Anasayfa » İlan » Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN DUYURU

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların, 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve "Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönergesinde istenen özellikleri sağlamaları gerekmektedir.

Profesör kadrolarına başvuracak adaylar, 2547 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak sunan dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, yayın listesinden oluşan evrağı bir takım, Ayrıca; özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyayı altı takım halinde vereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar, 2547 sayılı kanunun 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, dilekçelerinde başvurdukları kadroyu belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesinden oluşan evrağı bir takım, Ayrıca; özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyayı 4 takım halinde vereceklerdir.

GENEL AÇIKLAMALAR

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların YDS'den 65 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puanı almış olmaları gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvurular gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün süre içerisinde KTÜ Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır.

"Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"ye ve ilgili Senato Kararlarına Üniversitemiz www.ktu.edu.tr/personel web sayfasındaki mevzuat kısmından ulaşabilirsiniz.

İlgililere duyurulur.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO

ÜNVANI

DER.

ADEDİ

AÇIKLAMA

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Yönetim ve Bilişim Sistemleri

Yönetim ve Bilişim Sistemleri

Profesör

1

1

Yönetim ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği veya Muhasebe ve Finans alanlarından birinde doçent ünvanı almış olmak.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO

ÜNVANI

DER.

ADEDİ

AÇIKLAMA

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

Profesör

1

1

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Profesör

1

1

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapım Yönetimi

Profesör

1

1

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Enerji

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Profesör

1

2

Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık

İç Mimarlık

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Metobolizma Hast.)

D r.Öğr.Üyesi

1

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Romatoloji alanında yan dal uzmanlığı almış olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Kardiyovasküler Rehabilitasyon alanında sertifika sahibi ve bir yıl çalışmış olmak.

TOPLAM

12

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler