Anasayfa » İşveren » Beş puanlık prim indiriminden Yararlanan işverenler dikkat!

Beş puanlık prim indiriminden Yararlanan işverenler dikkat!

Beş puanlık prim indiriminden Yararlanan işverenler dikkat!

Uygulamada “beş puanlık prim indirimi” olarak da bilinen, 5510 sayılı yasanın 81’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen sigorta primi işveren hissesinin beş puanlık kısmının Hazinece karşılanmasına ilişkin uygulamaya, torba kanunla yapılan düzenlemeler sonucunda yeni bir şart daha getirilmiştir

Tarih :
Beş puanlık prim indiriminden Yararlanan işverenler dikkat!

Uygulamada “beş puanlık prim indirimi” olarak da bilinen, 5510 sayılı yasanın 81’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen sigorta primi işveren hissesinin beş puanlık kısmının Hazinece karşılanmasına ilişkin uygulamaya, torba kanunla yapılan düzenlemeler sonucunda yeni bir şart daha getirilmiştir.

29/5/2013 tarihli ve 28861 Resmi Gazetede yayımlanan 6486 sayılı yasa ile 5510 sayılı yasanın 81 inci maddesinin sonuna “Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi hâlinde, işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz. Bu madde kapsamındaki teşvikten yersiz olarak faydalanıldığının tespiti hâlinde, yararlanılan teşvik tutarı işverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.” şeklinde yeni bir fıkra eklenmiştir.

Yapılan bu düzenleme ile daha önce kayıt dışı sigortalı çalıştıran işverenlere yönelik olarak verilen beş puanlık prim indiriminden bir yıl süreyle men cezası, sahte sigortalı bildiriminde bulunan işverenlere yönelik olarak da verilmeye başlanılmıştır.

Bu değişikliğin 1/6/2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olması nedeniyle, 2013/Haziran ayına ilişkin olarak düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak fiilen çalıştırmadığı kişileri sigortalı olarak bildirdiği tespit edilen işverenler, kayıt dışı sigortalı çalıştırdığı tespit edilen işverenler de olduğu gibi beş puanlık prim indiriminden bir yıl süreyle yararlanmayacaklardır.

Sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğunun tespiti halinde, evvelce hem sahte bildirimler iptal edilmekte hem de işveren ve sigortalı hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmakta iken, yapılan bu düzenleme ile ayrıca beş puanlık prim indiriminden de bir yıl süreyle yasaklı hale getirilmesi sağlanmıştır.

Sigorta prim teşviklerinden yararlanmak gibi veya ihale konusu işyerleri ile özel bina inşaatlarında asgari işçilik miktarını doldurmak gibi amaçlarla fiilen çalıştırmadığı kişileri sigortalı olarak bildiren vatandaşların, sahte sigortalı bildirmenin cezasının oldukça ağır olduğunu da dikkate alarak, bu alışkanlıklarını bir an evvel terk etmeleri yerinde olacaktır.

Ahmet GÜNEY

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler