
Genç kızı o halde görenler şaştı kaldı!
DSP'de İmamoğlu çatlağı
AK Parti İlçe Başkanlığına EYP'li ve havai fişekli saldırı
Öğretmene mobbing ile ilgili önemli Danıştay kararı!
Emekliye 2 bin 562 TL!
Bakan Dönmez'den 'tabloların kaldırılması'na tepki
Sözleşmeliler için çağrı! 3+1 düzenlemesi bu haftaki torba yasaya girsin
Yeni emekliye de bayram ikramiyesi müjdesi
Sınav ücretleri kaldırılsın
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
CHP MYK'nin 100. Yıl Bildirgesi yayımlandı
Galatasarayın şampiyonluğunü bilmişti! İşte Fenerbahçe yorumu...
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'ın acı günü
Türkiye'nin 'aranan elemanları' bu okulda yetişiyor
Sözleşmeliyim, öğretmenliğe geçmek için 1 yıl beklemem gerekir mi?
Mansur Yavaş, bütün sol sitelere reklam verdi
Bakan müjdeyi verdi! O gençlere...
14 Farklı Şehir Ve Kurum 98 Personel Alımı Yapıyor
2 gün ormanda arandı, cezaevinden çıktı!
THY'ye ait yolcu uçağı Tahran'a zorunlu iniş yaptı
Müjdeyi Genel Müdür verdi! PTT 58 bin kişiyi işe alacak...
Memur adaylarından, İSKİ'ye sözlü sınav tepkisi
İşten ayrılırken bu imzaya dikkat!
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 22 kişi adliyede

Benzer Haberler