Zabıta ve itfaiye personelinin, çalışma ücreti ne kadar olacak?

Zabıta ve itfaiye personelinin, çalışma ücreti ne kadar olacak?

2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifinde yer alan miktarlara göre, zabıta memuru ve itfaiye erlerinin aylık maktu fazla çalışma ücretleri yüzde 8 oranında artırılmaktadır.

Tarih :
Zabıta ve itfaiye personelinin, çalışma ücreti ne kadar olacak?
2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi, geçen hafta TBMM'ye sunulmuştu. Teklife göre, zabıta memuru ve itfaiye erlerinin aylık maktu fazla çalışma ücretleri yüzde 8 oranında artırılmaktadır.

Teklife göre, Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye sınırları içinde çalışan zabıta memurları ve itfaiye erlerinin aylık maktu fazla çalışma ücretleri 648 liradan 701 liraya çıkarılmaktadır.

Nüfusu 10 bine kadar olan ilçelerde geçen yıl 263 TL olan aylık maktu fazla çalışma ücreti, 2019 yılında 284,50 TL'ye yükseltilmektedir.

İşte teklifte yer alan düzenleme

(B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti:

1- Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak, bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu;

- 10.000'e kadar olanlar için 284,50 Türk Lirasını,

- 10.001'den 50.000'e kadar olanlar için 305 Türk Lirasını,

- 50.001'den 100.000'e kadar olanlar için 337,50 Türk Lirasını,

- 100.001'den 250.000'e kadar olanlar için 381 Türk Lirasını,

- 250.001'den 1.000.000'e kadar olanlar için 454,50 Türk Lirasını,

- 1.000.001'den fazla olanlar için 527 Türk Lirasını,

- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 527 Türk Lirasını,

- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehirler belediye sınırları içerisindekiler için 701 Türk Lirasını,

geçemez

 

Kaynak : Memurlar.Net

İlgilinizi Çekebilir