Anasayfa » İlan » Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi

Tarih :
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi

ÖĞRETİM: ÜYESİ DÜZELTME İLANI

06.11.201 S tarihli ve 30587 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Alım ilanımızda '"Devlet Yükseköğretim Kurumlarmda Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" gereğince bazı kadrolar iptal edilerek, aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi Alımı devam etmektedir.

Sıra

No

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Ad.

Niteliği

1

Orman Fakültesi

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Yaban Hayatı Yönetimi

Doçent

1

1

Yaban hayatı habitatlarının modellenmesi, biyolojik çeşitlilik, yaban hayatı envanterinde Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama teknolojilerinin kullanımı konularında çalışmalar yapmış olmak.

2

Eğirdir Turizm vc Otelcilik Yüksekokulu

Konaklama

İşletmeciliği

Konaklama İşletmeciliği

Doçent

1

1

Pazarlama alanında doçentliğini almış olmak ve spor pazarlaması ve rekabet stratejisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

3

Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

Konaklama

İşletmeciliği

Konaklama İşletmeciliği

Profesör

]

l

Turizm alanında doçentliğini almış olmak ve turizmde insan kaynakları yönetimi ve örgütsel davranış konularında çalışmalar yapmış olmak.

4

Eğirdir Meslek Yüksekokulu

Gıda İşleme

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

Doçent

1

I

Doçentlik unvanını gıda bilimleri ve mühendisliği alanında almış olmak.

5

İsparta Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

Sağlık Kurumlan İşletmeciliği

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını yönetim ve strateji alanında almış olmak ve hizmet işletmeleri yönetimi, insan kaynaklan yönetimi, stratejik yönetim, yönetim ve organizasyon alanlannda çalışmalar yapmış olmak.

6

Senirkent Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

İş Sağlığı ve Güvenliği

Doçent

1

1

Elektroreolojik malzemeler ve polimer sentezi konularında çalışmalar yapmış olmak.

7

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

İş Sağlığı ve Güvenliği

Doçent

1

1

Volkanitler üzerinde gama-ışın spektrometrisi ve manyetik yöntemlerle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriterleri hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarih itibariyle 15 gündür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşıyan Profesör ve Doçent adaylarının Başvuru Formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

NOTLAR:

-Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. -Başvuru Formalarına ve ayrıntılı bilgilere http://persdb.isparta.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir. -Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

-%20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Sıra

No

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Der.

Ad.

Niteliği

1

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Hastalıklar

Doçent

1

1

Balık immünolojisi ve balık sağlığı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

2

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

Avlama Teknolojisi

Doçent

1

1

Kerevitlerde sindirim enzim aktiviteleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

3

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

Avlama Teknolojisi

Profesör

1

1

Tatlı su İstakozlarının popülasyonu ve seçiciliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

4

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

İşleme Teknolojisi

Profesör

1

2

Balık işleme ve muhafaza teknikleri üzerine çalışmalar yapmış olmak.

5

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Yetiştiricilik

Profesör

1

1

Su ürünleri besleme ve yem teknolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

6

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Havza Yönetimi

Doçent

1

1

İklim değişikliği, havza yönetimi ve modellemesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

7

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Orman Botaniği

Doçent

1

1

Orman botaniği ve Hora konularında çalışmalar yapmış olmak.

8

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Silvikültür

Doçent

1

]

Ağaçlandırma alanlarında ve fidanlıklarda bitki besleme ve gübreleme üzerine çalışmalar yapmış olmak.

9

Orman Fakültesi

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi

Yaban Hayatı Yönetimi

Doçent

1

I

Yaban hayatı habitatlarının modellenmesi, biyolojik çeşitlilik, yaban hayatı envanterinde Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama teknolojilerinin kullanımı konularında çalışmalar yapmış olmak.

10

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Orman Ekonomisi

Profesör

1

1

Orman işletmelerinde optimizasyon ve çok ölçütlü karar verme konularında çalışmalar yapmış olmak.

11

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Silvikültür

Profesör

1

I

Ormancılıkta fidanlık tekniği, ağaç ve fidan fizyolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

12

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Tarım Makineleri ve

Teknolojileri

Mühendisliği

Tarım Makinaları ve

Teknolojileri

Mühendisliği

Doçent

1

1

Tarımsal Ürünlerin Kurutulması konusunda çalışmalar yapmış olmak.

13

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Tarımsal Biyoteknoloji

Enzim ve

Mikrobiyel

Biyoteknoloji

Doçent

i

1

Polifenol oksidaz enzimi üzerine bazı kalkon ve üre türevlerinin etkisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

14

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Tarla Bitkileri

Endüstri Bitkileri

Doçent

1

I

Nişasta ve şeker bitkileri ve tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

15

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Tarla Bitkileri

Endüstri Bitkileri

Doçent

1

1

Yağ bitkileri ve tıbbi ve aromatik üzerine çalışmalar yapmış olmak.

16

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Doçent

1

1

Bitki besleme ve gübreleme konusunda çalışmalar yapmış olmak.

17

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Zooteknik

Biyometri Genetik

Doçent

i

1

Biyometri Anabilim Dalında doçentliğini almış olmak ve simülasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.

18

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Tarım Ekonomisi

Tarım İşletmeciliği

Profesör

1

I

Tarım işletmeciliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

19

'Farını Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Profesör

1

!

Sulama, drenaj ve arazi ıslahı, tuzluluk konularında çalışmalar yapmış olmak.

20

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Tarla Bitkileri

Tahıllar ve

Yemeklik

Baklagiller

Profesör

i

1

Yemeklik tane baklagiller üzerine çalışmalar yapmış olmak.

21

Teknoloji Fakültesi

Biyomedikal

Mühendisliği

Biyomedikal

Mühendisliği

Doçent

1

i

Plazmalar, atmosferik basınç plazmalar ve plazmaların biyomedikal uygulamaları konularında çalışmalar yapmış olmak.

22

Teknoloji Fakültesi

Biyomedikal

Mühendisliği

Biyomedikal

Mühendisliği

Doçent

1

1

Fotodinamik terapi, iyon sensörleri, moleküler mantık devreleri, diaminokonduritol sentezi konularında çalışmalar yapmış olmak.

23

Teknoloji Fakültesi

Biyomedikal

Mühendisliği

Biyomedikal

Mühendisliği

Doçent

1

1

Doçentliğini biyoloji alanında almış olmak ve biyoçeşitlilik ve popülasyon genetiği konularında çalışmalar yapmış olmak.

24

Teknoloji Fakültesi

Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

Doçent

1

1

Fotometrik ölçümler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

25

Teknoloji Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Yönetimi ve Verimliliği

Doçent

1

1

Basınçlı döküm, yalıtım malzemeleri ve yalıtım teknolojileri alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

26

Teknoloji Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı Malzemeleri

Doçent

i

1

Yapısal olmayan endüstriyel ahşap iç ekipmanların deprem davranışları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

27

Teknoloji Fakültesi

Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

Profesör

1

1

Çok seviyeli inverter konusunda çalışmalar yapmış olmak.

28

Teknoloji Fakültesi

Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

Elektrik-Elektronik

Mühendisliği

Profesör

1

1

Elektrik motoru arızalan tespiti konusunda çalışmalar yapmış olmak.

29

Teknoloji Fakültesi

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Isı Tekniği

Profesör

i

1

Enerji depolama ve yenilenebilir enerji kaynakları alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

30

Teknoloji Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapım Yönetimi

Profesör

1

!

Bitki su tüketimi, su-verim ilişkileri ve suyun etkin kullanımı konularında çalışmalar yapmış olmak.

31

Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

Konaklama

İşletmeciliği

Konaklama

İşletmeciliği

Doçent

i

]

Pazarlama alanında doçentliğini almış olmak ve spor pazarlaması ve rekabet stratejisi konularında çalışmalar yapmış olmak.

32

Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

Konaklama

İşletmeciliği

Konaklama

İşletmeciliği

Profesör

1

1

Turizm alanında doçentliğini almış olmak ve turizmde insan kaynakları yönetimi ve örgütsel davranış konularında çalışmalar yapmış olmak.

33

Eğirdir Meslek Yüksekokulu

Gıda İşleme

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını gıda bilimleri ve mühendisliği alanında almış olmak.

34

İsparta Meslek Yüksekokulu

Dış Ticaret

Dış Ticaret

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını uluslararası iktisat bilim dalında almış olmak ve dış ticaret, küreselleşme, sürdürülebilirlik, bölgesel kalkınma ve inovasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.

35

İsparta Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

Sağlık Kuramları İşletmeciliği

Doçent

1

I

Doçentlik unvanını yönetim vc strateji alanında almış olmak ve hizmet işletmeleri yönetimi, insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim, yönetim ve organizasyon alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

36

Senirkent Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm

İş Sağlığı ve Güvenliği

Doçent

1

1

Elektroreolojik malzemeler ve polimer sentezi konularında çalışmalar yapmış olmak.

37

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

İnşaat

İnşaat Teknolojisi

Doçent

1

1

Betonda kullanılan mineral katkılarla ilgili çalışmalar yapmış olmak.

38

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm

İş Sağlığı ve Güvenliği

Doçent

1

l

Volkanitler üzerinde gama-ışın spektrometrisi ve manyetik yöntemlerle ilgili çalışmalar yapmış olmak.

39

Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar

Teknolojileri

Bilgisayar

Programcılığı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

l

Yaşamboyu Öğrenme, yetişkin eğitimi ve uzaktan eğitim alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

40

Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar

Teknolojileri

Bilgisayar

Programcılığı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

l

Açık ve uzaktan öğrenme alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

41

Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar

Teknolojileri

Bilgisayar

Programcılığı

Doktor

Öğretim

Üyesi

1

1

Elektromanyetik dalgaların yayılımı, elektromanyetik uyumluluk alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir

Üç saatte 20 bin TL!
Konut kredisi faizleri düşüyor! 13 bin 120 lira cepte kalacak
5975 gün prim ve 58 yaşa tabisiniz
295 muvazzaf asker FETÖ'den gözaltı kararı
Meclis'te kabul edildi! Sıfırlanıyor
Aksaray Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Bakan Kurum: Plastik poşet kullanımı yüzde 70 azaldı
Engelli yönetmeliği değiştiği için raporları değiştirmeye gerek var mı?
Üst Araması Yapan 2 Polis, Hırsızlıktan Tutuklandı
İYİ Parti'li Filiz TBMM Başkan Adayı oldu
ÜAK'tan görevde yükselme yazılı sınav açıklaması
Bakan Dönmez: 81 ilde doğal gaz kullanıma hazır hale gelmiştir
SBÜ Rektörü: Mezunlarımızın işsiz kalma ihtimali yok
KHK ile ihraç edilenlere destek eylemlerine 'beraat' kararı
Ünlü oyuncu o partiden aday oldu!
Altın alacaklar dikkat!
66.000 TL'den başlıyor! İşte il il ucuz konut listesi...
Erdoğan imzaladı! Kamuda tüm yazışmalarda kullanılacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çalışanlar dikkat! Bu alacağın 'İndirim'i yok...
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kredi ücretlerinde önemli karar! Bankanın itirazı reddedildi
13 bin sözleşmeli er alınacak! İşte başvuru şartları
İŞKUR, çalışan annelere 40 milyon lira ödeme yaptı
O kadın: Kılıçdaroğlu beni rencide etti
Emekliye güzel haber! Aylık kazanç 1472 lirayı bulacak
Kredi kartlarıyla ilgili önemli açıklama! 60 aya çıkacak...
Bakan müjdeyi verdi! O borçlar da yapılandırılacak
Kavakyolu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Türkiye'de mutluluk oranı geriledi
Pilot subayların terfi işlemleri derhal yapılacak
7 kişilik aile takla atan araçtan sağ kurtuldu
Sağlık Bakanı'ndan Yıldız Tilbe'nin bedava ilaç isteğine yanıt
Hem çalışanı hem bütçeyi vuruyor! Her üç kişiden biri...
TBMM Başkan adayı Mustafa Şentop başvurusunu yaptı
5 Bakanlıkta atamalar yapıldı! İşte tam liste
AK Parti'de kritik adım! Zarflar Erdoğan’a gönderildi
Altın nereye gidiyor? Uzmanı dolarda rakam vererek açıkladı
Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu acil servise götürdü
Bu hafta en çok altın kazandırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Bu yıl başlıyoruz!
Eşini öldüren kadın 'kazanılmış hak'ile cezadan kurtuldu
ABD'nin 'S-400 alerjisi' nereye gidiyor?
OPTİMAR'a göre Mersin'de MHP'nin adayı önde
MEB'den özel okul tabelalarına düzenleme
Kimliğe 'Alevi' yazılması talebine cevap geldi
Gönül belediyeciliği ile yaşlı dostu şehirler desteklenecek
Vakıflar Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı

Benzer Haberler