Kadın çalışanlar 'sivri topuklu' ayakkabı giyebilir mi?

Kadın çalışanlar 'sivri topuklu' ayakkabı giyebilir mi?

SGK ve mahkemeden bol paçalı pantolonla sivri topuklara geçit yok!

Tarih :
Kadın çalışanlar 'sivri topuklu' ayakkabı giyebilir mi?

Çalışan kadınlar bol paçalı pantolon ile sivri topuklu ayakkabıları birlikte giymeyin!.. Neden mi ? Çalışırken kazaya maruz kalırsanız hem SGK hem de mahkeme nezdinde kusurlu olursunuz!..

Yargıtay’a intikal eden olayda; bir banka şube müdürlüğünde bireysel pazarlama yönetmeni olarak çalışan kadın bankanın içerisindeki asma katta bulunan müdür odasından kendi masasına dönüşü esnasında merdivenlerden düşerek kötü bir şekilde yaralandı.

Müfettiş soruşturmasında kadın çalışan kusurlu bulundu

Olay iş yeri içerisinde meydana gelince banka durumu SGK’ya bildirdi.

Bunun üzerine iş yerinde ayrıntılı inceleme ve soruşturma yapan SGK Müfettişi olayın iş kazası olduğunu ve olayda kazaya maruz kalan kadın çalışanın iş kazasının gerçekleşmesinde %100 oranında kusurlu bulunduğunu tespit etti.
Zira iş yerindeki merdivenlerden üzerinde bol paçalı pantolon ve sivri topuklu ayakkabı bulunduğu hâlde inişi esnasında, ayakkabısının paçasına girmesinin kazanın asıl sebebi olduğu müfettiş tarafından tespit edildi.

Mahkemenin hükmettiği %50 kusur oranını Yargıtay bozdu

Aynı olay mahkemeye intikal etti. Mahkeme atadığı 3 kişilik bilirkişi raporunda belirtilen davacının %50, davalının ise %50 oranında kusur oranlarına göre karar verdi.

Olay Yargıtay’a temyize gönderildi. Yargıtay vermiş olduğu kararında işverenin her ne kadar iş güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları sağlamak ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlü olsa da işverenin almadığı ya da eksik aldığı bu tedbirler ile olay arasında nedensellik olması gerektiğine, mahkemenin bilirkişi raporuna göre vermiş olduğu kararı hatalı buldu.

Zira olay kadın çalışan, iş yerindeki merdivenlerden üzerinde bol paçalı pantolon ve sivri topuklu ayakkabı bulunduğu hâlde inişi esnasında, ayakkabısının paçasına girmesinin yargılama konusu kazanın asıl sebebi olduğunu, hâl böyle olunca da işverenin bu mezkur olayda özen yükümlülüğü kapsamında alabileceği bir tedbir ve giderek sorumluluğunu gerektirecek bir kusuru bulunmadığından bu sebeplerle davanın reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olmuştur...


Özetle olayda kazaya maruz kalan kadın çalışan Yargıtay tarafından da tam kusurlu bulunmuştur.

İsa KARAKAŞ

Kaynak : Türkiye

Benzer Haberler