Anasayfa » İşçi » Bedelli askerlik için işten ayrılanlar kıdem tazminatı alabilirler mi?

Bedelli askerlik için işten ayrılanlar kıdem tazminatı alabilirler mi?

Bedelli askerlik için işten ayrılanlar kıdem tazminatı alabilirler mi?

Tarih :
Bedelli askerlik için işten ayrılanlar kıdem tazminatı alabilirler mi?

Bedelli askerlikle ilgili kabul edilen kanun metnine göre;

1- Maddenin yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış ve 31 Aralık 1993 tarihinden (bu tarih dahil) önce doğan 1076 sayılı Kanun ile bu Kanuna tabi yükümlüler; istekleri halinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurmaları, 15.000 Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını defaten ödemeleri ve 28 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri şartıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

2- Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar, istekleri halinde birinci fıkra hükümlerinden yararlanırlar.

3- Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık sebebiyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da istekleri halinde yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın birinci fıkra hükümlerinden yararlanırlar.

4- Madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar.

Buna göre kabul edilen bedelli askerliği düzenleyen madde metnine göre bu haktan yararlananlar; temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacakları için bunların kıdem tazminatı almaları mümkün değildir. İşçiler 1475 sayılı Kanuna göre askerlik nedeniyle kıdem tazminatı alabilmekteyken bedelli düzenlemesinde açıkça aylıksız izinli sayılmaya ilişkin düzenleme yer aldığı için bunlara kıdem tazminatı ödenmesi mümkün değildir.

Bazı yazarlar bedelli askerlik için işyerlerinden aylıksız izinli sayılanların bir dilekçe ile müracaat ederek kıdem tazminatı almalarının mümkün olduğunu, kıdem tazminatı verilmemesi halinde ise dava yoluna başvurmalarını önermektedir. Biz bunun doğru olmadığını çünkü Kanun metnin açıkça aylıksız izin düzenlemesi getirdiğini ifade ediyoruz.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler