Anasayfa » İlan » Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi

Tarih :
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi

ÖĞRETİM: ÜYESİ DÜZELTME İLANI

06.11.201 S tarihli ve 30587 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Alım ilanımızda '"Devlet Yükseköğretim Kurumlarmda Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" gereğince bazı kadrolar iptal edilerek, aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi Alımı devam etmektedir.

Sıra

No

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Ad.

Niteliği

1

Orman Fakültesi

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Yaban Hayatı Yönetimi

Doçent

1

1

Yaban hayatı habitatlarının modellenmesi, biyolojik çeşitlilik, yaban hayatı envanterinde Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama teknolojilerinin kullanımı konularında çalışmalar yapmış olmak.

2

Eğirdir Turizm vc Otelcilik Yüksekokulu

Konaklama

İşletmeciliği

Konaklama İşletmeciliği

Doçent

1

1

Pazarlama alanında doçentliğini almış olmak ve spor pazarlaması ve rekabet stratejisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

3

Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

Konaklama

İşletmeciliği

Konaklama İşletmeciliği

Profesör

]

l

Turizm alanında doçentliğini almış olmak ve turizmde insan kaynakları yönetimi ve örgütsel davranış konularında çalışmalar yapmış olmak.

4

Eğirdir Meslek Yüksekokulu

Gıda İşleme

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

Doçent

1

I

Doçentlik unvanını gıda bilimleri ve mühendisliği alanında almış olmak.

5

İsparta Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

Sağlık Kurumlan İşletmeciliği

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını yönetim ve strateji alanında almış olmak ve hizmet işletmeleri yönetimi, insan kaynaklan yönetimi, stratejik yönetim, yönetim ve organizasyon alanlannda çalışmalar yapmış olmak.

6

Senirkent Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

İş Sağlığı ve Güvenliği

Doçent

1

1

Elektroreolojik malzemeler ve polimer sentezi konularında çalışmalar yapmış olmak.

7

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

İş Sağlığı ve Güvenliği

Doçent

1

1

Volkanitler üzerinde gama-ışın spektrometrisi ve manyetik yöntemlerle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriterleri hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarih itibariyle 15 gündür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Başvuru Formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR:

-Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. -Başvuru Formalarına ve ayrıntılı bilgilere http://persdb.isparta.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir. -Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

-%20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Sıra

No

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Ad.

Niteliği

1

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Hastalıklar

Doçent

1

1

Balık immünolojisi ve balık sağlığı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

2

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

Avlama Teknolojisi

Doçent

1

1

Kerevitlerde sindirim enzim aktiviteleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

3

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

Avlama Teknolojisi

Profesör

1

1

Tatlı su İstakozlarının popülasyonu ve seçiciliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

4

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

İşleme Teknolojisi

Profesör

1

2

Balık işleme ve muhafaza teknikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

5

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Yetiştiricilik

Profesör

1

1

Su ürünleri besleme ve yem teknolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

6

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Havza Yönetimi

Doçent

1

1

İklim değişikliği, havza yönetimi ve modellemesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

7

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Orman Botaniği

Doçent

1

1

Orman botaniği ve Hora konularında çalışmalar yapmış olmak.

8

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Silvikültür

Doçent

1

]

Ağaçlandırma alanlarında ve fidanlıklarda bitki besleme ve gübreleme üzerine çalışmalar yapmış olmak.

9

Orman Fakültesi

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Yaban Hayatı Yönetimi

Doçent

1

I

Yaban hayatı habitatlarının modellenmesi, biyolojik çeşitlilik, yaban hayatı envanterinde Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama teknolojilerinin kullanımı konularında çalışmalar yapmış olmak.

10

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Orman Ekonomisi

Profesör

1

1

Orman işletmelerinde optimizasyon ve çok ölçütlü karar verme konularında çalışmalar yapmış olmak.

11

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Silvikültür

Profesör

1

I

Ormancılıkta fidanlık tekniği, ağaç ve fidan fizyolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

12

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Tarım Makineleri ve

Teknolojileri

Mühendisliği

Tarım Makinaları ve

Teknolojileri

Mühendisliği

Doçent

1

1

Tarımsal Ürünlerin Kurutulması konusunda çalışmalar yapmış olmak.

13

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Tarımsal Biyoteknoloji

Enzim ve

Mikrobiyel

Biyoteknoloji

Doçent

i

1

Polifenol oksidaz enzimi üzerine bazı kalkon ve üre türevlerinin etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

14

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Tarla Bitkileri

Endüstri Bitkileri

Doçent

1

I

Nişasta ve şeker bitkileri ve tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

15

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Tarla Bitkileri

Endüstri Bitkileri

Doçent

1

1

Yağ bitkileri ve tıbbi ve aromatik üzerine çalışmalar yapmış olmak.

16

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Doçent

1

1

Bitki besleme ve gübreleme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

17

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Zooteknik

Biyometri Genetik

Doçent

i

1

Biyometri Anabilim Dalında doçentliğini almış olmak ve simülasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

18

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Tarım Ekonomisi

Tarım İşletmeciliği

Profesör

1

I

Tarım işletmeciliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

19

'Farını Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Profesör

1

!

Sulama, drenaj ve arazi ıslahı, tuzluluk konularında çalışmalar yapmış olmak.

20

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Tarla Bitkileri

Tahıllar ve

Yemeklik

Baklagiller

Profesör

i

1

Yemeklik tane baklagiller üzerine çalışmalar yapmış olmak.

21

Teknoloji Fakültesi

Biyomedikal

Mühendisliği

Biyomedikal

Mühendisliği

Doçent

1

i

Plazmalar, atmosferik basınç plazmalar ve plazmaların biyomedikal uygulamaları konularında çalışmalar yapmış olmak.

22

Teknoloji Fakültesi

Biyomedikal

Mühendisliği

Biyomedikal

Mühendisliği

Doçent

1

1

Fotodinamik terapi, iyon sensörleri, moleküler mantık devreleri, diaminokonduritol sentezi konularında çalışmalar yapmış olmak.

23

Teknoloji Fakültesi

Biyomedikal

Mühendisliği

Biyomedikal

Mühendisliği

Doçent

1

1

Doçentliğini biyoloji alanında almış olmak ve biyoçeşitlilik ve popülasyon genetiği konularında çalışmalar yapmış olmak.

24

Teknoloji Fakültesi

Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

Doçent

1

1

Fotometrik ölçümler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

25

Teknoloji Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Yönetimi ve Verimliliği

Doçent

1

1

Basınçlı döküm, yalıtım malzemeleri ve yalıtım teknolojileri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

26

Teknoloji Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı Malzemeleri

Doçent

i

1

Yapısal olmayan endüstriyel ahşap iç ekipmanların deprem davranışları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

27

Teknoloji Fakültesi

Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

Profesör

1

1

Çok seviyeli inverter konusunda çalışmalar yapmış olmak.

28

Teknoloji Fakültesi

Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

Profesör

1

1

Elektrik motoru arızalan tespiti konusunda çalışmalar yapmış olmak.

29

Teknoloji Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Isı Tekniği

Profesör

i

1

Enerji depolama ve yenilenebilir enerji kaynakları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

30

Teknoloji Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapım Yönetimi

Profesör

1

!

Bitki su tüketimi, su-verim ilişkileri ve suyun etkin kullanımı konularında çalışmalar yapmış olmak.

31

Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

Konaklama

İşletmeciliği

Konaklama

İşletmeciliği

Doçent

i

]

Pazarlama alanında doçentliğini almış olmak ve spor pazarlaması ve rekabet stratejisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

32

Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

Konaklama

İşletmeciliği

Konaklama

İşletmeciliği

Profesör

1

1

Turizm alanında doçentliğini almış olmak ve turizmde insan kaynakları yönetimi ve örgütsel davranış konularında çalışmalar yapmış olmak.

33

Eğirdir Meslek Yüksekokulu

Gıda İşleme

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını gıda bilimleri ve mühendisliği alanında almış olmak.

34

İsparta Meslek Yüksekokulu

Dış Ticaret

Dış Ticaret

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını uluslararası iktisat bilim dalında almış olmak ve dış ticaret, küreselleşme, sürdürülebilirlik, bölgesel kalkınma ve inovasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.

35

İsparta Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

Sağlık Kuramları İşletmeciliği

Doçent

1

I

Doçentlik unvanını yönetim vc strateji alanında almış olmak ve hizmet işletmeleri yönetimi, insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim, yönetim ve organizasyon alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

36

Senirkent Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm

İş Sağlığı ve Güvenliği

Doçent

1

1

Elektroreolojik malzemeler ve polimer sentezi konularında çalışmalar yapmış olmak.

37

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

İnşaat

İnşaat Teknolojisi

Doçent

1

1

Betonda kullanılan mineral katkılarla ilgili çalışmalar yapmış olmak.

38

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm

İş Sağlığı ve Güvenliği

Doçent

1

l

Volkanitler üzerinde gama-ışın spektrometrisi ve manyetik yöntemlerle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

39

Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar

Teknolojileri

Bilgisayar

Programcılığı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

l

Yaşamboyu Öğrenme, yetişkin eğitimi ve uzaktan eğitim alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

40

Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar

Teknolojileri

Bilgisayar

Programcılığı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

l

Açık ve uzaktan öğrenme alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

41

Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar

Teknolojileri

Bilgisayar

Programcılığı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Elektromanyetik dalgaların yayılımı, elektromanyetik uyumluluk alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Kaynak : SGK Rehberi
Emekliye 2 bin 562 TL!
Erdoğan'dan muhaliflere de iftar daveti
Huawei cep telefonu olanlar dikkat! Google işbirliğini kesti
Erdoğan: YSK Milletvekilliğimi almıştı!
Muayenede raporu yüzde 60'ın altına düşenin malul aylığı kesilir mi?
Türkiye'nin 'aranan elemanları' bu okulda yetişiyor
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'ın acı günü
Şalvarını giydi, kasketini taktı... Bahçeli'den ilginç 19 Mayıs kutlaması
Danıştay'dan binlerce memuru ilgilendiren karar! Memur atılamaz...
Gençlere çifte destek!
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 22 kişi adliyede
CHP MYK'nin 100. Yıl Bildirgesi yayımlandı
AK Parti İlçe Başkanlığına EYP'li ve havai fişekli saldırı
İstanbul’a müjde! Bugün ücretsiz kullanılıyor
Mansur Yavaş, bütün sol sitelere reklam verdi
Dışişleri Bakanlığı'nda büyük operasyon! 249 gözaltı..
Ankara'da EGO'dan engelli, hamile ve çocuklu kadınlara müjde!
Binali Yıldırım'a Beşiktaş'ta yoğun ilgi
Emlakçıya aracında infaz
Öğretmene mobbing ile ilgili önemli Danıştay kararı!
Bakan Dönmez'den 'tabloların kaldırılması'na tepki
Erdoğan: Biz arkasındaki tezgahı çok iyi biliyoruz
Konutta veresiye dönemi
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren torba bu hafta Meclis'te görüşülecek!
Müjdeyi Genel Müdür verdi! PTT 58 bin kişiyi işe alacak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgası hâlen bitmiş değil
Erdoğan 'Er'den 'Generalliğe' gidilebilecek..
Yeni emekliye de bayram ikramiyesi müjdesi
Türk-İş'in kıdem tazminatı tartışmalarıa yanıtı!
İnanmadılar ağladılar! Mahallenin borcunu ödedi...
Günlerdir aranıyordu! Minik Nurcan'dan kahreden haber
EYT, 3600 ek gösterge, stajyerler ve kıdem tazminatıyla ilgili en son gelişmeler
Bakan Soylu: Gördüklerim tüylerimi ürpertti
6 bin TL veriyoruz ama usta yok
Galatasarayın şampiyonluğunü bilmişti! İşte Fenerbahçe yorumu...
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı
Erdoğan, Samsun'da ilan etti: Bugünden itibaren...
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü
Aracı yenileyene 15 bin TL indirim
Gümüşhane Torul Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ege Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem
İBB'den bedelsiz lojman devri' haberine ilişkin açıklama
Türkiye 100 Yarışması'nın birincisi o ilimizden çıktı
Meteoroloji 5 ili uyardı!
Bayram ettiler! Doluluk oranı yüzde 100
BTK'den drone cezası
Türk-İş açıkladı: İşçi tedirgin
19 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları

Benzer Haberler