Anasayfa » İlan » İçişleri Bakanlığı 57 sözleşmeli bilişim personel alacak

İçişleri Bakanlığı 57 sözleşmeli bilişim personel alacak

İçişleri Bakanlığı 57 sözleşmeli bilişim personel alacak

Tarih :
İçişleri Bakanlığı 57 sözleşmeli bilişim personel alacak

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere,

31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 57 (elliyedi) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir),

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

1. PROJE MİMARI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katına

Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği veya elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) İyi derecede C# .NET bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c) ASP, .NET, C# dilleriyle yazılım geliştirmiş olmak,

ç) Stored procedure, trigger ve function yazma konularında tecrübe sahibi olmak,

d) Kod güvenliği ve kodlama standartları konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Katmanlı yazılım mimarileri konusunda bilgi sahibi olmak,

f) XML, web services ve AJAX konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Nesne tabanlı yazılım mimari konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Kullanıcı sayısı 10.000 den fazla kullanıcı kapasitesi olan büyük çaplı en az üç (3) adet projeyi

başarılı şekilde yönetmiş olmak,

h) Oracle veritabanı 11g ve üstü versiyonlarında tecrübe ve belge sahibi olmak,

ı) Açık kaynak sistemler üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Gerçek zamanlı haberleşme uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,

j) Java, J2EE, JSF, EJB, Weblogic 11g, 12c, Middleware araçları, Spring, Hibernate konularında

deneyimli olmak,

k) BPEL, BPMN 2.0 konularında bilgi ve proje deneyimi sahibi olmak,

l) WebServis (SOAP, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve WCF (Windows Communication

Foundation) ile uygulama geliştirmiş olmak,

m) Oracle Database Administration 1 ve 2 konusunda Eğitim, Katılım veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak,

n) MS Project konusunda Eğitim, Katılım veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak,

o) Süreç Yönetimi konusunda Eğitim, Katılım veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak,

ö) Yazılım Uzmanlığı C# ASP.NET, ADO.NET konularında Eğitim, Katılım veya Uzmanlık

sertifikasına sahip olmak,

p) Bilişim sistemleri konusunda en az on (10) yıl tecrübeli olmak,

r) Veri tabanı yedekleme konularında tecrübeli, ayrıca sertifika veya belgeye sahip olmak,

s) Veri tabanı ve uygulama sunucuları güvenliği konusunda tecrübeli, ayrıca sertifika veya belgeye

sahip olmak,

ş) Uygulama sunucuları konusunda tecrübeli, J2EE 7 destekli en az 1 uygulama sunucuları konusunda sertifika veya belgeye sahip olmak,

t) İş süreci Yönetimi konusunda tecrübeli, ayrıca sertifika veya belgeye sahip olmak,

u) Bulut servisleri konusunda tecrübeli, ayrıca sertifika veya belgeye sahip olmak, ü) Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile) geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

v) Linux işletim sistemleri üzerinde tecrübe sahibi ve geliştirme yapmış olmak,

y) Web Uygulama Güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

z) Java EE 7, EJB 3.x, SOA, JAAS, JPA-2 (Hibernate), JSF 2.2, JasperReport, Junit, Maven,

SubVersion, git, NetBeans, Jira konularında bilgili ve deneyimli olmak, aa) Gerçek zamanlı haberleşmeler ile ilgili tecrübe sahibi olmak, bb)Restful servis konularında tecrübe sahibi olmak,

cc) WebSocket, JMS, Loglama, güvenlik ve yetkilendirme konularında tecrübe sahibi olmak,

çç) Kural motorları üzerinde tecrübe sahibi olmak,

dd)IDM, SSO (Single Sign-On) konularında tecrübe sahibi olmak,

ee) JAX-WS, AXIS-2, CXF teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

2. KIDEMLİ .NET UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (KATEGORİ A , 1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,

ç) Kullanıcı sayısı 10.000 den fazla kullanıcı kapasitesi olan büyük çaplı en az bir (1) adet projede görev almış olmak,

d) Sistem mimari yapıları, çok katmanlı mimarı ve tasarım desenleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) Nesne tabanlı mimarilerin analiz ve tasarımları hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

f) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

g) Temel sunucu donanım bilgisi sahibi olmak,

ğ) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

h) ASP.NET, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri, WCF le uygulama geliştirmiş olmak,

ı) JQuery, AJAX, CSS, Javascript, HTML, XHTML vb. Web teknolojilere hakim ve deneyimli

olmak,

i) Windows Servisleri, Web Teknolojileri, .NET Framework 4 ve üzeri konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

j) Microsoft TFS, SVN kod yönetim ve versiyonlama araçlarının yöneticiliği yapmış olmak ve bu ürünlerin kurulumu ve versiyon güncelleme süreçlerinde yer almış olmak,

k) XML, XSLT, XSD konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

l) Oracle Fusion Middleware ürün ve teknolojileri (WebLogic Server, WebCenter Content, SOA,

OSB, OAG) konusunda bilgi sahibi ve deneyimli olmak,

m) Oracle WebLogic Server kurulumu, yönetimi, konfigürasyonu ve izlenmesi konularında tecrübe

sahibi olmak,

n) Oracle WebCenter Content 12c'nin Java yada .NET tabanlı uygulamalarla entegrasyonunu içeren en az bir projede yer almış olmak ve Oracle WebCenter Content 12c ürününün kurulumu, yönetimi, entegrasyonu ve konfigürasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o) RESTful, WCF Web Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ö) SQL-Server üzerinde stored procedure, trigger ve function yazma konularında tecrübe sahibi

olmak,

p) Enterprise Service Bus (ESB), XML WEB servisleri, harici sistem entegrasyonları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

TERCİHEN

a) .NET C# ve ASP.NET Web Form konusunda en az beş (5) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek,

b) .NET Core hakkında bilgi sahibi olmak,

c) Entity Framework, NHibernate vb. ORM teknolojilerinden en az birine hakim olmak,

ç) İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak.

3. KIDEMLİ .NET UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (KATEGORİ B , 6 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) JQuery, AJAX Teknolojileri, CSS, XML, WCF, Javascript, HTML, XHTML vb. Web teknolojilere hakim ve deneyimli olmak,

ç) Entity Framework veya NHibernate konularında tecrübeli ve en az bir projede kullanılmış olmak

d) SOA teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

e) RESTful, WCF Web Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g) ASP.NET, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri, WCF le uygulama geliştirmiş olmak,

ğ) 3. Parti Net bileşenlerini bilmek, SQL-Server üzerinde T-SQL, Stored Procedure veya function

yazabilmek,

h) Windows Servisleri, Web Teknolojileri, .NET Framework 4 ve üzeri, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ı) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

i) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak.

TERCİHEN

a) .NET C# ve ASP.NET Web Form konusunda en az beş (5) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek,

b) .NET Core hakkında bilgi sahibi olmak.

4. UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI - .NET (9 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ç) XML Servisleri, Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,

d) ASP.NET, C#.NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri, WCF ile uygulama geliştirmiş olmak,

e) Visual Studio .NET C#, Entity Framework, OOP (Nesne Yönelimli Programlama) konularında yüksek düzeyde bilgi sahibi olmak,

f) SQL Server üzerinde TSQL, Stored procedure veya function yazabilmek,

g) Windows servisleri, Web Teknolojileri, .NET Framework 4 ve üzeri, TFS konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ğ) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak.

TERCİHEN

a) .NET C# ve ASP.NET Web Form konusunda en az üç (3) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek,

b) .NET Core hakkında bilgi sahibi olmak,

5. KIDEMLİ JAVA UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) J2EE, EJB 3.X, SOA, JAAS, JPA-2 (Hibernate), JSF 2.X, Jasperreport, junit, maven. Subversion. Netbeans, JIRA konularında bilgili ve deneyimli olmak,

ç) JAX-WS, JAX-RS, AXIS-2. CXF teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

d) SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak,

e) JSP. Servlet, Portlet üzerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) Weblogic 10g, 11g veya 12c, JBOSS, Glassfish 3.X veya 4.X, Apache konfigürasyon, yöneticilik konularında bilgili ve deneyim sahibi olmak, ayrıca belirtilen uygulama sunucularından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,

g) BPM, ESB ve orta katman mimarı konusunda tecrübe sahibi olmak, ğ) Oracle veri tabanı 10g, 11g veya 12c üzerinde PL/SQL yazma konusunda tecrübeli olmak,

h) Nesne-yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojilere hakim olmak, ı) CDI konularında deneyim sahibi olmak,

i) Clustered Coherence Cahce Server kurulum, konfigürasyon ve idamesini gerçekleştirebilmek,

j) Red Hat tabanlı işletim sistemleri üzerinde Weblogic, Clustered Managed Server kurulumu

yapmak, JMS, Topic Message Broker konfigürasyonlarını yapabilmek,

k) Yazılım performans ölçümleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

TERCİHEN

a) Java teknolojileri konusunda en az beş (5) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek,

b) Oracle Fussion Middleware konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

6. UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI - JAVA (5 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) J2EE, EJB 3.X, SOA, JAAS, JPA-2 (Hibernate), JSF 2.X, Jasperreport, junit, Maven. Subversion. Netbeans, JIRA konularında bilgili ve deneyimli olmak,

ç) JAX-WS, JAX-RS, AXIS-2. CXF teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

d) SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak,

e) JSP. Servlet, Portlet üzerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) Weblogic 10g, 11g veya 12c, JBOSS, Glassfish 3.X veya 4.X, Apache konfigürasyon, yöneticilik konularında bilgili ve deneyim sahibi olmak, ayrıca belirtilen uygulama sunucularından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,

g) Oracle veritabanı 10g, 11g veya 12c üzerinde PL/SQL yazma konusunda tecrübeli olmak,

ğ) Nesne yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojilere hakim olmak,

h) CDI konularında deneyim sahibi olmak,

ı) Yazılım performans ölçümleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

TERCİHEN

a) Java teknolojileri konusunda en az üç (3) yıl deneyim sahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek.

7. KIDEMLİ WEB YAZILIM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Web ara yüz tasarımı konusunda en az beş (5) yıllık deneyimli ve bir Portfolyo ile sunabiliyor olmak,

c) C#, HTML5, CSS, Javascript alt yapısına sahip ve uygulama seviyesinde uzman olmak, ç) Web kullanıcı deneyimi (User Experience) ve tasarım trendleri konusunda bilgi ve ilgi sahibi,

dünyadaki örnekleri yakından takip ederek uygulama yapabilmek,

d) Web standartları ve öncelikli web tarayıcıları ile uyumlu, Responsive kodlama yapabilmek,

e) Grafik tasarım programlarını ileri düzeyde kullanabilmek,

f) Tasarım dengesi, tasarım bütünlüğü, tipografi, menü-navigasyon mantığı, renk teorisi, animasyon, sayfa düzeni, sayfa yerleşimi vb. görsel tasarım prensiplerinde derinlemesine bilgi sahibi olmak,

g) Leaflet, Openlayers vb. kütüphaneler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Ajax, Json, Rest servisler vb. yaygın web kütüphaneleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) SVN ve GIT konularında tecrübe sahibi olmak, ı) JSF vb. kütüphaneler ile ilgili tecrübe sahibi olmak,

i) REST servisler kullanımı ve güvenliği hakkında tecrübe sahibi olmak.

8. WEB UYGULAMA GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Web ara yüz tasarımı konusunda en az üç (3) yıllık deneyimi olan ve bir Portfolyo ile sunabilecek olmak, C#, HTML5, CSS, Javascript alt yapısına sahip ve uygulama seviyesinde uzman olmak,

c) Web kullanıcı deneyimi (User Experience) ve tasarım trendleri konusunda bilgi ve ilgi sahibi, dünyadaki örnekleri yakından takip ederek uygulama yapabilmek,

ç) Web standartları ve öncelikli web tarayıcıları ile uyumlu, Responsive kodlama yapabilmek,

d) Grafik tasarım programlarını ileri düzeyde kullanabilmek,

e) Tasarım dengesi, tasarım bütünlüğü, tipografi, menü-navigasyon mantığı, renk teorisi, animasyon, sayfa düzeni, sayfa yerleşimi vb. görsel tasarım prensiplerinde derinlemesine bilgi sahibi olmak,

f) Leaflet, Openlayers vb. kütüphaneler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Ajax, Json, Rest servisler vb. yaygın web kütüphaneleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

ğ) SVN ve GIT konularında tecrübe sahibi olmak,

h) JSF vb. kütüphaneler ile ilgili tecrübe sahibi olmak.

9. MOBİL YAZILIM UZMANI (3 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Mobil yazılım geliştirici olarak en az üç (3) yıl iş tecrübesi olmak ve bunu belgelemek,

c) iOS geliştiriciler için Xcode ile Objective-C veya Swift dilinde birden çok mobil uygulama

geliştirmiş olmak,

ç) Android geliştiriciler için Java dilinde (tercihen Android Studio kullanarak) birden çok mobil uygulama geliştirmiş olmak,

d) Apple Developer hesap yönetimi, iTunes Connect uygulama yönetimi ve Google Developers Console proje yönetimi konularında tecrübeli olmak,

e) Bilişim güvenliği alanında eğitim almış olmak veya iş tecrübesine sahip olmak,

f) MDM (Mobile Device Management) ile mobil cihaz yönetim tecrübesine sahip olmak,

g) Mobil Uygulama grafik tasarım tecrübesine ve Photoshop ile grafik düzenleme becerisine sahip

olmak,

ğ) Mac bilgisayar ile OSX kullanarak çalışmış olmak.

10. İŞ ANALİSTİ UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında en az üç (3) yıl tecrübesi bulunmak ve bunu belgelemek,

c) Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz, iyileştirme ve süreç performans ölçümü yazılımlarında proje bilgisi ve tecrübesi sahibi olmak,

ç) İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Kurumsal uygulamaların (e-Devlet Projeleri) geliştirilmesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e) ISO 20000 veya ISO 27001 serisi standartlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Toplam Kalite Yönetimi ve Six Sigma gibi yönetim stratejileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi

olmak,

g) EPC, UML ve BPMN konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, ğ) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesi sahibi olmak.

11. TASARIM-ANALİZ VE EĞİTİM UZMANI (6 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik ve matematik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli ve çok modüllü yazılım/ uygulama geliştirme projelerinde en az üç (3) yıl görev almış olmak ve bunu belgelemek,

c) Yazılım mühendisliği süreç, araç ve yöntemleri konusunda deneyim sahibi olmak,

ç) Nesne yönelimli yazılım geliştirme (analiz, tasarım, kodlama, test) metodolojileri hakkında bilgi

sahibi olmak,

d) Proje Yaşam Döngüsü hakkında bilgi sahibi olmak,

e) Birleşik Modelleme Dili (UML) görünüm ve diyagramları oluşturma ve çözümleme konusunda

tecrübe sahibi olmak,

f) Gereksinim çıkarma, analiz ve modelleme teknikleri ve gereksinim belgeleme ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Nesne-yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojilere hakim olmak, ğ) Entegrasyon testleri ve araçlarının kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) İleri derecede yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmak,

ı) Teknik konularda modern eğitim teknikleri ve araçları konusunda bilgi sahibi olmak,

i) Son kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda teknik eğitim organizasyonu ve gerçekleştirilmesi

konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.

12. KIDEMLİ ALTYAPI VE KONFİGURASYON UZMANI (4 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) J2EE, EJB 3.X, SOA, JAAS, JPA-2 (Hibernate), JSF 2.X, Jasperreport, junit, maven. Subversion. Netbeans, JIRA konularında bilgili ve deneyimli olmak,

ç) JAX-WS, JAX-RS, AXIS-2. CXF teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

d) SOA teknolojileri ile geliştirilmiş en az bir projede çalışmış olmak,

e) JSP. Servlet, Portlet üzerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) Weblogic 10g, 11g veya 12c, JBOSS, Glassfish 3.X veya 4.X, Apache konfigürasyon ve yönetimi konularında bilgili ve deneyim sahibi olmak, ayrıca belirtilen uygulama sunucularından en az birinde uygulama geliştirmiş olmak,

g) BPM, ESB ve orta katman mimarı konusunda tecrübe sahibi olmak, ğ) Oracle veri tabanı 10g, 11g veya 12c üzerinde PL/SQL yazma konusunda tecrübeli olmak,

h) Nesne-yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojilere hakim olmak, ı) CDI konularında deneyim sahibi olmak,

i) Clustered Coherence Cahce Server kurulum, konfigürasyon ve idamesini gerçekleştirebilmek,

j) Red Hat tabanlı işletim sistemleri üzerinde Weblogic, Clustered Managed Server kurulumu

yapmak, JMS, Topic Message Broker konfigürasyonlarını yapabilmek,

k) Yazılım performans ölçümleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

l) Yazılım yaşam döngüsü ve sürekliliği konusunda tecrübeli, kurulum ve idamesinin

sağlanabilmesi konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak,

m) Yazılım altyapı konularında tecrübeli olmak,

n) Loglama, kod atım otomasyonları, versiyon yönetimi, veri tabanı transaction yönetimi, farklı platformlarda yazılımı test edebilme, yük, stres ve performans testleri konusunda tecrübeli olmak.

13. KIDEMLİ AĞ VE GÜVENLİK UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde ağ ve güvenlik uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel alan ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.lX ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) BGP, MGRE, DMVPN, VRF konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,

e) Farklı güvenlik duvarları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Load balancer cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ğ) Kurumsal kablosuz ağ yönetimi ve güvenliği konusunda tecrübeli olmak,

h) DDOS ataklarını engelleme konusunda tecrübeli olmak,

ı) Firewall, IPS, WAF, Antivirüs, URL filtering gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir kurumda Ağ ve Güvenlik konusunda en az üç (3) yıl çalışmış olmak,

i) Penetrasyon / sızma testi, zafiyet tarama sistemleri ve şifreleme konuları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Farklı model Switch ve Router cihazlarının konfigürasyonu ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

k) Ağ Erişim Yönetim (NAC) cihazlarının yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,

l) Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurulabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak,

m) Büyük ölçekli intranet ağlarını yönetebilecek seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

TERCİHEN

a) Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) sertifikasına sahip olmak,

b) Video konferans ünitelerinin kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

14. AĞ UZMANI (KATEGORİ A, 3 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel alan ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Anahtarlama cihazları ve yönlendirici konfigürasyonları konularında bilgi sahibi olmak,

d) Kurumsal kablosuz ağ yönetimi ve güvenliği konusunda tecrübeli olmak,

e) Farklı güvenlik duvarları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Load Balancer cihazları yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Huawei Switch ve Router konfigürasyonları hakkında bilgi sahibi olmak.

TERCİHEN

a) Backbone Switch yönetiminde en az üç (3) yıl çalışmış olmak,

b) CCNA (Cisco Certified Network Associate) sertifikasına sahip olmak.

15. AĞ UZMANI (KATEGORİ B, 1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) Yerel alan ağ (LAN), geniş alan ağ (WAN), kablosuz yerel alan ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), dinamik yönlendirme protokolleri ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Anahtarlama cihazları ve yönlendirici konfigürasyonları konularında bilgi sahibi olmak,

d) VoIP teknolojileri konusunda tecrübeli olmak,

e) IP telefon santrali ve çevre birimlerinin kontrolünü ve yönetimini yapmak,

f) SIP, H323 , PRI iletişim protokollerine hakim, network seviyesinde ses analizi ve hata yakalama

yapabilecek, sip/h323 masaüstü telefon ağ geçitlerinin firmware güncellemelerini ve konfigürasyonunu takip edebilmek,

g) Sip protokolü güvenlik duvarı (SBC-Session Border Controller) konfigürasyonu ve sistemde kullanıcı ve gerekli ara bağlantı ayarlarını yapabilmek.

TERCİHEN

a) AVAYA marka IP telefon kurulum , konfigürasyon ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

NOT

* Aday "Ağ, IP Santral ve IP Telefon Yöneticisi" olarak görevlendirilecektir.

16. KIDEMLİ VERİ TABANI YÖNETİCİSİ (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) En az on (10) yıl Oracle ve MSSQL veri tabanları yoğun operasyon ve yönetimi yapmış olmak,

c) Oracle Database Oracle Certified Administrator (OCA) veya üstü sertifikalara sahip olmak, ç) Linux, Unix ve Windows Server işletim sistemleri üzerinde veri tabanı yönetimi tecrübesine

sahip olmak,

d) Oracle 11g, 12c (RAC) veri tabanı tasarım, kurulum, izleme ve yönetiminde deneyimli olmak,

e) SQL Server 2014 veya üst versiyonları için, tasarımı kurulum, izleme ve yönetiminde deneyimli

olmak,

f) Shell scripting ile veri tabanı yönetim scriptleri geliştirmiş olmak,

g) SQL Cluster ve AlwaysOn gibi HADR (Yüksek Erişilebilirlik Felaket Kurtarma) konularında

deneyimli olmak,

ğ) Oracle Dataguard kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) Oracle Backup, Recovery, RAC (Real Application Cluster), performance/SQL Tuning, PL/SQL konularına hakim ve alanında tecrübeye sahip olmak,

ı) Kurumsal veri güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Daha önce çeşitli araçlarla ETL yapmış (PL/SQL, ODI vb.), veri ambarı (datawarehouse)

konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Bulut bilişim sistemlerinde (tercihen Oracle Cloud) network, loadbalancer, IaaS ve PaaS yapılandırma tecrübesine sahip olmak.

TERCİHEN

a) Oracle Weblogic 11g ve 12c uygulama sunucusu kurulum ve yönetimi tecrübesine sahip olmak,

b) Büyük sistemlerde (en az 10.000 kullanıcılı uygulamalar) Weblogic, Apache, IIS vb. ortamların

kurulumu ve yönetimine hakim olmak,

c) Talep Yönetimi, Olay Yönetimi, Problem Yönetimi ve Değişiklik Yönetimi süreçlerinde tecrübeli olmak.

17. KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (KATEGORİ A, 1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sistem uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) Linux işletim sistemleri yönetiminde en az beş (5) yıl tecrübeli olduğunu belgelemek,

ç) Red Hat tabanlı işletim sistemleri kurulumu, konfigürasyonu, idamesi ve güvenliği konularında

tecrübeli olmak,

d) Advanced Level Linux Professional (LPIC-2) veya Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) veya MCSE: Cloud Platform And Infrastructure veya MCSE: Server Infrastructure, sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

e) VMware sanallaştırma sistemlerinde yönetici (admin) veya uzman pozisyonunda çalışmış olmak,

f) Yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması, yönetiminde ve depolama ağları (Storage Area Network - SAN) yönetiminde tecrübeli olmak,

g) SCRIPTING (PERL veya SHELL) konusunda tecrübe sahibi olmak, ğ) Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak,

h) Bilgi güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi sahibi olmak,

ı) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda tecrübe sahibi olmak,

i) Linux İşletim Sistemlerinde Cluster kurulumu ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Linux, fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,

k) Oracle Weblogic 11g ve 12c uygulama sunucusu kurulum ve yönetimi tecrübesine sahip olmak,

l) Büyük sistemlerde (en az 10.000 kullanıcılı uygulamalar) Weblogic, Apache, IIS vb. ortamların

kurulumu ve yönetimine hakim olmak,

m) İş sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery) sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde görev almış olmak.

18. KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (KATEGORİ B, 1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sistem uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) Windows Server, Microsoft Active Directory, Exchange, Sharepoint Internet Information Services (IIS), Domain name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) konularında 10.000 üzeri istemci için kurulum ve yönetim deneyimine sahip olmak,

ç) Aktif Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviye bilgi sahibi olmak,

d) Mail Gateway yönetimi ve Eposta güvenliği konusunda deneyim sahibi olmak,

e) Powershell scripting konusunda üst düzey deneyim sahibi olmak,

f) System Center Configuration Manager (SCCM) ve System Center Operations Manager (SCOM) hakkında kurumsal ölçeklerde deneyimli olmak,

g) Skype for Business hakkında kurumsal ölçeklerde deneyimli olmak,

ğ) İş sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery) sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde görev almış olmak,

h) Windows Failover Cluster ve Replikasyon kurulum ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ı) "MCSE: Cloud Platform And Infrastructure", "MCSE: Server Infrastructure", "MCSE Productivity Solutions Expert" sertifikalarından en az birine sahip olmak,

i) Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j) Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak,

k) Bilgi güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi sahibi olmak,

l) Fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,

m) Web ve uygulama sunucusu yazılımları konusunda bilgi sahibi olmak performans ve monitor konusunda tecrübeli olmak,

n) E-posta üzerinden yapılan ataklar hakkında, DDOS atak çeşitleri ve siber saldırılar konusunda bilgi sahibi olmak.

NOT

* Aday "Microsoft Sistem Uzmanı" olarak görevlendirilecektir.

19. SİSTEM UZMANI (KATEGORİ A, 1 kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret

Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik ve matematik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sistem uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) Linux ve Windows Server işletim sistemleri kurulumu, konfigürasyonu, idamesi ve güvenliği konularında tecrübeli olmak,

ç) VMware veya HyperV sanallaştırma sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,

d) Yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması, yönetiminde ve depolama ağları (Storage

Area Network - SAN) yönetiminde tecrübeli olmak

e) SCRIPTING (PERL veya SHELL veya POWERSHELL) konusunda tecrübe sahibi olmak,

f) Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak,

g) Bilgi güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi sahibi olmak,

ğ) Büyük sistemlerde (en az 1.000 kullanıcılı uygulamalar) Weblogic, Apache, IIS vb. ortamların kurulumu ve yönetimine hakim olmak,

h) İş sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery) sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde görev almış olmak.

20. SİSTEM UZMANI (KATEGORİ B, 1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret

Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) En az 1.000 istemcisi bulunan büyük ölçekli kurumsal bir işyerinde (tercihen kamu kurumu) en az üç (3) yıl uygulama sunucusu yöneticisi uzmanı olarak çalışmış olmak,

c) Oracle Weblogic 11g ve 12c uygulama sunucusu kurulum ve yönetimi tecrübesine sahip olmak, ç) Büyük sistemlerde (en az 1.000 kullanıcılı uygulamalar) Weblogic, Apache, IIS vb. ortamların

kurulumu ve yönetimine hakim olmak,

d) Oracle Exalogic sunucusu yönetimi konusunda tecrübeli olmak,

e) Weblogic Coherence, Redis vb. cache sistemleri konusunda tecrübeli olmak,

f) Java (JSF, ADF vb.) teknolojilerine hakim olmak,

g) İleri düzeyde PL/SQL bilgisine sahip olmak,

ğ) C# veya Java programlama dillerinden en az birine hakim olmak,

h) Linux işletim sistemini ve yönetim araçlarını iyi derecede kullanabiliyor olmak,

ı) Uygulama ve sistem monitörleme yazılımları konusunda tecrübeli olmak, uygulama

sunucularında performans analizi yapabilmek,

i) Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak,

j) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,

k) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak.

NOT

* Aday "Uygulama Sunucusu Uzmanı" olarak görevlendirilecektir.

21. SİSTEM UZMANI (KATEGORİ C, 1 kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik ve matematik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Yüksek seviye veri depolama sistemleri (tercihen NETAPP) hakkında en az üç (3) yıl tecrübe sahibi olmak ve bunu belgelemek,

c) Kurumsal yedekleme yazılımları(tercihen EMC Networker), donanımları, teknolojileri ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

ç) En az 250 TB kullanılabilir veri depolama sistemi yönetmiş ve en az toplam 100 TB büyüklüğünde yedekleme sistemleri yönetmiş olmak,

d) Storage ve SAN (Storage Area Network) fiber altyapısı konusunda tecrübe sahibi olmak,

e) Brocade/Cisco SAN Switch ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Veri depolama, yedekleme ve felaket kurtarma süreçlerinde yönetim, konfigürasyon ve problem

çözme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Yüksek erişilebilirlik, İş Sürekliliği, Felaket Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi, ğ) Aşağıdaki sistemler ile ilgili bilgi sahibi olmak:

Windows Server 2012 ve 2016, Linux

Sanallaştırma Platformları (VMware, HyperV)

Microsoft SQL ve ORACLE

MS Exchange Server

Bulut Teknolojileri

h) Ekip çalışmasına yatkın, iletişim becerileri güçlü, gelişmeye açık, araştırmacı, hızlı öğrenen ve sonuç odaklı çalışabilmek.

NOT

* Aday "Veri Depolama ve Yedekleme Uzmanı" olarak görevlendirilecektir.

22. SİSTEM UZMANI (KATEGORİ D, 1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği

bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sistem uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) Red Hat, CentOS, Oracle Linux, Ubuntu gibi Linux işletim sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,

ç) DNS, HTTP, NTP, FTP, LDAP gibi servislerin Linux tabanlı işletim sistemlerinde kurulum ve konfigürasyonlarını yapabilmek,

d) Python, bash gibi betikleme dillerinden en az birini bilmek ve Linux işletim sistemlerinde bu diller ile manuel yapılan işlemleri otomatikleştirebilen script yazma yeteneğine sahip olmak,

e) Linux firewall (firewalld, iptables) yönetimini yapabilmek,

f) Konfigürasyon yönetim araçlarından (Ansible, Puppet) bir veya bir kaçı ile çalışmış olmak,

g) Sanallaştırma (VMware) yönetim tecrübesine sahip olmak,

ğ) Ortak depolama, Fibre channel ve SAN teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak ve konfigürasyonunu yapabilmek,

h) Yazılımsal ve fiziksel yük dengeleme konusunda tecrübe sahibi olmak.

NOT

* Aday "Linux Sistem Uzmanı" olarak görevlendirilecektir.

23. KIDEMLİ SİBER GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya elektronik ve haberleşme mühendisliği ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde siber güvenlik konularında en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi ve risk yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WVLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve IEEE 802.lx ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d) Kaynak kod analizi yapabilen ve kodların güvenlik zafiyetlerini tespit edebilen araçlar konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f) Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

g) Bilgi Güvenliği Standartları konusunda tecrübe sahibi olmak (ISO 27001, PCI DSS, COBIT...vb),

ğ) Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak,

h) Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak,

ı) Cisco Certified Network Professional (CCNP) ve/veya Cisco Certified Security Professional (CCSP) sertifikasına sahip olmak,

i) Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/ Licensed Penetration Tester) ve CPTE (Certified Penetration Testing Eng ineer) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

j) Adli Bilişim Soruşturma ve Analizi (Forensic Research and Analysis) konusunda bilgi sahibi olmak,

k) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularına hakim olmak.

24. SİBER GÜVENLİK UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde siber güvenlik konularında en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

c) Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi ve risk yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ç) Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/Licensed Penetration Tester) ve CPTE (Certified Penetration Testing Engineer) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

d) Omurga ve kenar ağ anahtarı, Firewall, NAC ve IPS gibi ağ cihazları konusunda bilgi sahibi olmak,

e) Kaynak kod analizi yapabilen ve kodların güvenlik zafiyetlerini tespit edebilen araçlar konusunda bilgi sahibi olmak,

f) Penetrasyon/sızma testi, zafiyet tarama sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) Web uygulama güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

ğ) Bilgi güvenliği standartları konusunda tecrübe sahibi olmak (ISO 27001, PCI DSS, COBIT.vb),

h) Bilgi güvenliği yönetim standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak,

ı) Log yönetimi ve analizi hakkında bilgi sahibi olmak,

i) Adli Bilişim Soruşturma ve Analizi (Forensic Research and Analysis) konusunda bilgi sahibi olmak,

j) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularına hakim olmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

1- Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan "2018 yılı

Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Başvuru Formu'na, 01 - 09 Ekim 2018 tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

3- Başvuru sırasında gerekli olan belgeler;

a) Fotoğraf (JPG, JPEG - çözünürlük 600x800),

b) Özgeçmiş,

c) SGK Hizmet Dökümü,

ç) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

d) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi

gerekmektedir.),

e) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,

f) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR' da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

g) 2017-2018 KPSS P3 sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi zorunlu değildir. İbraz etmeyenlerin puanı yetmiş (70) kabul edilecektir.),

ğ) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan alınan puanı veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70'i ile yabancı dil puanının %30'unun toplamı dikkate alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir).

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday yazılı sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesiwww.icisleri.gov.trve www.icisleribilgiislem.gov.trsitesinde 22 Ekim 2018 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.

Yazılı sınav 28 Ekim 2018 Pazar Günü yapılacaktır. Sınav yeri ve saati, yazılı sınava hak kazanan aday listesi ile birlikte yayınlanacaktır.

Sözlü sınav 12 - 16 Kasım 2018 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu'nda (İnönü Bulvarı No: 4 A- Blok Kat: 2 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde yapılacaktır.

V. DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dahil olmak üzere üç (3) iş günü içerisinde itiraz edebilecektir. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.trve www.icisleribilgiislem.gov.trsitelerinde ilan edilecektir.

Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (5.296,80) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.

Adaylar sözlü sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir.

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kaynak : SGK Rehberi
Bursa'da terör örgütü operasyonu: 19 şüpheli yakalandı
Sigorta süresini doldurduktan sonra çalışmaya devam edersem emekli maaşım düşer mi?
Menderes Türel'den Böcek'e istifa çağrısı!
Asgari ücrette sondan 3’üncü olduk!
Erdoğan'dan CHP'nin İş Bankası hisseleri ile ilgili açıklama
Bahçelievler'de bekçilere bıçaklı saldırı: 3 bekçi yaralı
Gizli görüşmeler ortaya çıktı: ABD harekete geçti
16 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 71 bini geçti
Ehliyeti alkolden iptal edildi, alkollü araç kullanırken kaza yaptı
Torbada yasada yok, yok! Faturalara erteleme, gazilere ikinci maaş...
İşte milyonların konuştuğu Hasan'ın son hali
Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Çarpıcı açıklamalar...
Nazlı Ilıcak sessizliğini bozdu
İmamoğlu: Geç kalanlar çok üzülecek
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 15 İşçi Alacak
Fehmi Koru'dan, İlker Başbuğ'a dikkat çeken soru!
Yargıtay: ‘Taşeron işçi’nin tazminatı kamuyu da bağlar
Bodo Bode’de işten çıkartılanların sayısı 81’e ulaştı
Önce bariyerlere sonra panelvana çarptı: 2 ölü
Son dakika! Ankara'da okulda dehşet...
Yurt içi piyasalar yeni haftada Merkez Bankası'na odaklandı
Babacan'ın partisinin kuruluş tarihi belli oldu
38 bin TL maaş alan Genel Sekreter Yardımcısı istifa etmemiş
Suudi savaş uçağı düştü
Emeklilerin ikramiye tarihleri belli oldu
Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'deki istifalarla ilgili talimat!
Müfid Yüksel gözaltına alındı!
Polis memurundan örnek davranış
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Fahrettin Altun'dan, YİK toplantısına ilişkin açıklama
Türkiye'ye sızmaya çalışıyorlardı: Obüslerle vuruldular
Burdur Tefenni SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Türkiye'de ilk... Milli radarda sona yaklaşıldı
Muğla Büyükşehir Belediyesi 93 İşçi Alacak
Yıllık iznim hangi ayda 30 güne çıkacak?
Erdoğan'ın işe aldığı engelli işçiyi İBB işten çıkardı
Eşek eti yedirene para cezası ve hapis
İstihbarat aracıyla kopya çektiler
İkinci el araç ilanlarına iki zorunluluk geliyor
Beytüşşebap eksi 20'yi gördü, şelaleler dondu
'Kılıçdaroğlu oturduğu koltuğu bile FETÖ'ye borçlu'
ABD Başkanı Trump, Erdoğan'a teşekkür etti
İzmir Orduevleri Müd. İşçi Alım İlanı
Ünlü sunucu evinde ölü bulundu
İnternetten altın almayın!
3 ilde PKK operasyonu: Gözaltılar var
Üniversite ve lise mezunu memurların maaşlarında ne kadar fark vardır?
Yaşlıya ayda 2132 TL! Temmuz'da yüzde artacak...
17 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
Hasta ve engelli yakınına bakana 1.460 lira maaş
Araç sahipleri dikkat! 60 liralık masraftan kaçtı, 7 bin lirasına mal oldu
FETÖ'cüler, evlenmeyi reddettiği kadını, arkadaşıyla evlendirmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan iş dünyasına seslendi
'Mobil Çocuk Hizmet Birimleri' binlerce çocuğa destek elini uzattı
64 sikke ile yakalandı!
O cezalara % 22.58 zam geldi!
Kılıçdaroğlu: Onbinlerce kadro alamayan taşeron var
Milyonları ilgilendiren mini ekonomi paketi Meclis'e geliyor...
Evde eğitim hizmetiyle hayata tutundu
Zindaşti'yi tahliye eden hakim görevden uzaklaştırıldı
Yayaya çarpan 81'lik sürücü: 3 kurstan birinci çıktım
Danıştay'dan berberleri ilgilendiren 'önemli' karar
Memurlara ve işçilere toplu para iadesi müjdesi! O paralar sahiplerine geri ödeniyor!
EKPSS'de yaklaşık 85 bin aday ter dökecek
Bakan müjdeyi verdi! 15 bin kişiye iş fırsatı
'Darbe olacak' söylentilerine dair Karamollaoğlu'ndan değerlendirme
Bakan Koca'dan 'KKTC' müjdesi: Cumhurbaşkanımız bu söz için beni gönderdi
İki Bakan deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Evde bakım maaşı kimlere verilir?
Yeni Şafak yazarından sarsıcı darbe iddiası! 'Kemalistlerden gelecek'
Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu hakkında açıklamalar yaptı
Kamu yönetiminde acil çözüm bekleyen 13 sorunlu alan (2)
Altın madalya geldi! Mansur Yavaş da...
Sabancı Holding, Temsa'nın yüzde 50'sini sattı
İki yaşındaki kız annesini kurtardı
Melih Gökçek mal varlığını açıkladı! Çankaya'da 1, Pursaklar'da 1 daire...
Kitabını almak için geldiği okulunda mahsur kaldı
Tarihte yaşanmış belki de ilk kez duyacağınız ilginç olaylar...
İmamoğlu, kreş için personel alımı yapılacağını duyurdu
150-175 milyar TL krediye kefalet geliyor!
Kanser hastalarına ilaç gibi karar
Bunu bir ilahiyatçı söylüyor: Kur'ân inmeseydi daha iyi olurdu
İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacak
Bursa Burulaş 2 İşçi Alacak
Mansur Yavaş: Mal varlığımı düzenli açıklayacağım
Türkiye'nin 3 büyük barajında enerji üretimi yüzde 106 arttı
Para üstlerini kupona yazdı, ikramiyeyi tek rakamla kaçırdı
Yalova'da rüşvet çiftliği
Kılıçdaroğlu: "rüşvet alanı büyükelçi" yaptınız!
Meksika'da yeni cesetler bulundu
Grip, kalp krizi riskini arttırıyor
Haiti'deki yetimhane yangınında 15 çocuk öldü
Ev kadınları internet bağımlısı oldu
Paraları karantinaya aldılar!
Malullük aylığı alanlar dikkat! SGK tereddütleri giderdi
Güldür Güldür Show'un turnesi kanlı bitti: 1 ölü
KDK'dan hızlı tren raporu: Emniyet kemeri korumaz!
2020 TOKİ kura sonuç tarihi için heyecanlı bekleyiş!
Tunceli’de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre son depremler listesi…
Komiser yardımcılığı sınavı operasyonu: 67 ilde 467 gözaltı
İki bölgede çığ tehlikesi uyarısı
İzmir İzbelcom 72 İşçi Alacak
Gençlik Merkezlerine standart getiriliyor.
Emekli ek ödeme oranı ne kadar olacak?
Gelecek Partisinin Programında EYT var mı?
Evine çağırdığı komşusunu silahla vurarak öldürdü
Yeni kulisl !Muharrem İnce dayak yedi iddiası!
7.500 Euro maaş alan bürokratlar kim?
Aşk acısına tansiyon ilacıyla tedavi
Ücreti düzenli ödenmeyen işçi, 'istifa ederse' kıdem tazminatı alabilir mi?
Yeni bir 'girişim' mi var? Erdoğan'dan 'darbe' açıklaması!
İşte AGİ dahil net ücret!
Hurdalıktan çıktı beş milyona satıldı
CHP İl Kongresi'nde Kılıçdaroğlu'dan EYT'lilere mesaj
Eximbank faiz indirdi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı Alım İlanı
Rekabet Kurumu'ndan Google'a 98 milyon TL'lik ceza
Ağır hasar kayıtlı araç alınır mı?
Bu firmalar eşek eti sattılar!
Cinayet şüphelisi koca: Eşim kendini öldürdü
2020'de Güneş Batı'dan mı doğacak?
Kredi faizleri çakıldı! Yüzde 0.75, 0.78, 0.79 ve 0.89...

Benzer Haberler