Anasayfa » Medya Haberleri » Danıştay'ın 'Andımız Kararı' sembolik mi? İşte kararın analizi

Danıştay'ın 'Andımız Kararı' sembolik mi? İşte kararın analizi

Danıştay'ın 'Andımız Kararı' sembolik mi? İşte kararın analizi

Danıştay'ın 'Andımız Kararı'nı Ahmet ÜNLÜ yorumladı...

Tarih :
Danıştay'ın 'Andımız Kararı' sembolik mi? İşte kararın analizi

Yargı yine bizleri yanıltmadı. Kanunda açık hüküm olsa da ben istediğim kararı veririm ve yürütmede bunu uygulamak zorundadır mesajının çok iyi okunması gerekmektedir. Öncelikle davanın iptali; Danıştay tetkik hakimi ve Danıştay savcısının davanın iptali yönünde görüş belirttiği kararda iki muhalif üye dışında diğer 3 üyenin oy çokluğuyla iptal kararı verilmiştir.

4688 sayılı Kanunun 19/f maddesi gayet açık olup bu konuda Sendikanın açtığı davanın ehliyet yönünden reddedilmesi gerekirken maalesef iptal kararı verilmiştir. Nitekim iki üyenin bu yöndeki gerekçesine kararda yer verilmiştir. Ancak, Danıştay tetkik hakimi ve Danıştay savcısının görüşlerinde davanın ehliyet yönüne girmemeleri de üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur.

Sendika, 4688 sayılı Kanunun 19/f bendine göre; Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukukî yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olabilmektedir. Bu nedenle Sendikanın bu maddeye göre bu konuda açtığı davanın kabulü mümkün değildir. Daha önceki dönemlerde de yargı başörtüsüyle ilgili konuda uysa da uymasa da ben verdim oldu demişti.

Diğer yandan, Danıştay'ın iptal ettiği Ekim 2013 tarihli Yönetmelik düzenlemesidir ki 2014 yılında bu Yönetmelik bütünüyle yürürlükten kaldırılmış olup, 2014 yılındaki İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ise yürürlüktedir ve bu Yönetmeliğe yönelik olarak alınmış bir karar da bulunmamaktadır. Dolaysıyla, bu Danıştay kararının sembolik değerinden öte uygulamaya yönelik bir anlamı yoktur ve bu Karar öğrenci andının okutulmasını zorunlu kılmamaktadır. Bu Kararın andımızın yeniden okutulmasından ziyade yargının yeniden iyi okunması gerektiğini göstermesi açısından önemi çok büyüktür.

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir