Evlilik nedeniyle işten ayrılan erkek tazminat alır mı?

Evlilik nedeniyle işten ayrılan erkek tazminat alır mı?

Evlilik nedeniyle işten ayrılan erkek tazminat alır mı?

Tarih :
Evlilik nedeniyle işten ayrılan erkek tazminat alır mı?

4857 sayılı İş Kanunu’nun yürürlüğe girmesine rağmen 1475 sayılı mülga İş Kanunu’nun bazı hükümleri hala yürürlüktedir. Evlilik nedeniyle iş akdinin feshine ilişkin olarak 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 120. Maddesinin atfı ile 1475 sayılı mülga İş Kanunu’nun 14. maddesi yürürlüktedir. Bu maddeye göre kişi evlendikten sonra 1 yıl içerisinde iş akdini feshedilebilir ve işverenden bazı işçilik haklarını talep edebilir.

EVLENME NEDENİYLE İŞTEN AYRILMA

Evlilik nedeniyle işten ayrılma durumunda iş akdinizi ihtarname ile sonlandırmak, makul süre içerisinde kıdem tazminatınızın ödenmesini talep etmek yapılması gereken ilk işlemdir. Bildirime işe giriş tarihi, evlilik tarihinin ve iş sözleşmesinin evlilik nedeni ile son verildiğinin belirtilmesi gerekli ve yeterlidir Bu süreç sonunda kıdem tazminatınız ödenmediği takdirde dava açabilmek için hukuken tercih edilecek en makul yol ihtarname ile fesihtir. İş akdinin ihtarname ile feshinde işverenin kıdem tazminatını ödememesi durumunda işveren temerrüde ihtarname tarihinde düşmüş olacak ve dava açmanız durumunda tebliğ tarihi kabul edilerek sizin menfaatinize olacaktır. İhbar tazminatı haricinde kalan fazla mesai ve sair işçilik alacaklarının da ödenmesi gerekmektedir.

EVLİLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILAN TAZMİNATLARINI ALABİLİR Mİ?

Evlenme nedeniyle kadın eşin işten ayrılması durumunda işveren işçisinin kıdem tazminatını ödemelidir. Ancak işveren tarafından ihbar tazminatının ödenmesi mümkün olmayacağı gibi işçinin ihbar süresince çalışması gibi bir durum da söz konusu olmayacaktır. Diğer bir deyişle, kadın işçinin işverenin yanında iş akdini evlilik nedeniyle feshetmesi durumunda belirli bir süre çalışması gerekmeyeceği gibi ihbar öneli ödemesine de gerek kalmayacaktır.

EVLİLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILAN KADIN BAŞKA BİR İŞTE ÇALIŞABİLİR Mİ?

Kadın eşin evlilik nedeniyle iş akdini feshi sonrasında başkaca bir işte çalışmasına kanunen herhangi bir engel yoktur. Zira çalışma özgürlüğü anayasal bir hak olmakla birlikte güvence altına alınmıştır. Bu nedenle tabir-i caiz ise kadına ‘Sen evlendin ve işinden ayrıldın. Bu nedenle artık çalışamazsın.’ gibi bir sınırlama getirilemez.

EVLİLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILAN ERKEK TAZMİNAT ALIR MI?

Kanun evlilik nedeniyle iş akdini 1 yıl içerisinde feshetme imkânını yalnızca kadın eşe vermektedir. Kadın eş evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde iş akdini feshetmek suretiyle ve evliliği gerekçe göstererek ayrılabilecektir. 1 yıllık sürenin başlangıç tarihi resmi nikâhın yapıldığı gün olmakla birlikte dini nikâhın varlığı yahut düğün günü sürenin başlangıcında dikkate alınmamaktadır.

Mustafa İŞCAN
Kaynak : Milli Gazete

Benzer Haberler